MY BIGGEST CLIENT IN FINNISH

How to say my biggest client in Finnish

Results: 677849, Time: 0.0478

my biggest
minun suurin (6) mun suurimmista (3)

asiakas (1007) tilaaja (32) toimeksiantaja (6) asiakkaan (754) asiakasta (148)

Examples of using My Biggest Client in a sentence and their translations

She's my biggest client.
Hän oli tärkein asiakkaani.
My biggest client is a fraud.
Suurin asiakkaani on huijari.
He's my biggest client. I'm sorry, but he is.
Hän on isoin asiakkaani, valitettavasti.
Not so good, i think I'm gonna lose my biggest client.
Ei kovin hyvin. voin menettää isoimman asiakkaani.

This is my big client.
Tämä on minun iso asiakkaani.
Now they're my biggest clients.
Nyt he ovat parhaita asiakkaitani.
Harrington-morse is one of my biggest clients!
Harrington-morse on tärkeä asiakas!
Well, the publisher was one of my biggest clients.
Heidän julkaisijansa oli yksi suurimmista asiakkaistani.
The woman's husband is one of my biggest clients.
Sen naisen mies on suurimpia asiakkaitani.
His contract's up at the end of the month, and I'm not keeping him on, so he's trying to poach my biggest clients.
Hänen sopimuksensa päättyy kuun lopussa enkä uusi sitä. hän yrittää viedä suurimmat asiakkaani.
There i was in the middle of an arbitration between two of my biggest clients... and i get pulled out because butch cassidy and the sundance kid here... want to pull a fast one.
Olin keskellä sovittelua kahden tärkeimmän asiakkaani kanssa mutta minut haettiin pois, kun butch cassidy ja sundance kid päättivät yrittää jotain.
Our biggest client was the swede.
Isoin asiakkaamme oli svedu.
Who's your biggest client?
Kuka on tärkein asiakkaasi?
Dockery? He's Skadden's biggest client.
Hän on skaddenin suurin asiakas.
Louis, that's Zane's biggest client.
Se on zanen suurin asiakas. tiedän.
What? That's Zane's biggest client.
Se on zanen suurin asiakas.
The department of defence is their biggest client.
Puolustusministeriö on heidän suurin asiakkaansa.
She will become our biggest client, our boss.
Jos päästämme hänet tänne, hän on pian isoin asiakkaamme ja pomomme.
Nope. They're our biggest client in this system.
Ei, mutta se on suurin asiakkaamme.
And then our biggest client canceled their contract with us.
Sitten suurin asiakkaamme perui sopimuksensa kanssamme.
We can't let those wankers get our biggest client.
Emme voi antaa niiden runkkareiden saada suurinta asiakastamme.
But can you guess who their biggest client probably was?
Mutta arvaatko, mikä oli luultavasti heidän suurin asiakkaansa?
The biggest client at your mama's former firm. not anymore.
Äitisi ex-firman isoin asiakas.
I'm gonna give you one guess who their biggest client was.
Anna yhden arvauksen kuka heidän suurin asiakkaansa oli.
The biggest client your firm has is a chain of grocery stores.
Suurin asiakkaanne on elintarvike- kauppaketju.
Big guy's actually my client.
Hän on itseasiassa asiakkaani.
You're bringing your client. my client?
Ja että tuot asiakkaasikin.
My client for years.
Hän on ollut asiakkaani vuosia.
My client has reconsidered.
Asiakkaani on harkinnut uudelleen.
My responsibility is to my client.
Minulla on velvollisuus vain asiakkaalleni.

Results: 677849, Time: 0.0478

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"My biggest client" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More