TO PASS THROUGH IN FINNISH

How to say to pass through in Finnish

S Synonyms

Results: 69, Time: 0.1082

läpi (31) kulkea (3) käydäkseen läpi (2) lävitse (4) kulkea läpi (1)

Examples of using To Pass Through in a sentence and their translations

The mission is to pass through all the obstacles and reach the finish line.
Operaation on läpi kaikki esteet ja päästä maaliin.
Geillis planned to pass through craigh na dun, and soon.
Geillis aikoi kulkea craigh na duniin pian.
Were you going to pass through the forest?
Olitko menossa metsän läpi?
They won't allow tellarite ships to pass through their territory.
He eivät anna tellariittialusten kulkea läpi alueidensa.

I wish to pass through the portal.
Tahdon päästä portin läpi.
At least 80% to pass through a 1 mm sieve; and.
Vähintään 80% läpäisee 1 mm:n seulan, ja.
The joystick isn't long enough to pass through the abdominal wall and the intestines.
Ohjaussauva ei ole tarpeeksi pitkä ylettyäkseen uhrin vatsan läpi.
No more than 5% to pass through a 0,4 mm sieve.
Enintään 5% läpäisee 0,4 mm:n seulan.
They want to use me... to pass through.
He haluavat käyttää minua läpikulkuun.
To pass through the country unmolested.
Kulkea alueen läpi koskemattomina.
We have to pass through the corridor without ringing any of the bells.
Meidän pitää läpäistä käytävä soittamatta kelloja.
We are about to pass through... uh, springfield.
Olemme juuri ohittamassa...- springfieldin.
The ones which allow slower-moving objects to pass through.
Niitä, joiden läpi hitaasti liikkuvat esineet menevät.
The ship's matter/energy phasing rate should be sufficient to pass through the asteroid.
Aluksen materia-energia -tilan-- pitäisi riittää asteroidin läpäisemiseen.
A bouquet of flowers, clothing or pins to pass through a buttonhole.
Kukkakimpun, vaatteita tai nastat lã¤pi napinl㤠pi.
That's when doctor kuseno happened to pass through.
Silloin tohtori kuseno sattui kulkemaan ohi.
It is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for the rich to enter into the kingdom of god.”.
On helpompi on kamelin läpi neulansilmän, kuin rikkaat tehdä jumalan valtakuntaan.
Since a driven drill is going to pass through bushings, it is important that the hoop is strong.
Koska ajettu pora on menossa läpi holkit, on tärkeää, että vanne on vahva.
The pupil is the circular opening in the center of the eye that allows light to pass through.
Oppilas on pyöreä reikä keskellä silmä, joka sallii valon kulkea.
He divided the sea, and caused them to pass through; and he made the waters to stand as an heap.
Hän halkaisi meren ja vei heidät sen läpi, hän seisotti vedet roukkioksi.
From these labors jesus went directly to jerusalem to pass through his final experiences in the flesh.
Näiden toimien parista jeesus meni välittömästi jerusalemiin käydäkseen läpi viimeiset lihallisen elämänvaiheensa kokemukset.
What normally, maleureusement, the other platform game do not reflect forcing us usually work with best asset of power to pass through.
Mitä normaalisti, maleureusement, muut tasohyppelypeli vastaa pakottaa meitä yleensä toimivat virtaa läpi paras voimavara.
This training will prepare teams to pass through program increment(PI) as well as all meetings at the team and program levels focusing on the future PI plan passing.
Tämä koulutus valmistaa tiimejä viemään lävitse program incrementin( PI) mukaan lukien kaikki tapaamiset tiimi ja program -tasoilla keskittyen tulevan pi-suunnittelun läpivientiin.
Crush the sample until it is fine enough for all of it to pass through a 0,5 mm round-meshed sieve.
Näyte jauhetaan niin hienoksi, että se läpäisee kokonaan 0,5 mm:n pyöreäreikäisen seulan.
He divided the sea, and caused them to pass through; and he made the waters to stand as an heap.
Hän halkasi meren ja vei heitä sen lävitse, ja asetti vedet niinkuin roukkion.
Then elute with 150 ml of elution solvent(4.2.3), adjusting the solvent rate at about 2 ml/min 150 ml will take about 60-70 minutes to pass through the column.
Eluoidaan 150 ml:lla eluutioliuotinta( 4.2.3). eluutionopeus noin 2 ml/min 150 ml menee pylvään läpi noin 60-70 minuutissa.
The containment field that creates my body can allow matter to pass through it or... be stopped.
Magneettinen kenttä, joka luo illuusion ruumiistani,- voidaan moduloida sallimaan materian läpikulku tai pysäyttämään se.
He split the sea, and caused them to pass through. he made the waters stand as a heap.
Hän halkaisi meren ja vei heidät sen läpi, hän seisotti vedet roukkioksi.
The mriswith will be drawn to them, which should allow you to pass through their territory unharmed.
He vetävät mriswithejä puoleensa,- ja teidän pitäisi päästä niiden alueen lävitse vahingoittumatta.
There are a total of 6 qualifiers who were able to pass through the thrilling game of day 1.
On yhteensä 6 karsintoja, jotka pystyivät läpi jännittävä peli päivä 1.

Results: 69, Time: 0.1082

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More