MISSING CHILDREN IN FINNISH

Translation of Missing children in Finnish

Results: 142, Time: 0.1009

Missing children
kadonneita lapsia kadonneet lapset kadonneista lapsista lasten katoamiset missing children kadonneiden lasten kadonneesta lapsesta lapsia kadonneiksi
missing childrenmissing kidslost children
missing childrenmissing kidslost boys
missing childrenmissing kids
missing children
missing children

Examples of using Missing children in a sentence and their translations

This has delayed the implementation of the missing children hotline across the EU.
Tämä on viivästyttänyt kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelinnumeron käyttöönottoa EU: ssa.
The missing children are trapped in the path of hot,
Kadonneet lapset ovat vankina kuuman,
We must also support the setting up of the European Centre for missing children.
jonka tehtävänä olisi etsiä kadonneita lapsia.
Did, uh, you report some missing children?
Tekö teitte ilmoituksen kadonneista lapsista?
Help us find these missing children today. Morning.
Auta löytämään kadonneet lapset. Huomenta.
That's why I have been looking for- missing children.
Siksi olen etsinyt kadonneita lapsia.
I have kept track of everything, missing children, kidnappings.
Olen pitänyt kirjaa kaikesta: kadonneista lapsista ja kidnappauksista.
That's why she joined Missing Children.
Siksi hän myös liittyi Missing Children -järjestöön.
his family created a foundation to help find missing children.
joka etsii kadonneita lapsia.
You have not heard anything, Pawel? Missing children.
Kadonneet lapset. Etkö ole kuullut mitään?
You have not heard anything, have you? Missing children.
Kadonneet lapset. Etkö ole kuullut mitään?
In general, missing children are false alarms.
Yleensä lasten katoamiset ovat vääriä hälytyksiä.
Stories about him helping to find... missing children all over the country.
Tarinoita hänestä auttamassa löytämään kadonneita lapsia ympäri maata.
Do you have any reports of any missing kids, any missing children? Security.
Onko teille ilmoitettu kadonneita lapsia, mitään lapsia kadonneiksi? Turvamiehet.
Missing children. You have not heard anything,?
Kadonneet lapset. Etkö ole kuullut mitään?
Emergency cooperation in recovering missing children(written declaration): see Minutes.
Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö(
Missing children.
Kadonneet lapset.
We got a call about some missing children. Hi.
Tuli soitto kadonneesta lapsesta. Hei.
Subject: 116 000 Missing children hotline.
Aihe: Kadonneiden lasten kuuma linja 116_000.
Unmask these villains. Find the missing children.
Paljastakaa nämä roistot ja löytäkää kadonneet lapset.
Disseminating information for locating missing children, if the authorities deem this useful.
Levittämällä kadonneiden lasten paikallistamiseen liittyviä tietoja,
Help us find these missing children today.
Auttakaa löytämään kadonneet lapset.
We got a call about some missing children. Yeah. Hi.
Tuli soitto kadonneesta lapsesta. Hei.
Find the missing children. Unmask these villains.
Paljastakaa nämä roistot ja löytäkää kadonneet lapset.
Hi. We got a call about some missing children.
Tuli soitto kadonneesta lapsesta. Hei.
These came to the parents of the other missing children.
Nämä ovat tulleet kadonneiden lasten vanhemmille.
The parents of the other missing children.- These came to.
Nämä ovat tulleet kadonneiden lasten vanhemmille.
We all want to find the missing children.
Haluamme kaikki löytää kadonneet lapset.
We got a call about some missing children. Yeah.
Tuli soitto kadonneesta lapsesta. Hei.
Possibly the worst place ever to search for traces of 18 missing children.
Pahin paikka etsiä johtolankoja 18 kadonneesta lapsesta.

Results: 142, Time: 0.1009

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More