SONS AND DAUGHTERS IN FINNISH

Translation of Sons And Daughters in Finnish

Results: 243, Time: 0.0578

poikia ja tyttäriä (163) pojat ja tyttäret (13) poikien ja tyttärien (6) poikamme ja tyttäremme (6) pojille ja tyttärille (3) pojikseni ja tyttärikseni (3) pojilleen ja tyttärilleen (3) poikansa ja tyttärensä (15) poikiaan ja tyttäriään (3)

Examples of using Sons And Daughters in a sentence and their translations

You will have sons and daughters, and they will have children.
Saat poikia ja tyttäriä, jotka saavat lapsia.
Fathers and uncles, sons and daughters.
Isiä ja setiä, poikia ja tyttäriä.

Pojat ja tyttäret

The material sons and daughters always serve together.
Aineelliset pojat ja tyttäret palvelevat aina yhdessä.
These material sons and daughters are the permanent inhabitants of jerusem and its associated worlds.
Nämä aineelliset pojat ja tyttäret ovat jerusemin ja siihen liittyvien maailmojen vakinaisia asukkaita.

Poikien ja tyttärien

However, in this school for the chosen sons and daughters of god.. something beyond anyone's imagination is happening.
Kuitenkin tässä jumalan valitsemien poikien ja tyttärien koulussa, on tapahtumassa jotakin, mitä kukaan ei osannut kuvitella.
As a result, driving legally has become the privilege of the sons and daughters of the wealthy, while the number of people driving without any licence is estimated at over one million.
Laillisesta ajamisesta on tullut siksi varakkaiden perheiden poikien ja tyttärien etuoikeus, ja ilman ajokorttia ajavia arvioidaan olevan yli miljoona.

Poikamme ja tyttäremme

How much longer can we let our sons and daughters fall victim to these accursed pirates?
Kuinka kauan sallimme sen, että poikamme ja tyttäremme- syötetään tuolle hirviölle?
No longer shall you work to feed the people of distant planets while your own sons and daughters go hungry.
Enää teidän ei tarvitse ruokkia muiden planeettojen asukkaita, kun omat poikamme ja tyttäremme näkevät nälkää.
What i will do to all the sons and daughters of man?
Tiedätkö, mitä teen kaikille ihmisen pojille ja tyttärille?
We do not seek war... but if the aliens do not leave, and force us to fight... i make this solemn promise to all of the sons and daughters of earth.
Emme etsi sotaa,- mutta jos muukalaiset jäävät ja pakottavat meidät taistelemaan,- annan tämän juhlallisen lupauksen kaikille maan pojille ja tyttärille.
Other sentence examples
Grandparents, parents, their sons and daughters.
Isovanhemmat, vanhemmat, heidän poikansa ja tyttärensä.
We are his sons and daughters.
Me olemme hänen poikansa ja tyttärensä.
You will see, sons and daughters, what self-discipline and self-education are demanded here.
Tulette näkemään, pojat ja tyttäret, mitä itsekuria ja itseopiskelua tässä vaaditaan.
Montana's sons and daughters, carved in butter.
Montanan pojat ja tyttäret veistettynä voihin.
They and the other parents of sons and daughters who have died deserved an explanation.
He ja muut menehtyneiden poikien ja tytärten vanhemmat ansaitsevat selityksen.
God bless our sons and daughters to never see the war in these lands again!
Jumala varjelkoon poikiamme ja tyttäriämme kokemasta enää koskaan sotaa alueellamme!
Too dangerous for her. and for my sons and daughters.
Se on liian vaarallista hänelle, pojilleni ja tyttärilleni.
And peleg lived after he had begotten reu two hundred and nine years, and begot sons and daughters.
Ja peleg eli regun syntymän jälkeen kaksisataa yhdeksän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
On the inhabited worlds the material sons and daughters construct their own garden homes, soon being assisted by their own children.
Aineelliset pojat ja tyttäret rakentavat asutuissa maailmoissa oman puutarhakotinsa. ja kohta heitä ovat auttamassa heidän omat lapsensa.
And reu lived after he had begotten serug two hundred and seven years, and begot sons and daughters.
Ja regu eli serugin syntymän jälkeen kaksisataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
The material sons and daughters, together with their children, present an engaging spectacle which never fails to arouse the curiosity and intrigue the attention of all ascending mortals.
Aineelliset pojat ja tyttäret lapsineen ovat kiinnostava näky, joka herättää kaikissa ylösnousemuskuolevaisissa poikkeuksetta uteliaisuutta ja huomiota.
And enoch walked with god after he had begotten methushelah three hundred years, and begot sons and daughters.
Ja hanok vaelsi metusalahin syntymän jälkeen jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
Example: adamic sons of the Systems―one of the orders of permanent citizenship, the material sons and daughters known on the planets as adam and eve.
Esimerkki: järjestelmien aatami-pojat, joka on yksi vakinaisten kansalaisten yhteisöistä, aineelliset pojat ja tyttäret; nämä tunnetaan planeetoilla aatamina ja eevana.
And lemech lived after he had begotten noah five hundred and ninety-five years, and begot sons and daughters.
Ja lemek eli nooan syntymän jälkeen viisisataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
The truths of spiritual experience include the fatherhood of god and the brotherhood of man, the joy and liberty of the sons and daughters of god, and the truths of the golden rule.
Hengellisen kokemisen totuuksiin kuuluu jumalan isyys ja ihmisten veljeys; jumalan poikien ja tyttärien ilo ja vapaus ja kultaisen säännön totuudet.
And serug lived after he begat nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
Ja serug eli naahorin syntymän jälkeen kaksisataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
And will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, said the lord almighty.
Ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo herra, kaikkivaltias.
And on most worlds it is considered the highest honor to be selected as a candidate for mating with the sons and daughters of the garden.
Ja useimmissa maailmoissa pidetään korkeimpana kunniana päästä ehdokkaaksi pariutumaan puutarhan poikien ja tyttärien kanssa.
In addition, i must express my solidarity with the chinese people who are fighting for freedom everyday, with the sons and daughters of tiananmen.
Lisäksi minun on ilmaistava solidaarisuuteni kiinan kansalle, joka taistelee vapauden puolesta joka päivä, tiananmenin pojille ja tyttärille.
And enosh lived after he had begotten cainan eight hundred and fifteen years, and begot sons and daughters.
Ja enos eli keenanin syntymän jälkeen kahdeksansataa viisitoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.

Results: 243, Time: 0.0578

Word by word translation


sons
- pojat pojilleen sons pojista poikina
daughters
- tytärtä tyttäret tyttärien tyttärilleen daughters
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More