MISSING CHILDREN IN FINNISH

Translation of Missing children in Finnish

Results: 123, Time: 0.0617

Missing children
kadonneita lapsia kadonneista lapsista kadonneet lapset lasten katoamiset kadonneiden lasten

Examples of using Missing children in a sentence and their translations

Could it be used to find the missing children?
Löytääkö se kadonneita lapsia?
This has delayed the implementation of the missing children hotline across the EU.
Tämä on viivästyttänyt kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelinnumeron käyttöönottoa eu:ssa.
The missing children are trapped in the path of hot, nasty lava.
Kadonneet lapset ovat vankina kuuman, ilkeän laavan tiellä.
Unmask these villains. find the missing children.
Paljastakaa nämä roistot ja löytäkää kadonneet lapset.
Hotline for missing children.
Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin.
In general, missing children are false alarms.
Yleensä lasten katoamiset ovat vääriä hälytyksiä.
Missing children's helpline.
Kadonneita lapsia koskeva neuvontapuhelin.
Emergency cooperation in recovering missing children(written declaration): see minutes.
Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö( kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja.
We think this 10-year-old boy is kidnapping the missing children.
Uskomme tämän kymmenvuotiaan siepanneen kadonneet lapset.
The first is a missing children's hotline.
Ensimmäinen näistä on kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin.
Subject: 116 000 missing children hotline.
Aihe: kadonneiden lasten kuuma linja 116_000.
Disseminating information for locating missing children, if the authorities deem this useful.
Levittämällä kadonneiden lasten paikallistamiseen liittyviä tietoja, jos viranomaiset katsovat tällaisen levittämisen hyödylliseksi.
The missing children hotline number.
Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero.
Hotlines for missing children.
Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin.
Most missing children are never found.
Useimpia kadonneita lapsia ei löydetä.
Dial 116 000: the european hotline for missing children.
Numero 116_000: euroopan yhteinen kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero.
Oh, you those people go around looking for missing children and such.
Te olette niitä, jotka pyörivät etsimässä kadonneita lapsia ja sen sellaista.
We must also support the setting up of the european centre for missing children.
Meidän täytyy tukea eurooppaan perustettavaa keskusta, jonka tehtävänä olisi etsiä kadonneita lapsia.
Shy, quiet kid, kept to himself, collected comic books and missing children.
Olit ujoja hiljainen lapsi. keräsit sarjakuvia ja kadonneita lapsia.
That's why i have been looking for- missing children.
Siksi olen etsinyt kadonneita lapsia.
Harmonised numbers for harmonised services of social value, including the missing children hotline number.
Yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaiset puhelinnumerot, myös kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero.
Harmonised numbers for harmonised services of social value, including the missing children hotline number.
Yhdenmukaisten yyhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaiset puhelinnumerot, kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero mukaan luettuna.
And here also people are helping to find missing children.
On myös ihmisiä, jotka auttavat etsimään kadonneita lapsia.
Stories about him helping to find... missing children all over the country.
Tarinoita hänestä auttamassa löytämään kadonneita lapsia ympäri maata.
There have been no unexplained deaths, no missing children.
Ei ole outoja kuolemia, ei kadonneita lapsia.
That in her retracing search after her missing children,"only found..."another orphan.
Se etsi kadonneita lapsiaan- mutta löysi vain uuden orvon.
The rachel, who in her long melancholy search for her missing children found another orphan.
Rachel oli etsinyt kauan kadonneita lapsiaan- ja löysi nyt toisen orvon.
But anxious to find his missing children... he continues the search.
Hän haluaa löytää kadonneet lapsensa ja jatkaa etsimistä.
Firstly, do we know how many missing children there are in the enlarged european Union?
Tiedetäänkö, kuinka monta kadonnutta lasta laajentuneessa euroopan unionissa on?
Are there any missing children in the area, Garcia?
Onko alueelta kadonnut lapsia, garcia?

Results: 123, Time: 0.0617

Word by word translation


missing
- puuttuu kadonnut kateissa kadoksissa kadonneita
children
- lapset children lasten lapsia lapsille
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More