WITH HIS PARENTS IN FINNISH

How to say with his parents in Finnish

S Synonyms

Results: 87, Time: 0.0549

vanhempiensa kanssa (38)

Examples of using With His Parents in a sentence and their translations

He's with his parents, third floor.
Hän on vanhempiensa kanssa, kolmannessa kerroksessa.
Lives with his parents in the refugee center in hamra.
Asuu vanhempiensa kanssa säilössä hamrassa.
He is living with his parents and isn't he, like, 23?
Hän asuu vanhempiensa kanssa ja hän on 23-vuotias.
Lou lives with his parents in brooklyn, new york.
Lou asuu vanhempiensa kanssa brooklynissa, new yorkissa.

Does he live with his parents?
Asuuko hän vanhempiensa kanssa?
Tom lived with his parents in boston.
Tomi asui vanhempiensa kanssa bostonissa.
At the age of 11, david miscavige joined the church with his parents.
Miscavige liittyi kirkkoon vanhempiensa kanssa 11-vuotiaana.
Aleksandr borovsky entered the country in'04 with his parents.
Aleksandr borovsky saapui maahan vuonna -04 vanhempiensa kanssa.
Tom lives with his parents.
Tomi asuu vanhempiensa kanssa.
He spent his holidays here. with his parents.
Hän lomaili täällä vanhempiensa kanssa.
Tom doesn't live with his parents.
Tomi ei asu vanhempiensa kanssa.
I will bet he's some loser who lives with his parents.
Mistä veto, että hän luuseri, joka asuu vanhempiensa kanssa.
Yes, he does live with his parents.
Kyllä, hän elää vanhempiensa kanssa.
That's right. did he get along with his parents?
Tuliko hän toimeen vanhempiensa kanssa?
Whatever his nationality, he has the right to live with his parents.
Hänellä on kansalaisuudestaan riippumatta oikeus elää vanhempiensa kanssa.
He still lives with his parents.
Hän asuu yhä vanhempiensa kanssa.
He still lives with his parents.
Hän asuu vielä vanhempiensa kanssa.
He still lives with his parents.
Hän asuu edelleen vanhempiensa kanssa.
In 2008 he was awarded the local entrepreneur of the year prize together with his parents.
Vuonna 2008 hän sai paikallisen vuoden yrittäjä -palkinnon yhdessä vanhempiensa kanssa.
He lives with his parents.
Hän asuu vanhempiensa kanssa.
Get him into trouble with his school and with his parents.
Hankit hänelle vaikeuksia koulussa ja vanhempien kanssa.
Mr. konishi met with his parents and spoke with them.
Herra konishi kävi tapaamassa toshion vanhempia ja puhui heidän kanssaan.
Tom lives with his parents.
Tomi asuu sen vanhempien kaa.
I just spoke with his parents.
Olin juuri hänen vanhempiensa luona.
Live with his parents?
Elävätkö hänen vanhempansa?- eivät.
Nearby leonberg with his parents in 1576.
Lähistöllä leonberg kanssa hänen vanhempiensa luona 1576.
No. Jimmy's with his parents.
Ei, hän on vanhempiensa luona.
He would mainly live with his parents, but... then we broke up, so whatever.
Hän asui enimmäkseen vanhempiensa luona. mutta erosimme.
Living with his parents, mowing some lawns his life was going nowhere fast.
Asustaa vanhemmillaan, ajelee muutamia nurmikoita elämä ei ole menossa suuntaan eikä toiseen.
I did speak with his parents.
Juttelin hänen vanhempiensa kanssa.

Results: 87, Time: 0.0549

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "with his parents"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More