MAKE THIS DECISION IN FINNISH

How to say make this decision in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0651

tehdä päätöstä (3) päättämään tätä (1)

Examples of using Make This Decision in a sentence and their translations

You can't make this decision by yourself, max, not this time.
Et voi tehdä päätöstä yksin. et tällä kertaa.
That's it. i cannot make this decision.
En pysty päättämään tätä.
I can't let you make this decision for me.
En voi antaa sinun tehdä päätöstä puolestani.
You must make this decision without using magic.
Sinun on tehtävä päätös ilman taikuutta.

You have to make this decision yourself.
Sinun täytyy tehdä päätös itse.
So don't make this decision thinking that we need your income we don't.
Älä päätä tästä luullen, että tarvitsemme tulojasi. emme tarvitse.
You don't have to make this decision alone.
Sinun ei tarvitse päättää tätä yksin.
Is there anyone there that can help us make this decision?
Onko siellä ketään, joka voi auttaa meitä tekemään päätöksiä?
You can help him make this decision.
Voit auttaa häntä tekemään päätöksen.
You have to make this decision. please.
Sinun on tehtävä päätös.
If we did not make this decision, we could never again call ourselves innocent.
Jos emme tee tätä päätöstä, emme voi sanoa itseämme viattomiksi.
Sometimes we meet clients who make this decision way too complicated.
Joskus tapaamme asiakkaita, jotka tekevät tämän päätöksen aivan liian monimutkaisesti.
And you can't make this decision without me.
Etkä voi päättää siitä ilman minua.
You can't make this decision by yourself. we talked about this.
Et voi päättää tätä asiaa yksin.
I can't make this decision.
En voi tehdä tätä päätöstä.
Mike, i need to be able to breathe to make this decision.
Minun on voitava tehdä tämä päätös vapaasti.
I hope my d-bal review is of value to you in helping you make this decision.
Toivon d-bal tarkastelu on arvokasta teille auttaa sinua tekemään tämän päätöksen.
No. no. I'm not going to let you make this decision.
En anna sinun tehdä tätä päätöstä.
Why do i have to make this decision?
Miksi minun täytyy päättää siitä?
I believe it is the right thing to do, but i cannot make this decision for all of you.
Mielestäni se on oikea teko,- mutta en voi tehdä päätöstä puolestanne.
Mrs lulling, the president does not make this decision alone, i follow the rules of procedure.
DE hyvä astrid lulling, puhemies ei tee tätä päätöstä yksin, minä noudatan työjärjestystä.
50% or more of people across the european union make this decision for them, in which case it will be the
Haluavatko he kansanäänestyksen, jossa vähintään 50 prosenttia ihmisistä eri puolilla euroopan unionia tekee päätöksen heidän puolestaan? tällaisessa tapauksessa kaikkien puolesta päättäisivät suuret valtiot
The EU peer review, conducted under the auspices of the council, should make this decision, taking account of the results of the IAEA mission in june and an objective analysis of the economic consequences of closure.
Neuvoston tuella suoritetussa euroopan unionin vertaisarvioinnissa pitäisi tehdä tästä asiasta päätös, jossa otettaisiin huomioon kansainvälisen atomienergiajärjestön kesäkuisen arvioinnin tulokset ja sulkemisesta aiheutuvien taloudellisten seurausten puolueeton tarkastelu.
Mr. dennison, i have thought long and hard, and i have consulted with my most trusted advisors, so i do not make this decision lightly, but it is clear to me that the only solution to the current circumstance is for you to be locked up.
Dennison, olen miettinyt tarkkaan- ja olen konsultoinut neuvonantajiani, joten en tee tätä päätöstä helposti, mutta minusta ainoa vaihtoehto on- pistää sinut lukkojen taa.
provided for in annex I. food business operators shall make this decision in the context of their procedures based on HACCP
on otettava vähintään liitteessä i säädetyllä tiheydellä. elintarvikealan toimijoiden on tehtävä tämä päätös haccp-periaatteisiin perustuvien menettelyiden ja hyvien hygieniakäytäntöjen puitteissa ottaen huomioon elintarvikkeiden käyttöohjeet.
Jim isn't making this decision as president, but as a husband and father.
Jim ei tee tätä päätöstä presidenttinä vaan aviomiehenä ja isänä.
Uhm, i really don't feel very comfortable making this decision.
Tiedättekö, tämä ei tunnu kovin hyvältä tehdä tätä päätöstä.
We both made this decision.
Me molemmat teimme tämän päätöksen.
And joshua made this decision for himself.
Ja joshua teki päätöksen itse.
Anything so i don't ever have to face making this decision.
Kun vain en joutuisi tekemään tätä päätöstä.

Results: 30, Time: 0.0651

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "make this decision"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More