ONE MORE MURDER IN FINNISH

How to say one more murder in Finnish

Results: 30, Time: 0.0612

yksi murha lisää (2)

Examples of using One More Murder in a sentence and their translations

I don't think one more murder's gonna matter.
Yhdellä murhalla lisää ei ole väliä.
Just one more murder.
Vain yksi murha lisää.
No, there's... there's one more murder.
Ei, on vielä yksi murha lisää.
One more murder, and i promise you, we hit critical mass. boom.
Vielä yksi murha- niin tämä ampaisee taivaisiin.

Damon, if you think that one more murder is going to seal your fate, then i have news for you, you are super deep in the karma hole.
Jos luulet, että yksi murha lisää sinetöi kohtalosi, minulla on sinulle uutisia, olet tosi syvällä karmakuopassa.
This is not simply a case of one more of the many african countries with a history of rape and murder.
Kyse ei ole vain jälleen yhdestä afrikan maasta, jonka historiaa leimaavat raiskaukset ja murhat.
Someone who's committed more than one murder.
Joku joka tekee useamman kuin yhden murhan.
Every time we clear one murder, two more spring up.
Aina kun selvitämme yhden murhan, kaksi uutta ilmantuu.
More than one crow is a murder.
Enemmän kuin yksi varis on murha.
According to court transcripts, Haskell's attorneys were attempting to argue that the murders were the work of more than one killer.
Oikeuden pöytäkirjojen mukaan, haskellin syyttäjät yrittivät väitellä,- että murhalla oli useampi kuin yksi tekijä.
Madam president, more than 50 christians have been murdered in iraq by extremist groups in one month.
EN arvoisa puhemies, ääriryhmät ovat surmanneet yli 50 kristittyä irakissa yhden kuukauden aikana.
But there is still one more obstacle to get over: in addition to man's extinction all mutants are likely to consider many other things bad, murder for instance.
Mutta vielä yksi este on voitettava: ihmislajin tuhoutumisen lisäksi kaikki mutantit pitänevät myös monia muita asioita pahoina. esimerkiksi ihmisten murhaamista.
I headed dickon off. he ain't gonna murder no one no more.
Minä saavutin dickonin, eikä hän murhaa enää ketään.
More if we tag you for murder one.
Enemmän, jos syytämme sinua harkitusta murhasta.
What jean harris did... well... humph... nothing more unimaginable than the murder of a loved one.
Jean harrisin teko... no... ei ole mitään niin mielikuvituksetonta kuin rakkaansa murhaaminen.
A body whose so-called public television channel quotes the'Prophet' inciting the murder of jews should receive not a cent- not one single cent- more in development funds.
Tämän elimen niin kutsuttu julkinen televisiokanava siteeraa" profeettaa", joka kehottaa murhaamaan juutalaisia. sen ei pitäisi saada yhtäkään senttiä- ei yhtä ainoaa senttiä- enempää kehitysyhteistyörahoitusta.
And while i am told that this investigation is continuing, it is my understanding that there is at least one murder warrant associated with this drug organization, which is believed to have been responsible for many of those bodies found in vacant rowhouses more than a year ago.
Tutkinta on vielä kesken, mutta ymmärtääkseni tulossa on ainakin yksi murhasyyte tälle huumejärjestölle, jonka uskotaan olevan vastuussa yli vuosi sitten tyhjistä taloista löydetyistä ruumiista.
After he murdered my mother, he said one more person had to die.
Murhattuaan äitini hän sanoi, että vielä yhden pitää kuolla.
Although it was maybe similar of bad and he/she murdered to more than anyone of the other ones.
Vaikka hän olikin vähintään yhtä paha ja tappoi enemmänkin kuin muut.
According to the renowned international crisis group, in no other case on record have more journalists ever been murdered at one time.
Maineikkaan kansainvälisen kriisiryhmän mukaan missään muussa raportoidussa hyökkäyksessä ei ole murhattu yhtä paljon toimittajia yhdellä kertaa.
The police believes that it is responsible of at least 200 murders... in one period of more 10 years of wars for drugs.
Poliisi kertoo, että hän voi olla vastuussa yli 200 murhasta,- jotka ovat tapahtuneet huume- sotien yli 10-vuotisen keston aikana.
For the record, it is my opinion that outside of child homicide, which may be more tragic this is one of the most angry and dehumanising murders imaginable.
Tiedoksi pöytäkirjaan: mielestäni,- lukuun ottamatta lapsenmurhaa, joka voi olla vielä traagisempi. tämä on yksi vihaisemmista ja epäinhimillisistä murhista, mitä voi kuvitella.
Well, i believe that colonel hatcher discovered the identity of one or more sleepers in our government, and that's why he and bernard were murdered.
Uskon, että hatcher selvitti yhden tai useamman henkilöllisyyden ja siksi miehet murhattiin.
What difference would one more murder charge make to me?
Mitä yksi murhasyyte lisää merkitsee minulle?
So, why not add one more murder to the pile?
Lisätään siis vielä yksi murha tililleni.
Baby, you have my full support" one more time, i swear I'm gonna murder someone!
Saat täyden tukeni, kulta"- vannon, että murhaan jonkun!
Oliver, you touch those blinds one more time i swear i will murder you.
Oliver, jos kosket kaihtimiin vielä kerrankin, tapan sinut!
Say it as murder, or more than one.
Kutsukaa sitä murhaksi, tai useammaksi.
One dead kid, two more that will be tried for murder.
Yksi kuollut nuori ja kaksi, jotka joutuvat murhasyytteeseen.
They already had him on possession, bookmaking, murder one... and a lot more.
Hänet oli jo saatu kiinni hallussa- pidosta, vedonlyönnistä ja murhasta.

Results: 30, Time: 0.0612

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"One more murder" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More