IT WAS PRACTICALLY IN FINNISH

How to say it was practically in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0805

se oli käytännössä (3)

Examples of using It Was Practically in a sentence and their translations

It was practically like being a rock star or something.
Se oli käytännössä kuin olisi rocktähti tai jotain.
It was practically the best game of the season.
Se oli käytännössä paras peli kauden.
It was practically your dying wish.
Se oli käytännössä viimeinen toiveesi.
Well, it was practically your idea.
Sehän oli käytännössä sinun ideasi.

It was practically religious.
Se oli käytänössä uskonnollista.
It was practically blank.
Se oli lähes tyhjä.
It was practically everywhere.
Se oli lähes kaikkialla.
It was practically for free.
Se oli käytännöllisesti katsoen ilmainen.
It was practically rape.
Se oli kuin raiskausta.
I had to flirt so hard with the travel agent, it was practically phone sex.
Jouduin flirttaamaan niin kovasti matkanjärjestäjän kanssa, että se oli melkein puhelinseksiä.
They were a deterrent so slight it was practically encouragement.
He estivät minua niin vähän, että se oli oikeastaan kannustavaa.
It could not have been real art, could it, because it was practically hideous?
Oikeaa taidetta se ei ollut, koska maalaushan oli suorastaan ruma.
But though the christian concept of the trinity erred in fact, it was practically true with respect to spiritual relationships.
Mutta vaikka kristillinen käsitys kolminaisuudesta tosiasiatiedon osalta erehtyikin, se piti silti kokolailla paikkansa hengellisten suhteiden osalta.
The council has provided all the persons, groups and entities for which it was practically possible with statements of reasons explaining why they were
Neuvosto on toimittanut kaikille niille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, joiden osalta se on ollut käytännössä mahdollista, perustelut, joista ilmenee, mistä syystä nämä on merkitty
Well, it's practically invisible.
No, jälki oli lähes näkymätön.
It is practically impossible to filter out dioxins.
Dioksiinia on käytännössä mahdotonta suodattaa.
In apartments it is practically non-existent phenomenon except the apartment on the ground floor.
Huoneistossa on käytännössä olematon- mitätön ilmiö paitsi huoneisto pohjakerroksessa.
It is practically impossible to police such activity.
Käytännössä tätä toimintaa on mahdotonta valvoa.
It is practically very difficult to live in finland without a personal identity code.
Eläminen suomessa ilman henkilötunnusta on käytännöllisesti hyvin hankalaa.
It is practically impossible to live in finland without a personal identity code.
Eläminen suomessa ilman henkilötunnusta on käytännöllisesti katsoen mahdotonta.
So far uptown, it's practically in the bronx.
Niin sivussa, että se on melkein bronxissa.
It's practically the entire cast.
Ja siinä on melkein kaikki näyttelijät.
It's practically a sure thing.
Se on käytännössä jo varmaa.
It's practically part of seoul.
Se on oikeastaan osa seoulia.
Well, it's practically empty.
Tämä oli melkein tyhjä.
It's practically in our pocket.
Sehän on jo melkein meidän.
Lines the stomach. well, it's practically porridge.
Hell, it's practically my civic duty.
Se on melkeinpä kansalaisvelvollisuuteni.
It's practically a documentary.- break a leg.
Sehän on melkein dokumentti.
It's practically a ghost ship.
Alus on käytännössä aavelaiva.

Results: 30, Time: 0.0805

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"It was practically" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More