SO WE CAN SEE IN FINNISH

How to say so we can see in Finnish

Results: 46, Time: 0.0741

Examples of using So We Can See in a sentence and their translations

So we can see how we behave when we're unobserved.
Jotta näemme, miten käyttäydymme, kun meitä ei tarkkailla.
Push so we can see what's coming out of the pouch.
Ponnista, niin nähdään, mitä sieltä tupsahtaa ulos.
Just there. just so we can see what it is.
Jotta näemme, mikä se on.
Yeah, so we can see your man strength.
Joo, jotta näemme miesvoimasi.

Bring the drones home so we can see who's attacking us.
Lennokit kotiin, niin nähdään hyökkääjät.
It's good to fly over... so we can see what we are up against.
On hyvä lentää yli, niin näemme, mitä siellä on.
No, i got the papers so we can see if our ticket win the lottery.
Ei, lehden jotta näemme onko lottokuponkimme voittanut.
Let's go to the front so we can see.
Mennään eteen, niin nähdään.
Put it on so we can see how it looks on you.
Pane se päälle niin näemme miltä se näyttää.
So you're making a periscope so we can see quayle, right?
Teet periskoopin, jotta näemme quaylen.
Chip, pull down the ceremonial shorts... so we can see what's under the hood.
Chip, laske juhlalliset shortsisi,- jotta näemme pinnan alle.
Move your arm so we can see the sweat.
Nosta kättäsi, jotta näemme hien.
I suggest we commence screen-to-screen communication, so we can see each other.
Ehdotan, että aloitamme näytöltä näytölle kommunikoinnin, jotta näemme toisemme.
Just come on out so we can see each other.
Tulkaa esiin, jotta näemme toisemme.
Sour bill, de-taffify this monster so we can see what we're up against here.
Väkevä-bill, detoffetoi tuo hirviö, jotta näemme vastustajamme.
Hold your hand up, so we can see.
Pidä kättä ylhäällä jotta näemme.
And let's go frame-by-frame so we can see what happened.
Mennään kuva kerrallaan, jotta nähdään, mitä tapahtui.
So we can see how everything is geared up, as the dollar plummets.
Eli voimme nähdä miten kaikki tapahtuu nopeasti, dollarin pudotessa.
Should i turn the light off so we can see better?
Sammutanko valot, niin näkisimme paremmin?
Yeah. to keep her alive so we can see her suffer.
Pitäkää hänet elossa, niin voimme nähdä hänen kärsivän.
Lie here tomorrow, so we can see i do not blow my head off you then!
Odota aamuun, niin näet, ammunko sulta pään tohjoksi.
And a big porch so we can see who's coming to call.
Ja iso kuisti, jotta voimme nähdä, kuka on tulossa käymään.
So we can see less face weight, less cost, cheaper price.
Jotta voimme nähdä vähemmän kasvot paino, halvemmalla, halvemmalla.
So we can see what's really going on down here.
Sitten näemme, mitä täällä on.
Facing us, so we can see it.
Avaa se niin, että näemme sinne.
Hold the shit still so we can see what's happening.
Pidä kamera aloillaan, jotta voi nähdä mitä tapahtuu.
Can you roll your eyes back a little so we can see the white under them?
Käännätkö katsettasi ylöspäin niin, että näemme valkuaiset silmistäsi?
So we can see how absurd things sometimes are in this area.
Voimme siis nähdä, kuinka järjetön tilanne tällä alalla voi joskus olla.
Not a big one, a little call so we can see action.
Ei mitään isoa. ihan pieni, jotta näkisimme hieman toimintaa.
Angela, enhance all pictures of the aftermath so we can see body positions, bullet holes, damage to the house.
Paranna kaikkia jälkimaininkien kuvia, jotta näemme ruumiiden paikat, luotien reiät ja talolle aiheutuneen vahingon.

Results: 46, Time: 0.0741

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More