TO MAKE PEOPLE IN FINNISH

How to say to make people in Finnish

S Synonyms

Results: 118, Time: 0.0557

saada ihmiset (39) tehdä ihmisistä (7) tehdä ihmiset (6) tehdä ihmisten (4) saa ihmiset (3)

Examples of using To Make People in a sentence and their translations

I just want to make people laugh.
Haluan vain saada ihmiset nauramaan.
I think they want to make people happy.
He haluavat tehdä ihmisistä onnellisia.
The goal was to make people talk and at the end, everyone talks.
Tavoite oli saada ihmiset puhumaan, ja lopulta jokainen puhui.
Everybody would like to make people happier.
Kaikki haluaisivat tehdä ihmisistä onnellisempia.

There are other ways to make people listen.
On keinoja saada ihmiset kuuntelemaan.
Me, i want to make people happy.
Haluan tehdä ihmiset onnellisiksi.
That's all i ever wanted... to make people happy.
Olen vain halunnut tehdä ihmiset onnelliseksi.
What's guaranteed to make people spend money?
Mikä saa ihmiset takuulla kuluttamaan rahaa?
Science exists to make people happy, ray.
Tieteen tarkoitus on tehdä ihmisistä onnellisia.
It's just to make people smile, and to enjoy themselves.
Yritän saada ihmiset hymyilemään ja nauttimaan olostaan.
He's harmless. he just wants to make people happy.
Hän on harmiton ja haluaa vain tehdä ihmiset iloisiksi.
I was just trying to make people laugh.
Yritin vain saada ihmiset nauramaan.
House shouldn't be allowed to make people miserable.
House ei saisi tehdä ihmisistä onnettomia.
The power to make people believe anything you want.
Valta saa ihmiset uskomaan, mitä haluat.
You have no right to make people crazy.
Ette saa tehdä ihmisiä hulluiksi.
Or something else to make people sick.
Tai jotain muuta tehdä ihmiset sairaiksi.
Jesus tends to make people uncomfortable.
Jesus taipumus saada ihmiset epämukavaksi.
A lot of what i find tends to make people want to kill me.
Se mitä saan selville, saa ihmiset yleensä haluamaan tappaa minut.
It's not my job to make people happy, pet.
Työhöni ei kuulu tehdä ihmisiä onnellisiksi, kultaseni.
Well, isn't it possible for an evil company to make people happy?
Eikö paha yhtiö muka voi tehdä ihmisiä onnelliseksi?
The only way to make people listen is to give our lives.
Ainoa tapa saada ihmiset kuuntelemaan- on luopua hengistämme.
My whole purpose in life is to make people laugh!
Elämäni tarkoitus on saada ihmiset... nauramaan!
That's what i try to make people understand.
Sen yritän saada ihmiset ymmärtämään.
I'm trying to make people like me.
Yritän saada ihmiset pitämään minusta.
It is your duty to make people understand what is happening.
Sinun velvollisuutesi on saada ihmiset tajuamaan mitä tapahtuu.
On the other side this problem comes to make people and rare disease to face.
Toisella puolella tämä ongelma tulee saada ihmiset ja harvinaisten sairauksien kohtaamaan.
Leadership requires discipline, sacrifice, the ability to make people believe in the impossible.
Johtajuus vaatii kuria, uhrautumista, kykyä saada ihmiset uskomaan mahdottomaan.
Sarah, you have the most incredible ability... to make people absolutely crazy about you.
Sinulla on mahtava kyky saada ihmiset hullaantumaan sinuun.
This is a good way to make people think.
Tämä on hyvä keino saada ihmiset ajattelemaan.
They have that gift to make people feel.
Heillä on kyky saada ihmiset tuntemaan.

Results: 118, Time: 0.0557

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to make people"


"To make people" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More