TEAM IS STILL IN FINNISH

How to say team is still in Finnish

Results: 30, Time: 0.057

joukkue on edelleen (3)

Examples of using Team Is Still in a sentence and their translations

Despite this"Caporetto" we see that the team is still held together here in niamey, how come?
Tästä huolimatta" caporetto" näemme, että joukkue on edelleen kasassa täällä niameyssa, kuinka tulla?
Also at the time of this transmission, colonel Sheppard's team is still missing and is is presumed.
Lähetyksen aikaan- everstiluutnantti sheppardin ryhmä on yhä kateissa- ja heidän oletetaan.
The good news for canadiens fans is that despite the past few nights, the team is still sitting third in the conference and they have still
Hyvä uutinen canadiensin fanit on, että huolimatta viime yön, joukkue on edelleen istuu kolmannessa konferenssissa ja he ovat silti vain hävisi
After a hot start to the season, the Avs' game has levelled off somewhat, but the team is still sitting in second place in the central division behind only st. louis.
Jälkeen kuuma alku kauden, avs" peli on tasaantunut hieman, mutta joukkue on edelleen istuu toiseksi keski division takana vain st. louis.

Two fire teams are still in the woods.
Kaksi joukkuetta on vielä metsässä.
DBJ: rick nash. came in when the team was still in its expansion phase, took them to the playoffs and
DBJ: rick nash. tuli, kun joukkue oli vielä kasvuvaiheessa, vei heidät pudotuspeleihin ja toimeentulo eikä roikkua uusinnan kun joukkue iski
One of my team is still missing.
Yksi tiimini jäsen on yhä kateissa.
Only one person from that team is still alive.
Yksi ryhmän jäsen on vielä elossa.
My team is still searching for a remedy. but i don't want to make any false promises.
Ryhmäni etsii yhä hoitokeinoa,- mutta en halua tehdä katteettomia lupauksia.
You think this is still a team?
Onko tämä yhä ryhmä?
My hockey suppliers tell me team U.S.A. is still without a coach... for the junior goodwill games.
Varustehankkijani kertoi minulle, että usa:n joukkue on yhä ilman valmentajaa- junioreiden hyväntahdon turnauksessa.
The extraction team is still in route.
Pelastusryhmä on yhä matkalla.
Nothing. TAC team is still five minutes away.
Iskuryhmä on yhä viiden minuutin päässä.
Cody's missing, but his team is still with our man, heading for the opera.
Cody on kadoksissa, mutta hänen ryhmänsä on menossa oopperaan miehemme kanssa.
Team susa is still fourth, though far behind the leading trio.
Lauri pesonen on edelleen neljäs, mutta jää selvästi kärkikolmikosta.
Well, one of us is still on the team.
Ainakin toinen meistä on vielä mukana.
A team in the soviet union is still dwelling on a championship lost.
Neuvostojoukkue murehtii yhä menetettyä mestaruuttaan.
We have recovered one survivor but lieutenant commander la forge did not report back with the away team and is still missing.
Löysimme yhden eloonjääneen. mutta komentajakapteeni la forge ei palannut loittoryhmän mukana ja on yhä hukassa. viekää hänet sairastuvalle.
And anaheim is another team still playing musical goalies.
Ja anaheim on toinen joukkue vielä pelaa musikaali maalivahdeille.
Is the transplant team still here?
Onko siirrännäisryhmä vielä täällä?
The point is we're still a team, right?
Hämmentävää. olemme yhä tiimi, eikö niin?
The audit teams are still understaffed.
Tarkastustehtävissä on yhä liian vähän henkilöstöä.
Strange and the team are still interviewing refugees.
Strange ja muut ovat edelleen jututtamassa pakolaisia.
Sweep teams are still looking everywhere. no luck.
Etsintäryhmiä ei ole vielä onnistanut.
Colonel carter and her team are still searching.
Eversti carter ja hänen ryhmänsä etsivät yhä.
My team is still available to you.
Voisit yhä tulla tiimiini.
My team is still reviewing Desantis' papers.
Ryhmäni tutkii vielä desantiksen papereita.
Rutland county forensics team is still trying to determine the amount of victims and their identities through the skeletal remains exhumed from the defendant's property.
Rutland county tutkijat yrittävät vieläkin määrittää uhrien lukumäärää- sekä heidän henkilöllisyyttään näytteistä jotka löytyivät epäilyn takapihalta.
Hel, finding the team leader is still the priority.
Tiiminjohtajan löytäminen on tärkeintä.
The convoy is now split in two. but one team member is still making good time.
Saattue on jakautunut kahtia, mutta yhdellä kullanetsijällä on hauskaa.

Results: 30, Time: 0.057

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Team is still" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More