MY SIGHT AGAIN IN FINNISH

How to say my sight again in Finnish

Results: 695683, Time: 0.0538

Examples of using My Sight Again in a sentence and their translations

Henry must never leave my sight again.
Henry ei saa enää poistua näköpiiristäni.
I'm not letting it out of my sight again.
En päästä sitä enää näkökentästäni.
I'm never letting you out of my sight again.
Ei käy. en päästä sinua enää näkyvistä.
I will never let you out of my sight again.
En koskaan päästä sinua enää silmistäni.

You think them gonna let you out of my sight again, huh?
Luuletko, että päästän sinut uudestaan näköpiiristäni?
I'm not letting you or the diamond out of my sight again.
En varmasti päästä sinua ja timanttia silmistäni enää.
And he wasn't out of my sight again till you took him down the station.
Hän poistui silmistäni vasta, kun veitte hänet asemalle.
My sight returns as well.
Minunkin näköni on palaamassa.
Give me my sight back.
Anna minun näköni takaisin.
It never leaves my sight.
En jätä sitä koskaan silmistäni.
Take him from my sight.
Viekää hänet pois silmistäni.
Get her out of my sight.
Viekää echo pois näkökentästäni.
When seems once more the goal in sight again.
Kun vielä kerran näyttää siltä,- että määränpää on jälleen näkyvissä.
He's not leaving my sight.
Hän ei poistu näköpiiristäni.
It hasn't left my sight.
Tämä ei ole poistunut silmistäni.
And he entered in my sight.
Niin hän meni minun silmäini edessä.
He operated and saved my sight.
Hän leikkasi ja pelasti näköni.
Remove this tohzah from my sight.
Viekää tohzah pois silmistäni.
Take him out of my sight.
Viekää hänet pois silmistäni.
Get that out of my sight.
Vie tuo pois silmistäni.
Get them out of my sight.
Hoida heidät pois silmistäni!
Get this out of my sight.
Vie se pois silmistäni.
Get those out of my sight.
Ota ne pois silmistäni!
Get tom out of my sight.
Hoida tom pois silmistäni.
Get them out of my sight.
Vie ne pois silmistäni!
Get them out of my sight.
Viekää hänet pois silmistäni.
I will have you in my sights again!
Saan sinut vielä tähtäimeeni!
Don't ever leave my sight again, understand?
Älä enää poistu näkyvistäni. onko selvä?- mitä tämä on?
Viceroy, i don't want this stunted slime in my sight again.
Varakuningas, en halua nähdä tuota tynkälimaa enää.
I never thought i would see this sight again.
En uskonut näkeväni tätä enää.

Results: 695683, Time: 0.0538

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More