WAS TAKEN PRISONER IN FINNISH

How to say was taken prisoner in Finnish

S Synonyms

Results: 25, Time: 0.0813

Examples of using Was Taken Prisoner in a sentence and their translations

Ayala was taken prisoner.
Pythagoras was taken prisoner and taken to babylon. iamblichus writes that pythagoras see.
Pythagoras oli otettu vangiksi ja toteutettu babylon. iamblichus kirjoittaa, että pythagoras ks.
Our chief was taken prisoner and sacrificed, and we had to surrender to our neighbors.
Johtajamme otettiin vangiksi ja uhrattiin ja meidän täytyi alistua naapureidemme tahtoon.
He was taken prisoner, and the whole time he was there they tortured him about food.
Hänet otettiin vangiksi, koko vankeusajan häntä kidutettiin ruualla.

He was taken prisoner along with some other officers near the italian border.
Hänet otettiin vangiksi kuten myös muita upseereita italian rajan lähellä.
I have just heard that ashley was taken prisoner.
Kuulin juuri, että ashley joutui vangiksi.
Vatrenus was taken prisoner. there may be others with him, but they're to be executed, as an example to those who would stand against odoacer.
Vatrenus vietiin vangiksi, kenties muita hänen mukanaan,- mutta heidät teloitetaan esimerkkinä niille, jotka aikovat nousta odoaceria vastaan.
I was told my oldest son was taken prisoner so he's alive?
Kuulin, että vanhin poikani olisi joutunut vangiksi.- hän on elossa? en tiedä.
I was taken prisoner, too, but you let me live and i have served you well.
Minutkin otettiin vangiksi, mutta annoitte minun elää ja olen ollut hyödyksi.
Gee, i would really love to wanna help you, flanders but marge was taken prisoner in the holy land and.
Haluaisin todella auttaa sinua, flanders mutta marge on otettu vangiksi-- pyhässä maassa ja.
During these four years of active service wittgenstein had written his great work in logic, the tractatus, and the manuscript was found in his rucksack when he was taken prisoner.
Näiden neljän vuoden aktiivisen palvelun wittgenstein oli kirjoittanut hänen suuren työn logiikka, tractatus, ja käsikirjoitus oli löydetty hänen selkäreppu, kun hän oli ottanut vangiksi.
protestants and one person to be arrested was roland dee, john Dee's father, who was taken prisoner in august 1553.
kampanjaa arvostetuilta protestantteja ja yksi henkilö on pidätetty oli roland dee, john dee isän, jotka oli otettu vangiksi elokuussa 1553.
them being aminatou haidar, who, having been seriously injured, was taken prisoner on 17 june in el ayoun and thrown into the so-called‘black prison' there.
heistä huomattavin on aminatou haidar, joka loukkaantui vakavasti ja otettiin vangiksi 17. kesäkuuta el ayounissa ja joka vietiin siellä olevaan niin sanottuun laittomaan vankilaan.
Mom, Morgan's been taken prisoner.
Morgan on otettu vangiksi.
He and quark were taken prisoner.
Hän ja quark vietiin vangeiksi.
I once made an oath that i would never be taken prisoner again.
Vannoin valan, etten koskaan jäisi vangiksi enää.
I vowed i would never be taken prisoner again.
Vannoin, ettei minua koskaan enää otettaisi vangiksi.
The detainees were not part of a regular army when they were taken prisoner.
Pidätetyt eivät kuuluneet vakinaiseen armeijaan, kun heidät pidätettiin.
A klingon would rather die than be taken prisoner.
Klingoni kuolisi mieluummin kuin joutuisi vangiksi.
The republican party went to defeat and the leaders were taken prisoners and hung.
Tasavaltalaispuolue joutui häviölle, johtajat vangittiin ja hirtettiin syyllisinä valtiopetokseen.
Did it cry out when albanians were taken prisoner every day, when albanians were tortured every day?
Onko se nostanut metelin, kun albaaneja on otettu vangiksi päivittäin, kun albaaneja on kidutettu päivittäin?
Seraphin was picked up by DC police this morning claiming he would been taken prisoner by a secret government organization and had been sleeping with an alien sex spy.
Paikallinen poliisi poimi searphinin kyytiin tänä aamuna- hänen väitettyä joutuneen vangituksi salaisen hallituksen- yksikön toimesta, ja että hän on maannut ulkoavaruuden olion kanssa.
Out of 260,000 german soldiers, 91,000 were taken prisoners. only 6,000 returned to their country years later.
Armeijan 260.000 saarretusta miehestä, 91.000 otettiin vangeiksi.- ja heistä vain 6000 palasi viime vuonna kotimaahansa.
Many norwegians were taken prisoner and held in a prison camp at espeland. stephansen, of course, could speak fluent german
Monet norjalaiset oli otettu vangiksi ja pidetään tämän vankileirin klo espeland. stephansen, tietenkin, voisi puhua sujuvasti saksaa ja hän jättää
convention on the rights of the child- when they were taken prisoner are naturally cause for particular concern and need to be carefully examined.
määrä guantánamon vangeista oli alle 18-vuotiaita- eli lapsen oikeuksia koskevan yk:n yleissopimuksen mukaan lapsia- silloin, kun heidät otettiin vangiksi.

Results: 25, Time: 0.0813

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "was taken prisoner"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More