THIS RESOLUTION IN FINNISH

How to say this resolution in Finnish

S Synonyms

Results: 1666, Time: 0.0643

tämän päätöslauselman (439) tätä päätöslauselmaa (349) tämä päätöslauselma (239) tässä päätöslauselmassa (207) tällä päätöslauselmalla (61)

Examples of using This Resolution in a sentence and their translations

Mr president, having voted for this resolution, i would like to make three comments.
EN arvoisa puhemies, äänestettyäni tämän päätöslauselman puolesta haluaisin esittää kolme huomiota.
This resolution allows us to put a stop to the contemporary slave trade.
Tällä päätöslauselmalla voimme onnistua panemaan kapuloita nykyajan orjakaupan rattaisiin.
Why did we all adopt this resolution in the plenary here in January?
Miksi me kaikki hyväksyimme tämän päätöslauselman täällä täysistunnossa tammikuussa?
In writing.-(SK) i voted for the adoption of this resolution.
Kirjallinen.-( SK) äänestin tämän päätöslauselman hyväksymisen puolesta.

This resolution could send an important message to the authorities and inhabitants of the congo.
Tällä päätöslauselmalla voitaisiin lähettää tärkeä viesti kongon viranomaisille ja asukkaille.
I genuinely believe that this resolution should include a few appreciative words about this wise policy.
Kaipaan todellakin tähän päätöslauselmaan muutamia arvostuksen sanoja tästä viisaasta politiikasta.
This resolution is heading in that direction.
Tällä päätöslauselmalla pyritään tähän suuntaan.
Most of this resolution is irrelevant to the mochovce circumstances.
Suurin osa tästä päätöslauselmasta on merkityksetöntä mochovcen olosuhteisiin nähden.
In writing.-(LT) i voted in favour of this resolution.
Kirjallinen.-( LT) äänestin tämän päätöslauselman puolesta.
I welcome this resolution drawing attention to the problem of doping in sport.
Suhtaudun myönteisesti tähän päätöslauselmaan, jolla kiinnitetään huomiota dopingin urheilussa aiheuttamaan ongelmaan.
That is why i voted against this resolution.
Siksi äänestin tätä päätöslauselmaesitystä vastaan.
In writing.-(NL) i have voted in favour of this resolution.
Kirjallinen.-( NL) olen äänestänyt tämän päätöslauselman puolesta.
I feel that it is very important that third countries are included in this resolution.
Mielestäni on erittäin tärkeää, että kolmannet maat sisällytetään tähän päätöslauselmaan.
I personally would urge this house not to vote for this resolution.
Henkilökohtaisesti kehotan istuntoa olemaan äänestämättä tästä päätöslauselmasta.
This resolution pursues that objective and is therefore supported by my group.
Tällä päätöslauselmalla pyritään tähän tavoitteeseen. tämän takia ryhmäni tukee mietintöä.
I am therefore voting against this resolution.
Siksi äänestän tätä päätöslauselmaa vastaan.
We voted against this resolution.
Äänestämme tätä päätöslauselmaesitystä vastaan.
For this reason, we voted in favour of this resolution.
Tästä syystä äänestimme tämän päätöslauselman puolesta.
In writing.- there are many issues in this resolution which i support.
Kirjallinen.-( EN) kannatan monia tähän päätöslauselmaan kuuluvia asioita.
In writing.-(LT) i agree with this resolution.
Kirjallinen.-( LT) olen samaa mieltä tästä päätöslauselmasta.
This resolution seeks to address all aspects of preventing organised crime in a comprehensive manner.
Tällä päätöslauselmalla on tarkoitus pyrkiä puuttumaan kattavasti kaikkiin järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisyn näkökohtiin.
In conclusion, the commission would like once more to thank parliament for this resolution.
Totean vielä lopuksi, että komissio haluaa jälleen kerran kiittää parlamenttia tästä päätöslauselmasta.
We should be well advised not to put this resolution to a vote today.
Toimimme oikein, jos emme vie tätä päätöslauselmaesitystä tänään äänestykseen.
I therefore recommend that this resolution be adopted.
Suosittelen näin ollen tämän päätöslauselman hyväksymistä.
We therefore voted against this resolution.
Siksi äänestimme tätä päätöslauselmaa vastaan.
This resolution was adopted on 20 april this year.
Tämä päätöslauselma hyväksyttiin tämän vuoden huhtikuun 20. päivänä.
In writing.-(LT) i welcome this resolution.
Kirjallinen.-( LT) olen tyytyväinen tähän päätöslauselmaan.
We must vote against this resolution!
Meidän on äänestettävä tätä päätöslauselmaa vastaan!
This should all be found in this resolution.
Kaikki nämä asiat tulisi sisällyttää tähän päätöslauselmaan.
In our opinion, this resolution oversteps the limits of subsidiarity, however.
Tässä päätöslauselmassa ylitetään kuitenkin mielestämme toissijaisuusperiaatteen rajat.

Results: 1666, Time: 0.0643

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "this resolution"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More