WHEN YOU TREAT IN FINNISH

How to say when you treat in Finnish

S Synonyms

Results: 3134559, Time: 0.1377

kohtelet (124) kohdella (17) kohtelette (21) sinä kohtelet (8) te kohtelette (7)

Examples of using When You Treat in a sentence and their translations

I like it when you treat me rough!
Tykkään kun käsittelet mua rajusti!
When you treat people like animals, you get bitten.
Kun ihmisiä kohtelee eläiminä, joutuu purruksi.
I hate it when you treat me like a baby.
Vihaan sitä kun kohtelet minua kuin lasta.
How can she be when you treat her like she's 40?
Miten olisi, kun kohtelet häntä kuin 40-vuotiasta?

How do you expect any respect when you treat people like that, huh?
Miten odotatte yhtään kunnioitusta,- kun kohtelette ihmisiä näin?
When you treat beings with extraordinary powers, sometimes the rewards are, well, unexpected.
Kun hoitaa olentoja, joilla on poikkeuksellisia voimia- joskus palkkiot ovat- odottamattomia.
I don't like it when you treat me like i'm a child.
En pidä siitä, että kohtelet minua kuin lasta.
Acute pain is a direct response to disease or injury to tissue, and presumably it will subside when you treat the disease or injury.
Akuutti kipu on suora vastaus sairauden tai vamman kudosten, ja oletettavasti se häviävät kun hoitaa sairauden tai vamman.
I hope you treat us well when published.
Kohtelet varmasti meitä suopeasti, kun kirja menee julkaisijalle.
Do you remember when we talked about how you treat your staff?
Muistatteko, kun puhuimme siitä, miten kohtelette henkilökuntaanne?
When it does, you treat them like princesses.
Kun se tulee, sinä kohtelet heitä prinsessoina.
Yes, now he knows what bathtubs are capable of doing when you don't treat them with respect.
Kyllä, nyt hän tietää mihin kylpyammeet pystyvät kun niitä ei kohtele kunnioituksella.
Because when you are polite to people, they treat you better.
Kun ihmisille on kohtelias, he kohtelevat paremmin.
When you treat yourself to Valentine's victory slot game, you have cupid alongside you aiming for the best prizes imaginable.
Kun palkitset itsesi _valentine's victory -kolikkopelillä, cupido on vierelläsi tavoittelemassa parhaita mahdollisia voittoja.
Like you when i do this and treat you as my slave?
Tykkäätkö kun teen näin ja kohtelen kuin orjaa?
Jandi, when it comes to this kind of clothing, you must treat it as kindly as your boss.
Jandi, kun käytät tällaisia vaatteita, sinun on kohdeltava niitä kuin herraasi.
He always said when he died, you and me should split up the worth... and treat ourselves like kings.
Hän sanoi aina, että kun hän kuolisi, sinä ja minä jakaisimme omaisuuden- ja elelisimme kuninkaiksi.
And when i am no more with you, think not that the world will treat you better than it did your master.
Ja sitten kun en enää ole luonanne, älkää luulko, että maailma kohtelee teitä paremmin kuin mestarianne.
So when you go in, treat all and any contact as hostile.
Kun menette paikan päälle, kohdelkaa kaikkia vihamielisinä.
Yours takes off when you ask him to treat you better and mine dry-humps a skateboarding tramp behind my back.
Sinun häipyy, kun pyydät häntä kohtelemaan sinua paremmin ja minun hieroskelee itseään rullalautailevan lutkan kanssa.
Mr president, when you became president of this house last year, you said that you would treat all groups equally.
EN arvoisa puhemies, sanoitte viime vuonna, kun teistä tuli parlamentin puhemies, että kohtelisitte kaikkia puolueryhmiä tasa-arvoisesti.
Just make the noise each time you give the ferret a treat for a while, then make it when your ferret isn't nearby and give the treat as a reward when he comes to you.
Pidä tätä valitseemasi ääntä aina kun annat fretille makupalaa ja sitten pidä sitä frettisi ollessa kauempana, palkiten lemmikki kun se tulee luoksesi.
You can't treat me like crap when i haven't earned that.
Etkä voi kohdella minua huonosti, ellen ansaitse sitä.
I promise when i run into you guys in the future, i will treat kenny with hospitality.
Lupaan, että kun törmään teihin, kohtelen kennyä vieraanvaraisesti.
I bring you the promise of a day when no white man will treat us badly again.
Tuon teille lupauksen päivästä,- jolloin kukaan valkoinen ei enää kohtele meitä huonosti.
The motto of many people seems to be: when treating oneself, you should really treat oneself.
Monen motto tuntuukin olevan, että silloin kun herkutellaan, todellakin herkutellaan.
You can't treat me like an adult merely when it serves your own interests.- no, sarah.
Et voi kohdella minua aikuisena vain silloin, kun se sopii sinulle.
And when they answer it, you say,"Trick or treat." got it?
Kun he avaavat, sanot:" karkki tai kepponen.
Such is what happens when you treat with terrorists.
Näin käy, kun neuvotellaan terroristien kanssa.
That is what happens when you treat with the forces of terrorism.
Näin siinä käy, kun terroristien kanssa neuvotellaan.

Results: 3134559, Time: 0.1377

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "when you treat"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More