WEEKS OF AGE IN FINNISH

Translation of Weeks of age in Finnish

S Synonyms

Results: 234, Time: 0.0408

viikon ikäisille (40) viikon iässä (37) viikon iästä (42) viikon ikään (8) viikon ikäisten (20) viikon ikäisillä (14) viikon ikäinen (11) viikon ikää (5)

Examples of using Weeks of age in a sentence and their translations

Viikon ikäisille

For cats over 8 weeks of age.
Yli 8 viikon ikäisille kissoille.
For dogs over 8 weeks of age.
Yli 8 viikon ikäisille koirille.
Only at 25 weeks of age was this decrease no longer significant.
Vasta 25 viikon iässä tämä muutos ei ollut enää merkitsevä.
Anywhere from 6 weeks to 14 weeks of age the ears start to stand on their own.
Anywhere 6 viikkoa 14 viikon iässä korvat alkavat seisomaan omilla.
Pigs from 2 weeks of age.
Sika kahden viikon iästä lähtien.
First injection: from 8 weeks of age, second injection.
Viikon iästä lähtien toinen injektio.
The follow-up time was up to 24 weeks of age.
Seurantaa jatkettiin 24 viikon ikään asti.
Duration of immunity against newcastle disease: 9 weeks of age.
Immuniteetin kesto newcastlen tautia vastaan: 9 viikon ikään asti.
Other sentence examples
Do not use in dogs or cats under 14 weeks of age.
Ei alle 14 viikon ikäisille koirille tai kissoille.
Sevoflo must also not be given to puppies less than 12 weeks of age.
Sevoflo-valmistetta ei saa myöskään antaa alle 12 viikon ikäisille pennuille.
In infants, atopic dermatitis typically begins around 6 to 12 weeks of age.
Pikkulapsilla, atooppinen ihottuma tyypillisesti alkaa noin 6 että 12 viikon iässä.
The pharmacokinetics of raltegravir in infants under 4 weeks of age has not been established.
Raltegraviirin farmakokinetiikkaa alle 4 viikon ikäisten imeväisten hoidossa ei ole varmistettu.
Melovem must also not be used in horses less than 6 weeks of age.
Melovemia ei saa myöskään antaa alle kuuden viikon ikäisille hevosille.
Chickens from 5 weeks of age.
Kanoille 5 viikon iästä alkaen.
The first dose can be administered at six weeks of age.
Ensimmäinen annos voidaan antaa kuuden viikon iässä.
Purevax rabies is used to vaccinate cats from 12 weeks of age to protect against rabies infection.
Purevax rabies-rokotetta käytetään yli 12 viikon ikäisten kissojen rokottamiseen raivotautitartuntaa vastaan.
The first dose may be given as early as six weeks of age.
Ensimmäinen annos voidaan kuitenkin antaa jo kuuden viikon iässä.
Do no use in dogs less than 10 weeks of age.
Ei saa käyttää alle 10 viikon ikäisille koirille.
First injection in kittens from 8 weeks of age second injection 3 or 4 weeks later.
Ensimmäinen rokotus 8 viikon iästä alkaen toinen rokotus 3-4 viikon kuluttua.
Stronghold must not be used in animals under six weeks of age.
Strongholdia ei saa käyttää alle kuuden viikon ikäisillä eläimillä.
Optimark is contraindicated in neonates up to 4 weeks of age see section 4.3.
Optimark-valmisteen käyttö on vasta-aiheista vastasyntyneillä 4 viikon ikään asti ks. kohta 4.3.
The safety has not been established in cats younger than 8 weeks of age.
Turvallisuutta ei ole osoitettu alle 8 viikon ikäisillä kissoilla.
Do not administer to kittens under 8 weeks of age.
Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille kissan pennuille.
Active immunisation of cats 12 weeks of age and older to prevent mortality due to rabies infection.
Viikon ikäisten ja vanhempien kissojen aktiivinen immunisaatio ehkäisemään raivotauti-infektion aiheuttamaa kuolleisuutta.
Pigs(piglets) from 3 weeks of age.
Vähintään 3 viikon ikäinen sika porsas.
Piglets from 3 weeks of age.
Porsaat 3 viikon iästä lähtien.
A normally developing infant has eye contact at 8 weeks of age.
Normaalisti kehittyvä vauva saa katsekontaktin 8 viikon iässä.
Do no use in dogs less than 6 weeks of age.
Ei saa käyttää alle 6 viikon ikäisillä koirilla.
If your dogs is less than 6 weeks of age.
Jos koira on alle 6 viikon ikäinen.
Active immunisation of dogs from 6 weeks of age.
Vähintään 6 viikon ikäisten koirien aktiivinen immunisointi.

Results: 234, Time: 0.0408

Word by word translation


weeks
- viikkoa viikoilla aikaa viikon viikkoja
age
- iän ikäinen ajan age vuotiaana

S Synonyms of "weeks of age"


weeks old
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More