SERVICES AND PRODUCTS IN FINNISH

Translation of Services and products in Finnish

Results: 151, Time: 0.1539

palveluja ja tuotteita palvelujaan ja tuotteitaan palvelut ja tuotteet palveluita ja tuotteita palvelujen ja tuotteiden palvelumme ja tuotteemme

Examples of using Services and products in a sentence and their translations

New services and products in hackathon style.
Uusia palveluita ja tuotteita hackathon-tyyliin.
Strengthen eco-innovative technologies, processes, services and products and boost their market uptake.
Ekoinnovatiivisten teknologioiden, prosessien, palvelujen ja tuotteiden lisääminen ja niiden markkinoille saattamisen edistäminen.
Com services, including the services and products of our Trip Providers.
Comin palveluita, kuten Matkantarjoajiemme palveluita ja tuotteita.
Services and products in All high quality brands
Palvelujen ja tuotteiden korkea laatu tuotemerkkejä ovat toimittamien verkkosivusto.
And you won't remain in business if you can't sell your services and products.
Etkä jatkaa toimintaansa, jos et voi myydä palveluita ja tuotteita.
The potentially close link between services and products constitutes a second problem.
Toisena ongelmana voidaan mainita palvelujen ja tuotteiden toisinaan läheinen yhteys.
increase demand for more resource efficient services and products.
Se voi vuorostaan auttaa lisäämään resurssitehokkaampien palvelujen ja tuotteiden kysyntää.
Investing in new digital services and products is primarily a matter for the industry.
Uusiin digitaalisiin palveluihin ja tuotteisiin investoiminen kuuluu pääasiassa itse toimialalle.
FRmoda internet fashion outlet supplies the best services and products from exclusive brands at top rates.
FRmoda internet-fashion outlet tarjoaa parhaat palvelut ja tuotteita, yksinomainen tuotemerkkejätop hinnat.
video clip on Arctic Drilling Company's services and products.
Katso video Arctic Drilling Companyn palveluista ja tuotteista.
New segments of the population are using ICT services and products.
Uudet väestöryhmät ovat ryhtyneet käyttämään tieto- ja viestintäteknisiä tuotteita ja palveluja.
How to arrange various services and products with as little environmental effects as possible,
Miten voidaan järjestää erilaisia palveluja ja tuotteita mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin palvelun
To provide the finest e-shopping services and products of world-wide leading brands in all
Antaa hienoimmista e-shopping palveluja ja tuotteita maailmanlaajuisesti johtavia tuotemerkkejä kaikissa hintaluokissa kuluttajille ja pienyrityksille kaikkialla Euroopassa,
We always do our best to make sure that our services and products meet the demands of our customers,
Teemme koko ajan parhaamme, että palvelumme ja tuotteemme vastaavat asiakkaidemme vaatimuksia
very exciting on account of the wide assortment of services and products which they carry
erittäin jännittävä huomioon laaja valikoima palveluja ja tuotteita,
Services and products must give the same caliber of ingredients
Palvelut ja tuotteet tulee antaa sama kaliiperi ainesosia ja myös ympäri iso-britannia,
Puritan'sPride supplies a slew of services and products but their well-known services and products are their low priced,
Puritan'sPride toimittaa liuta palveluja ja tuotteita, mutta niiden tunnetut palvelut ja tuotteet niiden halpatuonti,
Is website and all content, services and products available at or through the website, taken together, the Service.
Com sivuston ja kaikki sisältö, palvelut ja tuotteet saatavilla tai sivuston kautta yhdessä, sivuston.
Each Element provides free services and products for you to use in your new
Jokainen Element tarjoaa ilmaisia palveluita ja tuotteita voit käyttää uuden
The trading of rights between rightholders, producers of new digital services and products and players from other parts of the value chain
uusien digitaalisten palvelujen ja tuotteiden tarjoajien sekä arvoketjun muiden toimijoiden välillä,
We rely on third parties to provide services and products on our behalf
Palveluntarjoajat: Käytämme kolmansia osapuolia toimittamaan palveluita ja tuotteita puolestamme
The services and products sent or delivered to the consumer,
Palvelut ja tuotteet lähetetään tai luovutetaan kuluttajalle,
Offers a wide range of services and products for the hair
Tarjoaa laajan valikoiman palveluja ja tuotteita hiukset
The pride of this exceptional services and products will come from the distinctive boutiques
Ylpeys poikkeuksellisen palvelut ja tuotteet tulevat erottuva putiikkeja ja merkkejä,
create new business opportunities to develop services and products that ease pressure on the environment
voivat luoda uusia liiketoimintatilaisuuksia sellaisten palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, jotka helpottavat ympäristöön kohdistuvia paineita
producing new services and products for city dwellers.
jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään 5G-verkkoa liiketoiminnassaan ja tuottamaan uusia palveluja ja tuotteita kaupunkilaisille.
The latest services and products in the industry will be presented by key industry operators
Alan uusimpia palveluita ja tuotteita esittelevät alan kärkitoimijat
efficient services and products.
tehokkaiden palvelujen ja tuotteiden huomattavaan lisääntymiseen.
their consequences mean that new services and products need to be covered.
että tilastojen on katettava uusia palveluita ja tuotteita.
or coil processing services and products, including wide and thick carbon,
Toimittaja terästuotteiden, putkituotteet, tai kela jalostuksen palvelut ja tuotteet,

Results: 151, Time: 0.1539

See also


other products and services
muihin tuotteisiin ja palveluihin
better products and services
parempia tuotteita ja palveluja
financial products and services
rahoitustuotteiden ja -palvelujen rahoitustuotteita ja -palveluita rahoitustuotteille ja ‑palveluille
consumer products and services
kulutustuotteisiin ja palveluihin kuluttajatuotteiden ja ‑palvelujen kulutustavaroihin ja palveluihin kulutustuotteet ja kuluttajapalvelut
products and services can
tuotteita ja palveluja voidaan
security products and services
turvallisuustuotteiden ja ‑palvelujen tietoturvatuotteiden ja ‑palvelujen turvallisuustuotteille ja -palveluille
selected products and services
valikoiduille tuotteille ja palveluille
smart products and services
älykkäillä tuotteilla ja palveluilla älykkäitä tuotteita ja palveluja älytuotteet ja palvelut älykkäisiin tuotteisiin ja palveluihin
existing products and services
olemassa olevia tuotteitamme ja palvelujamme olemassa olevat tuotteet ja palvelut nykyisiä tuotteita ja palveluita

Word by word translation


services
- palvelujen yksiköt services yksiköiden palveluja
and
- ja sekä and niin entä
products
- tuotteita tuotteilla products valmisteiden tuotteiden

Services and products in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More