ONLY A MONSTER IN FINNISH

How to say only a monster in Finnish

Results: 30, Time: 0.1027

Examples of using Only A Monster in a sentence and their translations

Only a monster would do that.
Vain hirviö tekisi niin.
Only a monster can best a monster.
Vain hirviö voi voittaa hirviön.
Only a monster would allow what i saw in that square today.
Vain hirviö- voisi sallia sellaista mitä näin tänään torilla.
Only a monster takes the innocent.
Vain hirviö jahtaa viattomia.

Only a monster who must be stopped.
Vain hirviö joka on pysäytettävä.
I am only a monster if you choose to see me as one.
Olen vain hirviö, jos haluat nähdä minut sellaisena.
That is something only a monster would do, charlie.
Vain hirviö voisi tehdä niin, charlie.
Only a monster would leave something like this behind.
Vain hirviö jättäisi taakseen jotain tällaista.
You're only a monster if you behave like one.
Olet hirviö vain, jos käyttäydyt kuin sellainen.
He saw only a monster.
Hän näki vain hirviön.
What he's already done, what he's about to do, only a monster could.
Mitä hän on jo tehnyt, mitä aikoo tehdä, siihen pystyy vain hirviö.
Mr moray is only a monster in your imagination.
Hän on vain mielikuvituksesi hirviö.
A monster whose only purpose was to kill.
Hirviön ainoa tarkoitus oli tappaminen.
The game is over only when a monster touches you.
Peli on ohi vasta kun hirviö koskettaa sinua.
Jelinek has waged a war against sin, only to unleash a monster.
Jelinek taistelee syntiä vastaan mutta päästää hirviön irti.
I can only remember that there's a monster in it.
Muistan vain, että niissä on hirviö.
No, only that... that it was a monster.
En, vain että se oli hirviö.
We were attacked by a monster this morning, only no one will believe us.
Meidän päälle hyökkäsi hirviö tänä aamuna, paitsi että kukaan ei usko meitä.
A monster that i thought existed only in the pages of greek mythology.
Hirviö, jonka luulin esiintyvän vain kreikan mytologiassa.
Greek mythology teaches us the only way you can kill a monster is cut off his head.
Kreikkalaismyyttien mukaan hirviön voi tappaa vain katkaisemalla sen pään.
You don't know what it's like to... to be trapped forever in the light of the sun, not to be able to feel, to touch, your only companion a monster!
Et tiedä, millaista on olla ikuisesti auringonvalon vankina. ei voi tuntea eikä koskettaa. ainoa kumppani on hirviö.
If you had, you would have only spread suspicion that claude was a monster.
Olisit vain levittänyt epäilyksiä siitä, että claude on hirviö.
The only thing that keeps you from becoming a monster is killing.
Vain tappamalla voi estää hirviöksi muuttumisen.
The only thing you need to know about that man is he was a monster.
Sinun tarvitsee tietää vain se, että hän on hirviö.
But my sleep produced only a monster.
Mutta minun unelmastani syntyi hirviö.
Enough!- because that is the only fate befitting a monster.
Se on sopiva kohtalo hirviölle.
If only that night i hadn't given birth to a monster.
Ellen olisi synnyttänyt sinä yönä hirviötä.
Look, whatever you did to him zod is the only person responsible for choosing to become a monster.
Mitä teitkin hänelle,- zod yksin on vastuussa hirviöksi muuttumisesta.
There's a monster on this train that can only be seen by those about to die.
Tässä junassa on hirviö. vain kuolevat näkevät sen.
The only monster on this bus... is a lack of proper respect for the rules.
Tämän bussin ainoa hirviö on sääntöjen noudattamisen puute.

Results: 30, Time: 0.1027

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Only a monster" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More