WAS THERE EVER IN FINNISH

How to say was there ever in Finnish

Results: 30, Time: 0.14

onko koskaan (4)

Examples of using Was There Ever in a sentence and their translations

Was there ever anyone?
Oliko sinulla koskaan ketään?
Was there ever any doubt?
Oliko asia joskus epävarma?
Was there ever any question?
Oliko siitä ikinä epäilystä?
Was there ever a problem? no.
Ei kai ole ollut ongelmia?

Was there ever any doubt?
Onko siitä ollut epäilystäkään?
Was there ever something there?
Oliko välillänne koskaan mitään?
Was there ever any doubt?
Oliko siitä koskaan epäilystäkään?
So was there ever anyone serious?
Oliko ikinä ketään vakavaa?
Was there ever... anyone else? of course there was.
Onko sinulla koskaan... ollut ketään muuta?
Was there ever a time you would have done that for me?
Oliko ikinä aikaa, jolloin olisit tehnyt niin minulle?
Was there ever a mrs. Payne?
Onko koskaan ollut rouva payneä?
Ln no case was there ever a name.
Nimeä ei ole ikinä tullut esille.
Was there ever a time when someone didn't approve of that behavior from you?
Onko koskaan käynyt niin, että joku ei ole hyväksynyt tuollaista käytöstäsi?
Is there ever a time when you are not eating, G'Kar?
Onko koskaan hetkeä, jolloin et ole syömässä, g'kar?
Were there ever any symptoms?
Oliko hänellä koskaan oireita?
The text starts out large enough to read and spirals smaller giving a hint that with magnification there is more. is there ever! 15,000 pages of text.
Teksti lähtee pois tarpeeksi suuri lukea ja spiraaleja pienempiä antaa vihjeen, että suurennus on enemmän. onko koskaan! 15000 sivua tekstiä.
The text starts out large enough to read and spirals smaller giving a hint that with magnification there is more. is there ever! 15,000 pages of text.
Teksti lähtee riittävän suuri lukea ja kierteelle pienempiä antaa vihjeen siitä, että suurennus on enemmän. onko koskaan! 15000 sivua tekstiä.
Was there ever anyone else?
Oliko sinulla ketään muuta?
Was there ever a woman?
Olitko koskaan naisen kanssa?
Was there ever anything... between us?
Oliko meidän välillämme jotain?
Was there ever a problem between them?
Oliko heidän välillään kitkaa?
Was there ever anything between you and Trip?
Oliko teidän välillänne koskaan mitään?
Was there ever even a real takeover being considered?
Oliko se yritysosto koskaan edes oikeasti tekeillä?
No. was there ever anything good in the paper?
Onko lehdessä ikinä mitään hyvää?
Was there ever a time when this seemed ordinary?
Oliko joskus sellainen aika, kun tämä tuntui tavalliselta?
Was there ever a donor? at any point?
Oliko mitään lahjoittajaa olemassakaan?
Was there ever a mother who loved her son more?
Onko kukaan äiti koskaan rakastanut poikaansa enemmän?
So was there ever any, you know, romance, between hector and Tilly?
Oliko hectorilla ja tillyllä koskaan romanssia?
I mean, since when was there ever anything that you wanted to do that you couldn't do?
Mistä lähtien et ole voinut tehdä sitä, mitä haluat?
Was there ever a moment you thought about stopping with metallica or the whole band was falling apart?
Moni rocktoimittaja kyseenalaisti metallican tulevaisuuden. harkitsitteko koskaan lopettamista, tai oliko bändi vaarassa hajota?

Results: 30, Time: 0.14

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Was there ever" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More