LIFE DOESN'T WORK IN FINNISH

Translation of Life doesn't work in Finnish

Results: 30, Time: 0.0252

elämä ei toimi (7)

Examples of using Life doesn't work in a sentence and their translations

Elämä ei toimi

Life doesn't work like that.
Elämä ei toimi niin.
Life doesn't work that way, claire.
Elämä ei toimi niin.
Other sentence examples
Life doesn't work like that, even for you.
Elämä ei toimi niin, ei edes sinulle.
I know that seems like the right choice, but life doesn't work that way.
Tiedän sen tuntuvan oikealta valinnalta,- mutta elämä ei toimi niin.
But real life doesn't work like that, and we can't pretend that we know how this is gonna end.
Oikea elämä ei toimi niin. emme voi esittää tietävämme, miten tämä päättyy.
I wish i could go back and change our history, but life doesn't work like that.
Voisinpa mennä takaisin ja muuttaa historiamme, mutta elämä ei toimi sillä lailla.
I know you like having things just so, but life doesn't work like that.
Tiedän, että tykkäät ottaa asiat tarkasti, mutta elämä ei toimi niin.
Life here doesn't work without trade. we would starve.
Elämä ei toimi täällä ilman kauppaa.
My life, it doesn't work.
Minun elämäni ei toimi.
Life... it doesn't work like that.
Elämä ei toimi sillä tavalla.
And you have shown me that sometimes life doesn't work that way.
Olet näyttänyt minulle, että elämä ei aina mene sillä tavalla.
Life doesn't always work out the way you want it to.
Elämä ei aina mene juuri niin kuin haluaisimme.
Life doesn't always work out the way you thought it would.
Elämä ei aina mene kuvittelemallasi tavalla.
Frankly speaking, the one big love of my life didn't quite work out.
Suoraan sanottuna, ainoa iso elämäni rakkaus ei oikein toiminut.
He wanted your life, it did not work when he was a policeman.
Hän halusi sinun elämäsi, eikä se toiminut poliisina.
I was trying to save my life, and it didn't work.
Yritin pelastaa elämäni, mutta se ei onnistunut.
This individual proudly and confidently walks through life. no, she does not work with fists to snatch her.
Tämä yksilö ylpeästi ja luottavaisesti kulkee elämän läpi. ei, hän ei toimi nyrkillä napata häntä.
You're living in the realm of non-experience, which is why your lives don't work.
Elätte elämyksettömässä maailmassa. siksi elämänne ei pelaa.
Then life just doesn't work a certain way, and wrong choices have a way of multiplying.
Elämä ei vain aina mene niin kuin pitäisi, ja väärät valinnat synnyttävät uusia.
Sometimes life don't work out.
Elämä ei aina onnistu.
So, life didn't work out. no.
Joten elämä ei ole sujunut.
I guess, in life, things don't always work out the way you want them to.
Elämässä asiat eivät taida aina järjestyä niin kuin haluaisi.
My life just doesn't work without you.
En vain pysty elämään ilman sinua.
We forget that 99.9% of the time, life just flat don't work out.
Silloin unohtaa, että elämä ei suju yleensä suunnitelmien mukaan.
Years later, your wife is... god knows where she is... trying to figure out why her life didn't work out like she planned, and you think that's got nothing to do with you, huh?
Vuotta myöhemmin vaimosi on luoja tietää missä hän on, yrittäen tajuta,- miksi hänen elämänsä ei mennyt niin kuin hän oli suunnitellut- ja sinä kuvittelet, ettei sillä ole mitään tekemistä sinun kanssasi?
I'm sure that life evolved without death at first and found that without death, life didn't work very well.
Elämä varmaan kehittyi alkuun ilman kuolemaa- ja huomasi, ettei elämä toiminut kovin hyvin ilman kuolemaa.
Nothing in life is worth anything if you don't work for it.
Tavaroilla ei ole arvoa, jos niiden eteen ei tee töitä.

Results: 30, Time: 0.0252

See also


but life doesn't work
it doesn't work
that doesn't work
work-life balance
perhe-elämän tasapainon
life and work
elämän ja työn s-elämän ja työn
she doesn't work
work-life oriented
your life doesn't
elämä ei
my life doesn't
minun elämäni ei elämälläni ei ole
work and private life
työ- ja yksityiselämän
but it doesn't work
it doesn't work out
doesn't work on me
ei tehoa minuun
because it doesn't work
his life and work
työstään ja elämästään hänen elämänsä ja työnsä hänen elämästään ja työskennellä hänen elämäänsäja työtään
work is my life
life outside of work
firman ulkopuolinen elämä elämää työn ulkopuolella

Word by word translation


life
- elämän hengen life eloon ikänsä
doesn't
- ei eikö eikä eivät
work
- työtä toimi työskennellä työskentelyä teos

"Life doesn't work" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More