WANT TO TRACK IN FINNISH

How to say want to track in Finnish

Results: 285698, Time: 0.0609

Examples of using Want To Track in a sentence and their translations

Want to track someone with magic?
Haluatko jäljittää jonkun taikuuden avulla?
They must know that she built TRAKZER and want to track DEA movements.
He tietävät trakzerista ja haluavat seuratadea:ta.
You can accomplish that with a few git add commands that specify the files you want to track, followed by a commit.
Sinä saavutat tämän muutamalla git add -komennolla, joista ensimmäiset määrittävät, mitä tiedostoja haluat jäljittää, ja joita seuraa pysyvän muutoksen luonti.
You want me to track down Tyler?
Haluatko minun jäljittävän tylerin?

And we then got a letter just this week from the company who wrote it, wanting to track down the source--(Laughter) saying,"Hey, we want to track down the source.
Ja sitten saimme kirjeen-- tällä viikolla-- yhtiöltä, joka kirjoitti sen, he halusivat selvittää lähteemme--( naurua) sanoen," hei, haluamme selvittää lähteenne.
He always wanted to track down... some long-lost family when he got out.
Hän halusi etsiä kauan kadoksissa ollutta perhettään vapauduttuaan.
The united states, as my colleague mr alavanos has just said, wants to track the travel patterns of citizens, their credit card purchases, and so on, worldwide.
Kuten kollegani alavanos juuri totesi, yhdysvallat tahtoo seurata maailmanlaajuisesti muun muassa kansalaisten matkustamista ja luottokorttiostoksia.
I don't want to track him.
En halua jäljittää sitä.
I just want to track down maggie kendall.
Haluan vain löytää maggie kendallin.
I have a name, emma, and i want to track it down.
Minulla on nimi, emma, ja haluan jäljittää sen.
Drag roguetickdetector onto any chart with the symbol you want to track.
Vedä roguetickdetector mille tahansa kaavion tunnuksella haluat seurata.
From your springboard of device which phone you want to track, find icon cydia and tap to launch it.
Omasta ponnahduslauta laitteen mikä puhelin haluat seurata, löytää kuvaketta cydia ja kosketa käynnistää sen.
Tips: do again with second or third devices if you want to track more device in the same account.
Vinkkejä: tehdä uudelleen toisen tai kolmannen laitteita, jos haluat seurata useampaa laitetta samalla tilillä.
Do you want to track down the van, break back into it, and return these meds, or can we just deliver them and be done with it?
Haluatko seurata pakua, murtautua siihen, ja palauttaa nämä lääkkeet, vai voimmeko vaan toimittaa ne ja hoitaa tämän loppuun?
in the navigator under the‘custom indicators' folder. drag roguetickdetector onto any chart with the symbol you want to track.
sinun pitäisi nähdä uuden ilmaisin navigaattori alla' mukautetun indikaattorit' kansio. vedä roguetickdetector mille tahansa kaavion tunnuksella haluat seurata.
You want me to track down an egyptian spy.
Haluat, että etsin egyptiläisen vakoojan.
I want you to track down that carl schultz guy.
Etsi sinä se carl schultz.
Wait, you want me to track the smell? no.
Haluatko, että vainuan lemun?
You want me to track her down?
Haluatko minun etsivän hänet?
We both want to help you get back on track.
Me tahdomme auttaa sinut taas radalle.
I-I don't want to track beach sand into your house sand?
Mi-minä en halua kantaa rantahiekkaa sinun talo hiekkaan?
Might want to track them to a little better terrain.
Kannattaisi ehkä etsiä parempi maasto.
I want to get the story back on track.
Haluan saada jutun takaisin raiteilleen!
Do you really want to split the track?
Haluatko todella jakaa raidan?
I want to see if they can track a target.
Haluan tietää, voivatko ne jäljittää kohteen.
Select the track after which you want to add the pause.
Valitse kappale, jonka jälkeen haluat tauon lisätä.
Select the track you want to divide and click on split in the toolbar or choose editsplit track... the split track dialog will be shown.
Valitse kappale, jonka tahdot jakaa ja napsauta jaa-painiketta työkalupalkista tai valitse muokkaajaa raita... jaa raita valintaikkuna avautuu näyttöön.
I want you to keep track of.
Käskin teidän pysyä radalla.
I want you to go to turkey and track this woman.
Mene turkkiin ja etsi tämä nainen.

Results: 285698, Time: 0.0609

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Want to track" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More