THIS IS OUR LAST DAY IN FINNISH

How to say this is our last day in Finnish

Results: 30, Time: 0.0527

tämä on viimeinen päivämme (3)

Examples of using This Is Our Last Day in a sentence and their translations

Okay, look, trevor, this is our last day.
Tämä on viimeinen päivämme.
This is our last day out here.
Tämä on viimeinen päivämme täällä.
This is our last day here!
Tämä on viimeinen päivämme.
This is our last day. we have got to do something.
Tämä on viimeinen päivä, jotain on tehtävä.

You guys, what if this is our last day at work?
Entä jos tämä on meidän viimeinen päivä töissä?
We have got four days left, this is our last appeal and it's called mitigating circumstances.
Meillä on vielä neljä päivää. tämä on viimeinen valituksemme. on kyse lieventävistä asianhaaroista.
This is our last day of work here.
Tämä on viimeinen työpäivämme.
This was our last day there.
Oli viimeinen lomapäivämme siellä.
You said this would be our last day.
Sanoit, että tämä on viimeinen päivämme yhdessä.
Mrs. krabappel this could be our last day together, my love.
Huh? we used our last day of summer vacation standing in this line, and now it's time for our reward.
Me käytimme viimeisen kesäloma päivämme seisoen jonottamassa, ja nyt on aika saada siitä jotain palkaksi.
Our last performance here at spielart seems to be far away, waiting for us in the end of a tunnel, that is this day.
Viimeinen esityksemme spielartissa tuntuu olevan kaukana, kuin pitkän tunnelin päässä joka on tämä päivä.
Love me, yes. as if this was the last day of our lives.
Rakasta minua kuin tämä olisi elämämme viimeinen päivä.
I fear this may be our school's last day.
Pahoin pelkään että tämä on koulumme viimeinen päivä.
It's just a shame that our last few days together have to be spent in this dump.
Sääli, meidän täytyy viettää viimeiset päivät tässä läävässä.
Billy wintergreen and i were planning on saving it for a rainy day but considering, god willing, this is our last night on the island.
Billy ja minä säästimme tätä pahan päivän varalle,- mutta jos onni on myötä, olemme saarella viimeistä iltaa.
At the end of the day, this is our only hope: the only hope for europe to work in a coordinated fashion in the direction embarked upon last year of enriching the economic and social vision with new guidelines which fall within this framework of integration.
Tämä on loppujen lopuksi ainoa toivomme: ainoa toivo siitä, että euroopan unioni voi toteuttaa koordinoituja toimia viime vuonna aloitetulla tiellä eli täydentää taloudellista ja sosiaalista visiota uusilla suuntaviivoilla, jotka kuuluvat tähän integrointikehykseen.
On behalf of the IND/DEM group.-(NL) mr president, tomorrow, on the last day that this composition of the house meets, we will be taking a vote on a package of proposals for improving our asylum policy.
Ind/dem-ryhmän puolesta.-( NL) arvoisa puhemies, huomenna, tämän parlamenttikokoonpanon viimeisenä kokouspäivänä, äänestämme lakiehdotuksista, joiden on tarkoitus parantaa turvapaikkapolitiikkaamme.
Caleb, the last five-and-a-half months of our courtship have been magical, and you're clearly taking steps to ensure our future and so, today on my birthday, this day of days, will you bestow upon me the greatest gift that can be bestowed.
Caleb... viimeiset viisi ja puoli kuukautta suhteessamme ovat olleet upeat, ja otat selvästi askeleita tulevaisuutemme turvaamiseksi, joten tänään, syntymäpäivänäni, tänä päivien päivänä annat minulle suurimman lahjan, jonka nainen voi saada, ja se on, caleb fuller.
Now i feel tired. our last performance here at spielart seems to be far away, waiting for us in the end of a tunnel, that is this day.
Eilenillalla en ollut lainkaan väsynyt. nyt olen.viimeinen esityksemme spielartissa tuntuu olevan kaukana, kuin pitkän tunnelin päässä joka on tämä päivä.
After all, many of us in this chamber and many of our ancestors have very often paid a high price fighting for their national languages against the will of an invader or dictator, because we knew that the loss of our language is the loss of the last hope that one day we will be able to be ourselves in our own country.
Monet meistä täällä parlamentissa ja monet esi-isistämme ovat usein maksaneet korkean hinnan taistellessaan kansallisten kieliensä puolesta valloittajan tai diktaattorin tahtoa vastaan. me olemme ymmärtäneet, että kun menetämme kielemme, menetämme viimeisenkin toivon siitä, että voimme jonakin päivänä olla omia itsejämme kotimaissamme.
