TO RUN AWAY WITH ME IN FINNISH

How to say to run away with me in Finnish

Results: 30, Time: 0.1066

karkaamaan kanssani (3)

Examples of using To Run Away With Me in a sentence and their translations

I once asked you to run away with me.
Pyysin sinua kerran karkaamaan kanssani.
I tried, you know, i i tried convincing her to run away with me.
Minä yritin. yritin saada äidin karkaamaan kanssani.
But i can't ask you to run away with me.
Mutta en voi pyytää sinua karkaamaan kanssani.
She said she wanted to run away with me.
Hän sanoi haluavansa karata kanssani.

He wants to run away with me.
Hän haluaa karata kanssani.
I tried to get him to run away with me.
Yritin saada hänet pakenemaan kanssani.
I know I'm just a lifeguard, but i want you to run away with me.
Tiedän olevani vain hengenpelastaja, mutta haluan sinun karkaavan kanssani.
And th... that he wanted me to run away with him.
Ja hän halusi minun pakenevan kanssaan.
You have to know that he asked me to run away with him and he said that you would all just find your way.
Sinun täytyy tietää, että hän pyysi minua karkaamaan hänen kanssaan ja että sinä löytäisit oman tiesi.
You forgot the best part how you asked me to run away with you and that i turned you down because i love my husband and your wife's my friend.
Unohdit kertoa parhaan palan. pyysit minua karkaamaan kanssasi, mutta kieltäydyin koska rakastan miestäni, ja vaimosi on ystäväni.
Before the accident, she was ready to run away with me and spend the rest of our lives together.
Ennen onnettomuutta hän halusi karata kanssani ja viettää loppuelämänsä kanssani.
Alright, well last chance to ditch med school and run away with me.
Näköjään. vielä ehdit unohtaa lääkiksen ja karata minun kanssani.
I honored our alliance and our marriage after what you planned to do... abandon me and france to run away with your lover.
Kunnioitin liittoamme ja avioliittoamme sen jälkeen, mitä aioit tehdä. hylätä minut ja ranskan paetaksesi rakastajasi kanssa.
She said she wants to run away from home, and come to nanyang with me.
Hän sanoi haluavansa karata ja tulla mukaani nanyangiin.
You want me to run away with you?
Haluatko, että karkaan kanssasi?
At night i was painting my hands with henna... he forced me to run away and marry him.
Yöllä maalasin käsiäni hennalla. hän pakotti minut karkuun ja naimaan hänet.
If somebody came at me with a sword, my reflex would be to run away.
Jos joku tulisi minua kohti miekan kanssa, refleksini olisi paeta.
You don't want to run me over with a car... so you can just make all this go away and.
Etkö tahdo ajaa autolla ylitseni- jotta pääset eroon kaikesta tästä?
He begged me to ran away with him.
Hän anoi minua karkaamaan kanssaan.- ei!
A month ago you have sworn to run away with me!
Kuukausi sitten vannoit, että voisit karata kanssani!
You just want to leave me here so you can run away with him, don't you?
Haluat jättää minut tänne, jotta voit paeta hänen kanssaan.
Who was trying to scam me and run away with my money and who was real. It's hard to figure out who's legit and who isn't on the internet.
Joka yritti huijaus minua ja ajaa pois rahani ja joka oli todellinen. on vaikea selvittää, kuka on helposti luettava ja joka ei ole internetissä.
Running away into the sunset with the man who lied to me?
Paeta auringonlaskuun miehen kanssa, joka valehteli minulle?
But you choosing to run away with dan, knowing how i feel about him and not telling me any of it, that hurt too.
Sinä karkasit danin kanssa, vaikka tiesit tunteistani etkä kertonut mitään minulle. sekin sattui.
To be honest, i thought you would run away, leaving me with the baby.
Suoraan sanottuna, pelkäsin että karkaat ja jätät minut lapsen kanssa.
And if you try to make me stay here with her alone, i will run away.
Jos pakotatte minut jäämään hänen kanssaan, minä karkaan.
She's waiting for me to run away with her.
Hän odottaa minun pakenevan hänen kanssaan.
And she's waiting for me to run away with her.
Hän odottaa minun tulevan ja pakenevan hänen kanssaan.
That he loves me and wants me to run away with him.
Että rakastaa minua ja haluaa että karkaamme.
He wanted me to run away with him, but i didn't.
Hän tahtoi minut mukaansa, mutten lähtenyt.

Results: 30, Time: 0.1066

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"To run away with me" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More