WE CAN USE THIS IN FINNISH

How to say we can use this in Finnish

Results: 30, Time: 0.0639

Examples of using We Can Use This in a sentence and their translations

I hope that we can use this momentum together for the benefit of effective european solidarity.
Toivon, että voimme käyttää tätä tilaisuutta yhdessä toimivan eurooppalaisen yhteisvastuullisuuden hyväksi.
We can use this glass to shave the stays into smaller pieces. good.
Voimme käyttää tätä lasia leikkaamaan tuet pieniksi palasiksi.
Maybe we can use this guy.
Ehkä voimme käyttää tätä kaveria.
We can use this... and we will.
Voimme käyttää tätä, ja me käytämme.

Maybe we can use this stuff for landfill.
Ehkä voimme käyttää tätä täytemaana.
Hey, wait, we can use this box.
Voimme käyttää tätä laatikkoa.
And in fact, in this instance, we can use this to our advantage.
Ja itse asiassa, tässä tapauksessa, voimme käyttää tätä hyödyksemme.
If we can make it to the second floor, we can use this.
Jos pääsemme toiseen kerrokseen, voimme käyttää tätä.
Hey, joey. i don't think we can use this.
Joey, en usko, että voimme käyttää tätä.
Are you saying we can use this sand to fix the scrubbers?
Voimmeko käyttää tätä hiekkaa suodattimien korjaamiseen?
We can use this to prove that ian killed alison.
Voimme käyttää näitä todistamaan, että ian tappoi alisonin.
Now let me think how we can use this.
Mietin, miten voin käyttää tämän hyväkseni.
Maybe we can use this to save Roo!
Ehkä voisimme käyttää tätä pelastaaksemme ruun!
Hey. hey, maybe we can use this.
We can use this one.
Me voimme käyttää tätä.
Maybe we can use this scaly fellow.
Ehkä voisimme käyttää sitä suomuista tyyppiä.
Wait. we can use this.
Me voimme hyötyä tästä.
But we can use this.
Mutta me voimme käyttää tätä.
We can use this knowledge in order to aim our policy effectively.
Voimme käyttää sitä koskevaa tietoa suunnataksemme politiikkamme tehokkaasti.
But that's fine, we can use this.
Ei se mitään. voimme käyttää tätäkin.
And then she realized, wait a minute, we can use this.
Sitten hän keksi, että asiasta voitaisiin hyötyä.
They always say this, mind you,"we can use this disaster to our advantage", always.
He sanovat aina, että" voimme käyttää tätä katastrofia eduksemme", aina.
And we can use this system to test dietary factors at concentrations that are obtainable by eating.
Ja voimme käyttää tätä ympäristöä kokeillaksemme ruokavalion vaikutusta pitoisuuksina, joita on mahdollista hankkia syömällä.
So, we can use this place for the party, save a little cash and guess what? spend it on lady dancers. Pow!
Voimme käyttää tätä paikkaa juhliin, säästää vähän käteistä,- ja käyttää ne naistanssijoihin.
We can use this programme properly to help counter the very powerful forces that are there underneath the surface but will, if unchecked, lead to racism, fascism and nationalism.
Voimme käyttää tätä ohjelmaa vastustamaan piilossa olevia väkeviä voimia, jotka ilman valvontaa johtavat rotusyrjintään, fasismiin ja kansalliskiihkoon.
They said at the CFR meeting, we can use this tragedy to our own good use, our own agenda.
He sanoivat kokouksessaan, me voimme käyttää tätä tragediaa oman hyvämme edistämiseen, oman agendamme.
It is important that we enter conciliation with the council as soon as possible, so that we can use this period in order to try and repair the damage to some extent.
On tärkeää, että pääsemme mahdollisimman pikaisesti sovitteluun neuvoston kanssa, jotta voimme käyttää sitä aikaa yrittääksemme korjata vahingon jollain tavalla.
market slump that we have at the moment that we can use this opportunity to introduce the kind of regulation that will
Ehkäpä nykyisen laman yhtenä etuna on, että voimme käyttää tätä mahdollisuutta ottaaksemme käyttöön sellaisen sääntelyn, joka on hyvin tarpeellinen siinä
My second question is: what do you intend to do so that justice is dispensed for the benefit of victims and their relatives within the framework of this vision, so that we can use this vision to achieve accident prevention?
Toinen kysymykseni on tämä: mitä aiotte tehdä, jotta uhrit ja heidän sukulaisensa saavat oikeutta tämän tavoitteen mukaisesti ja jotta voimme käyttää tätä tavoitetta onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn?
videos on 9/11? they said at the CFR meeting, we can use this tragedy to our own good use, our own agenda.
joka näytettiin kaikissa eri 9/11 videoissa? he sanoivat kokouksessaan, me voimme käyttää tätä tragediaa oman hyvämme edistämiseen, oman agendamme. he ottavat aina

Results: 30, Time: 0.0639

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More