PATIENTS SHOULD BE ADVISED IN FINNISH

Translation of Patients should be advised in Finnish

Results: 196, Time: 0.1267

Examples of using Patients should be advised in a sentence and their translations

Therefore, patients should be advised not to wear contact lenses during treatment with Yellox.
Näin ollen potilaita on neuvottava olemaan käyttämättä piilolinssejä Yellox-hoidon aikana.
Patients should be advised to adhere strictly to a calorie-controlled diet.
Potilaita on neuvottava noudattamaan tarkasti energiamäärältään oikeata ruokavaliota.
Patients should be advised to adhere strictly to a calorie-controlled diet.
Potilaita tulee neuvoa noudattamaan tarkoin vähäkalorista ruokavaliota.
Patients should be advised not to breast feed if they are taking aripiprazole.
Potilaita on kehotettava lopettamaan imettäminen, jos he käyttävät aripipratsolia.
Patients should be advised to carefully read them.
Potilaita tulee neuvoa lukemaan ohjeet huolella.
Patients should be advised to be cautious when driving
Potilaita on neuvottava olemaan varovaisia ajaessaan autoa
Patients should be advised to consult with their healthcare provider prior to travel.
Potilaita tulee myös kehottaa ottamaan yhteys heitä hoitavaan terveydenhoidon ammattilaiseen ennen matkaa.
Patients should be advised to take precautions to avoid hypoglycaemia while driving
Potilaita tulee neuvoa ryhtymään varotoimiin hypoglykemian välttämiseksi ajon
Patients should be advised to adhere to the dietary recommendations they are given
Potilaita on kehotettava noudattamaan heille annettuja ruokavalio-ohjeita ks. kohta 4.2.
Patients should be advised to take precautions to avoid hypoglycaemia whilst driving.
Potilaita tulee neuvoa ryhtymään varotoimiin hypoglykemian välttämiseksi autolla ajon yhteydessä.
Patients should be advised to report febrile episodes promptly.
Potilaita on kehotettava raportoimaan kuumejaksoista välittömästi.
Patients should be advised to promptly report febrile episodes.
Potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan heti kuumejaksoista.
At the initiation of treatment, patients should be advised of the potential for hepatotoxicity.
Hoitoa aloittaessa potilaille on kerrottava maksatoksisuuden mahdollisuudesta.
Patients should be advised of, and avoid exposure to,
Potilaita pitää neuvoa välttämään altistumista mahdollisille infektion riskitekijöille tilanteen mukaan.
Patients should be advised to take precautions to avoid hypoglycaemia whilst driving.
Potilaita tulee neuvoa varautumaan hypoglykemian välttämiseen autoa ajaessaan.
Patients should be advised to promptly report febrile episodes.
Potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan välittömästi kuumejaksoista.
Patients should be advised not to swallow the desiccant found in the white
Potilaille on kerrottava, että valkoisissa HDPE-purkeissa olevaa kuivausainetta ei pidä niellä.
Patients should be advised to report symptoms of volume depletion.
Potilaita on kehotettava ilmoittamaan volyymivajeeseen liittyvistä oireista.
Exposed patients should be advised to seek medical attention without delay.
Altistuneita potilaita on kehotettava hakeutumaan lääkäriin välittömästi.
Patients should be advised to take precautions in order to avoid hypoglycaemia whilst driving.
Potilaita tulee neuvoa ryhtymään varotoimiin hypoglykemian välttämiseksi ajon aikana.
Patients should be advised to check their body weight on a regular basis.
Potilaita pitää neuvoa punnitsemaan itsensä säännöllisesti.
Patients should be advised of the signs
Potilaille on kerrottava ihoreaktioiden oireista
Patients should be advised to report oliguria
Potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan oliguria-
Patients should be advised that the tablets are not intended to provide immediate relief.
Potilaille pitää kertoa, että tabletit eivät helpota oireita välittömästi.
Patients should be advised that they may experience dizziness during treatment with sunitinib.
Potilasta on varoitettava, että hänellä voi ilmetä heitehuimausta sunitinibihoidon aikana.
All patients should be advised to avoid sun exposure while taking vemurafenib.
Kaikkia potilaita on kehotettava välttämään auringonvaloaltistusta vemurafenibihoidon aikana.
Patients should be advised to report promptly any new
Potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan viipymättä kaikista uusista hengitystieoireista
Patients should be advised of this possibility prior to initiating treatment.
Potilaille on kerrottava tästä mahdollisuudesta ennen hoidon aloittamista.
Patients should be advised to notify their prescribing physician if they experience these symptoms.
Potilaita pitää neuvoa ilmoittamaan hoitavalle lääkärille, jos heillä esiintyy näitä oireita.
Patients should be advised of the importance of taking Trizivir regularly.
Potilaille on tähdennettävä, että on tärkeää ottaa Trizivir säännöllisesti.

Results: 196, Time: 0.1267

See also


patients should also be advised
potilaita tulee myös neuvoa potilaille tulee myös kertoa potilasta on myös kehotettava potilaille on myös kerrottava
patients should be advised to report
potilaita tulee neuvoa ilmoittamaan potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan potilaita on ohjeistettava ilmoittamaan potilaita on kehotettava ilmoittamaan potilaita on neuvottava ilmoittamaan
patients should be advised to discontinue
potilaita on neuvottava lopettamaan potilaita on kehotettava lopettamaan potilaita tulee neuvoa keskeyttämään potilaille tulee antaa ohjeet keskeyttää potilasta tulee neuvoa lopettamaan
patients should be advised to avoid
potilaita tulee neuvoa välttämään potilaita tulee kehottaa välttämään potilasta on kehotettava välttämään potilaita on neuvottava välttämään
patients should be advised to adhere
potilaita on neuvottava noudattamaan potilasta on kehotettava noudattamaan
patients should be advised to keep
potilaita neuvotaan säilyttämään potilaita on neuvottava säilyttämään potilaita tulee neuvoa säilyttämään
patients should be advised to use
potilaita on neuvottava käyttämään potilasta on kehotettava käyttämään potilaita kehotetaan käyttämään
patients should be advised to inform
potilaita on kehotettava kertomaan potilaita tulee neuvoa kertomaan potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan
patients should be treated
potilaiden hoidossa tulee potilasta on hoidettava potilaita tulisi hoitaa
patients must be advised
potilaille on kerrottava potilaita tulee neuvoa potilaita tulee kehottaa
patients should be assessed
potilas on tutkittava potilas pitää tutkia potilaalta pitää tutkia potilaat tulisi arvioida potilailta tulee arvioida

Word by word translation


patients
- potilaiden potilailla potilaista potilaasta potilaat
should
- pitäisi tulisi saa olisi syytä
be
- olla
advised
- suositeltavaa neuvoi kehotettava ehdotettu ilmoitti

S Synonyms of Patients should be advised


Patients should be advised in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More