TO THINK ABOUT IN FINNISH

Translation of To think about in Finnish

Results: 1255, Time: 0.0832

Examples of using To think about in a sentence and their translations

We're supposed to think about drinking beer one day, in the future.
Meidän pitäisi ajatella oluen juomista,- jonakin päivänä, tulevaisuudessa.
I need to think about this for a while.
Minun täytyy miettiä tätä hetken ajan.
I don't even want to think about it!
En halua ajatella edes sitä!
Until the single currency comes in we have time to think about real institutional reform.
Meillä on aikaa pohtia todellista toimielinuudistusta siihen asti, kunnes yhtenäisvaluutta otetaan käyttöön.
I don't want to think about you anymore.
En halua ajatella sinua enää.
I don't want to think about that show.
En halua miettiä sitä show'ta.
Baby, are you really starting to think about this?
Alatko todella harkita tätä?
The most important thing is to think about what kind of skills we want our students to learn.
Tärkeintä on pohtia, mitä taitoja haluamme opiskelijoiden oppivan.
I got to think about carl and... and you.
Minun täytyy ajatella carlia ja sinua.
I have had 70 years to think about it.
Olen saanut miettiä sitä 70 vuotta.
I like to think about it during the meal.
Haluan ajatella sitä ruoan aikana.
The EESC sees a need to think about the choice of official and working languages.
Etsk:n mielestä on välttämätöntä pohtia virallisten kielten ja työkielten valintaa.
Do i need to think about this now?
Onko minun pakko miettiä tätä nyt?
You might want to think about making some sandwiches.
Sinun kannattaisi harkita voileipien tekoa.
I had a lot to think about, after you left.
Minulla oli paljon mietittävää, kun olit lähtenyt.
I used to think about getting married. 601!
Minulla oli tapana harkita naimisiin menoa.- 601!
I don't want to think about that choice.
En halua ajatella tuollaisia valintoja.
I would like to think about it overnight.
Haluaisin miettiä sitä yön yli.
You got a family to think about.
Sinun on ajateltava perhettäsi.
You might want to think about it.
Haluat ehkä pohtia sitä hetken aikaa.
And i don't have anything to think about.
Minulla ei ole mitään mietittävää.
There's nothing to think about.
Sitä on turha harkita.
I want you to think about what those secrets are.
Haluan sinun miettivän mitä nuo salaisuudet ovat.
The purpose is to think about how the institution can evolve in the future.
Tarkoituksena on pohtia, kuinka toimielin voi kehittyä tulevaisuudessa.
I'm not going to think about gilbert blythe for one more second.
En aio ajatella gilbert blythea enää hetkeäkään.
You have given me a lot to think about.
Olet antanut minulle paljon mietittävää.
You have got one hour to think about what you have done to me.
Sinulla on tunti aikaa miettiä, mitä olet tehnyt minulle.
You got to think about your life.
Sinun on ajateltava elämääsi.
Want a couple of days to think about it?
Haluatko miettiä sitä pari päivää?
And you got your kid to think about.
Ja sinun on ajateltava lastasi.

Results: 1255, Time: 0.0832

See also


started to think about
alkaneet ajatella
hard to think about
vaikea ajatella vaikea muistella
to think about how
miettiä , miten
to think about where
miettiä mihin
to think about why
miettiä , miksi
to think about when
ajatella , kun
to think about ways
pohtimaan tapoja mietittävä tapoja miettiä tapoja pohtia keinoja
to think about life
ajatella elämää miettiä elämää
to think about something else
ajatella jotain muuta
to think about these things
ajatella näitä asioita harkita sellaista
to think about my life
miettiä elämääni ajatella elämääni
to think about anything else
ajatella mitään muuta
to think about the way
miettiä tapaa ajatella miten miettiä tie pohtia , miten
to think about how this
ajatella , kuinka tätä mietittävä miten tässä mietittävä , miltä tämä
to think about the possibility
harkitsemaan mahdollisuutta hänen ajatella mahdollisuutta
to think about what could
ajattelemaan mitä voisi ajatella miten olisi voinut

Word by word translation


to
- ja että to on mukaan
think
- luulevat ajatella mielestäni usko pidä
about
- noin kyse siitä suhteen tietoa

S Synonyms of "to think about"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More