Our only salvation is a prophecy that foretells of the day when the last descendent of the baron's bloodline shall return to this hamlet and vanquish Carmilla's curse forever.
Ainoa pelastuksemme on ennustus päivästä,- jolloin paronin viimeinen perillinen- palaisi kylään ja kukistaisi carmillan kirouksen ainiaaksi.
I thess. 5:21 this was wise counsel in Paul's day, and it is equally appropriate and important in these“last days,” when our“adversary the Devil” is still going about as a“roaring lion” seeking whom he may devour by false doctrines and otherwise.
Tess. 5:21 tämä oli viisas neuvo paavalin aikana, ja se on yhtä tärkeä ja sopiva näinä” viimeisinä päivinä,” jolloin” vastustajamme perkele” kulkee edelleen ympäri niinkuin” kiljuva jalopeura,” etsien kenen saisi niellä väärillä opeillaan ja eksytyksillään.
These last few days have demonstrated that the european union is a strong political construction and that this parliament, elected by popular vote across all our member states, has a vital role to play in the governance of europe.
Viime päivät ovat osoittaneet, että euroopan unioni on vahva poliittinen rakennelma ja että tällä parlamentilla, jonka kansalaiset kaikissa jäsenvaltioissa ovat valinneet, on keskeinen asema euroopan johtamisessa.
We are like long distance runners who have heard the bell ringing to announce the last round of the race. this situation should motivate us not to relax in our efforts but to persevere to the end. peter says:“Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God?” 2pet. 3:11-12.
Olemme kuin pitkänmatkanjuoksijat, jotka ovat kuulleet kilpailun viimeistä kierrosta ilmoittavan kellonsoiton. tämän tilanteen pitäisi kannustaa meitä, ei luopumaan ponnistelustamme, vaan kestämään loppuun saakka. pietari sanoo:“ kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!”.
And we should bear this in mind after all that has been said and written on our divisions over the last few days and weeks.
Tämä on hyvä pitää mielessä kun muistellaan, mitä kaikkea eu:n jäsenvaltioiden näkemyseroista on viime päivinä ja viikkoina sanottu ja kirjoitettu.
In this regard, at the last meeting we held at the end of last year, practically all the issues were resolved, there is just one issue to be resolved on open signals and we are very close to resolving it and we hope that tomorrow and the next day, at our meeting in washington, we can finally resolve the matter.
Käytännössä kaikki tähän liittyvät ongelmat ratkaistiin viime vuoden lopulla pidetyssä viimeisimmässä kokouksessa, ja jäljellä on enää yksi kysymys avoimista signaaleista. olemme hyvin lähellä ratkaisua ja toivomme, että ongelma saadaan ratkaistua lopullisesti huomenna ja ylihuomenna washingtonissa pidettävässä kokouksessa.
The last few days were used to fix some bugs reported by our users. full credits are given in the change log. we would like to thank everyone who is reporting bugs to us because it helps us improve this software for everyone.
Viime päivinä on käytetty korjata joitakin vikoja ilmoittaneet käyttäjät. koko luotot annetaan muutos loki. haluamme kiittää kaikkia, jotka on virheraportteja meitä, sillä se auttaa meitä parantamaan ohjelmistoa kaikille.
Madam president, although i am sure that you will have done so already, seeing as this is our first sitting after the summer i would like to remind all the members that, a few days after the last part-session in strasbourg, a tragedy occurred in this city: a huge tree near parliament fell on some people who were attending a concert and many died, including a number of young people.
Arvoisa puhemies, olen varma, että olette jo tehnyt näin, mutta koska kokoonnumme ensimmäistä kertaa kesän jälkeen, haluan muistuttaa kaikkia kollegoja siitä, että muutama päivä edellisen strasbourgin istuntomme jälkeen strasbourgissa tapahtui ikävä kyllä erittäin vakava onnettomuus: parlamentin lähellä sijainnut valtava puu kaatui konserttia seuraamassa olleiden ihmisten päälle, ja useita ihmisiä kuoli, heidän joukossaan monia nuoria.
I am pleased, however, that this debate is taking place today instead of being, as is usually the case, one of the last items on the agenda of the last day of one of our strasbourg part-sessions.
Olen kuitenkin iloinen siitä, että tämä keskustelu käydään tänään ja että sitä ei käsitellä strasbourgin viimeisen istuntopäivän esityslistan viimeisimpien asioiden joukossa, kuten aikaisemmin oli tapana.

Results: 30, Time: 0.0527

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"This is our last day" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More