OWN IN FINNISH

How to say own in Finnish

S Synonyms

Results: 39140, Time: 0.6038

Examples of using Own in a sentence and their translations

Miami's own hector"Bazooka" Hidalgo!
Miamin oma hector" bazooka" hidalgo!
This people, own the police.
Nämä ihmiset omistavat kytät.
Even your own mother couldn't love you.
Edes oma äitisi ei voinut rakastaa sinua.
Frenkel knew his own weakness here and once joked:.
FRENKEL tiesi hänen oma heikkous tässä ja kerran joked:.

Can buy my own phone, smurf.
Voin ostaa itse puhelimeni, smurf.
They own chosun textiles.
He omistavat chosun tekstiilin.
Portland's own lux cassidy.
Portlandin oma lux cassidy.
They own you now.
He omistavat sinut nyt.
I-I can't raise that thing on my own.
En pysty tähän yksin.- minä pystyin.
Ship captains control their own vessels, young man.
Aluksen kapteenit ohjaavat itse aluksiaan, nuori mies.
If i win, i win on my own.
Jos voitan, voitan yksin, jos häviän, niin häviän.
America's own rocky Balboa!
Amerikan oma rocky balboa!
Maybe even your own.
Ehkä jopa oman henkesi.
You can also use your own purchased service such as dropbox or flickr service.
Voit myös käyttää itse hankkimaasi palvelua, kuten dropboxia tai flickr‐palvelua.
They own the dino raphael salon in detroit.
He omistavat dino raphael -salongin detroitissa.
F & uuml; r own systempr & uuml; coups are indispensable levies.
F& uuml; r oma systempr& uuml; vallankaappaukset ovat välttämättömiä maksujen.
Introducing new own resources.
Uusien omien varojen lajien käyttöönotto.
We carry our own bags here.
Me kannamme itse laukkumme täällä.
The last of djoser own dynasty, huni built the first pyramid with smooth sides.
Viimeinen djoser oman dynastian huni rakennettu ensimmäinen pyramidi tasaiset sivut.
They own a flower shop here.
He omistavat kukkakaupan täältä.
Did kaelie kill on her own, or was she working with someone else?
Tappoiko kaelie yksin vai tekikö hän yhteistyötä?
He's been cutting his own hair ever since.
Hän on leikannut itse tukkansa siitä lähtien.
Thierry set about creating his own alter ego and iconic visual style.
Thierry päätti keksiä oman alter egonsa- ja ikonisen visuaalisen tyylin.
The Commission's own eurydice report supports this positive conclusion.
Komission oma eurydice-raportti tukee tätä myönteistä päätelmää.
In fact, the things own you, and you are not things.
Itse asiassa, mitä omia teitä, ja te ette ole asiaa.
Did dante arrive on his own or with others?
Oliko dante yksin, vai oliko hänellä seuraa?
Johnny cannata and frank doss own this hotel.
Johnny cannata ja frank doss omistavat hotellin.
The future of the european Union's own resources(vote).
Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuus( äänestys).
How often do you pray for your own kids, your wife or friends?
Kuinka usein rukoilet omien lastesi, vaimosi tai ystäviesi puolesta?
We can't own it forever.
Emme voi omistaa sitä ikuisesti.

Results: 39140, Time: 0.6038

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More