ON THE AUDIENCE IN FINNISH

How to say on the audience in Finnish

S Synonyms

Results: 591, Time: 0.0655

Examples of using On The Audience in a sentence and their translations

He pissed on the audience.
Hän kusi yleisön päälle.
This we must focus on the audience is.
Tämä meidän on keskityttävä yleisö.
Wexler turns the camera directly on the audience.
Wexler kääntää kameran suoraan kohti katsojia.
Instead we should have just dropped water on the audience.
Olisi pitänyt vain kastella yleisö.

He's certainly putting a smile on the audience's face there.
Hän saa yleisön hymyilemään. ei kai hän.
You listened to lisa and then you lost your stranglehold on the audience.
Kuuntelit lisaa ja menetit kuristusotteesi yleisöstä.
Every season, the same play, the same scenes, the same effect on the audience.
Joka vuosi, sama näytelmä, sama kohtaus, sama vaikutus yleisöön.
This figure gives the impression on the audience, plus it is not so difficult.
Tã¤m㤠luku antaa vaikutelman yleisã¶n, plus se ole niin vaikeaa.
And then here comes all of these panties, different colours, falling down on the audience.
Niin sieltä sitten satoi kaikenvärisiä pikkupöksyjä yleisön päälle.
According to mäkelä, the task of an artist is not to dump information on the audience, but to propose new ways of seeing things.
Taiteilijan tehtävä ei ole mäkelän mukaan kaataa tietoa yleisön päälle, vaan ehdottaa uusia tapoja, joilla asiat voi nähdä.
Päivälehti published the lyrics of the work the following day, commenting only,"The work is excellent and had a powerful effect on the audience.
Esimerkiksi päivälehti julkaisi teoksen sanat seuraavana päivänä, mutta arvion sijasta todettiin vain, että" sävellys on suurenmoinen ja mahtavasti vaikutti se yleisöönkin.
Today's media consumers have expectations of meaningful participation, and the media industries also recognize that they have to create space and place value on the audience's active participation in the media landscape.
Tämän päivän mediakuluttajilla on odotuksia merkityksellisestä osallistumisesta, ja myös mediateollisuus on huomannut, että sen pitää luoda tilaa ja antaa arvoa yleisön aktiiviselle osallistumiselle mediaympäristössä.
in question, which is liable to have an impact on the audience of the other broadcasters and, therefore, on their commercial
kyseistä talousarvioavustusta, millä on todennäköisesti vaikutusta muiden lähetystoiminnan harjoittajien yleisöön ja siten niiden kaupalliseen toimintaan, jolloin kilpailuedellytykset vääristyvät.
You know, you gotta take the audience on a ride.
Se on salakähmäistä. yleisö pitää viedä ajelulle.
Yeah, right, if i want to torture the audience on purpose.
Jos haluaa kiduttaa yleisöä tahallaan.
I know well, how to get the audience on my side!
Tiedän miten saan yleisön puolelleni.
This guy from sony records saw me dancing in the audience on"CD.
Sony recordsin tyyppi näki mun tanssivan yleisössä"CD.
Determining how to act on main motivations and reach the audience.
Miten toimia pääasiallisten syiden suhteen ja tavoittaa kohdeyleisö.
And then i dumped it over the side on all the people in the audience.
Ja kaadoin sen reunan yli- kaikkien ihmisten päälle yleisössä. sitten.
When the audience starts booing, any leading actor stands on shaky ground!
Kun yleisö alkaa buuata, kokenutkin näyttelijä on epävarmalla pohjalla.
The content varies depending on the audiences, and the language versions differ from each other.
Sisältö vaihtelee yleisön mukaan, ja kieliversiot eroavat toisistaan.
That way the audience gets stuck early on.
Yleisö jää koukkuun heti alussa.
The audience supported gaviria its position on extradition.
César gaviria sai yleisön tuen kannalleen luovutusasiaan.
The audience is on their feet... generations of minesweepers.
Yleisö seisoo. kaikki miinanraivaajamestarit.
We get on stage and the audience is a little bewildered.
Kun aloimme soittaa yleisö oli vähän ihmeissään.
The audience rose to the challenge and embarked on an urban adventure.
Yleisö otti haasteen hyvin vastaan ja lähti kaupunkiseikkailulle.
Come on! there are only four people in the audience.
Yleisössä on vain muutama hassu ihminen.
The movie goes on and nobody in the audience has any idea.
Elokuva jatkuu- eikä yleisöllä ole aavistustakaan.
Brian, stop looking at the audience and get on last looks.
Brian! älä tuijota yleisö vaan hoida homma kuntoon.
It was like somebody poured cold water on top of the audience.
Oli kuin kylmää vettä olisi kaadettu yleisön niskaan.

Results: 591, Time: 0.0655

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

"On the audience" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More