ON THIS DAY IN FINNISH

Translation of On this day in Finnish

Results: 187, Time: 0.0391

Examples of using On this day in a sentence and their translations

On this day in 1809 a constitution was adopted in sweden.
Tänä päivänä vuonna 1809 ruotsin perustuslaki hyväksyttiin.
Two years ago on this day, our lives changed forever.
Kaksi vuotta sitten tänä päivänä, elämämme muuttuivat ikuisiksi ajoiksi.
On this day lynette scavo received a gift every mother dreams of.
Tänään lynette scavo sai lahjan, josta jokainen äiti haaveilee.
On this day, when you're 13 and fish with your feet in the water.
Tänään, kun sinä olet 13 ja kalat vedessä jalkojesi juuressa.
He says,"on this day, everyone has a seat at my table.
Hän sanoo, että tänä päivänä jokaiselle on tilaa pöydässäni.
One day you will look back on this day and.
Joskus vielä muistelet tätä päivää ja.
Traditionally on this day in the neva go warships.
Perinteisesti tämän päivän nevan menevät sotalaivoja.
Cassius, i have been waiting on this day for 10,000 years.
Cassius, olen odottanut tätä päivää 10_000 vuotta.
On this day zoe has invited her friends for the dinner.
Tänä päivänä zoe on kutsunut hänen ystävänsä illalliselle.
My queen, on this day, one has come of age fairer even than you.
Kuningattareni, tänään on aikuisikään tullut eräs sinuakin kauniimpi.
Fasting on this day will expiate for the sins of two years.
Paastoaminen tänä päivänä tulee hyvittämään kahden vuoden synnit.
But on this day it's gonna be different.
Mutta tänään se tulee olemaan erilaista.
On this day, you're gonna have mustang pride.
Tänään teillä tulee olemaan mustangien ylpeys.
Where were you on this day?" hey, somewhere, pal.
Missä olitte tänä päivänä?" jossain.
On this day, tickets many theaters of st. petersburg will cost only 10 rubles.
Tänä päivänä liput monet pietarin teatteriin maksaa vain 10 ruplaa.
On this day they have chosen to reaffirm their love for each other.
Tänään he ovat päättäneet vakuuttaa rakkautensa toisiaan kohtaan uudelleen.
On this day, in 1996... president whitmore passionately declared.
Tänä päivänä vuonna 1996, presidentti whitmore kiihkeästi julisti.
But on this day, one of the owner's friends refused to participate in the ritual.
Mutta tänään, yksi omistajan ystävistä kieltäytyi osallistumasta rituaaliin.
On this day in 1990 divided after the second world war country was united.
Tänä päivänä vuonna 1990 jaettuna toisen maailmansodan jälkeen maa yhdistyi.
We do miss him so, especially on this day when his memory plays across our thoughts.
Kaipaamme häntä etenkin tänään,- kun hänen muistonsa on ajatuksissamme.
Visiting museums on this day is free in some cities.
Tänä päivänä museoiden vierailu on joissakin kaupungeissa ilmainen.
But when you win, on this day, they will.
Mutta kun te tänään voitatte, he saavat tietää.
I have taken confession on this day, father.
Olen ottanut tänään tunnustuksen, isä.
On this day in 1990, divided after the second world war country was united.
Tänä päivänä vuonna 1990 jaettu toisen maailmansodan jälkeen maa yhdistyi.
He told me to give it to you on this day.
Hän käski antaa sen sinulle tänä päivänä.
The clock comes to me on this day, or she dies... on this day. No!
Saan kellon tänään tai hän kuolee- tänään!
This is why you are happy on this day.
Siksi olet tänään onnellinen.
How dare you come here on this day?
Miten kehtaat tulla tänne tänä päivänä?
Live... and die on this day.
Elä- ja kuole tänä päivänä.
And what exactly did i do on this day?
Ja mitäköhän tarkalleen tein tänään?

Results: 187, Time: 0.0391

Word by word translation


this
- näin tällainen kyseisen kyseessä asia
day
- päivänä vuorokaudessa day ajan päivittäin
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More