WITH THE LIFE IN FINNISH

How to say with the life in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0808

elämän kanssa (2)

Examples of using With The Life in a sentence and their translations

I can't compete with the life you had with alex.
En voi kilpailla sen elämän kanssa, joka teillä oli.
With the life you like to lead is a transplant possible?
Noilla sinun elämäntavoillasi- onko se siirto mahdollinen?
Acosta ended up with the life Ordoz could have had.
Acosta sai elämän, jonka ordoñez olisi voinut saada.
greatest example of endurance. this last statement is consistent with the life of Paul: he had to suffer a lot because
Tämä viimeinen lausunto on varmasti täysin yhtäpitävä paavalin elämän kanssa, koska hän joutui paljon kärsimään uskonsa tähden 2kor 11:21-30:

That was my last view of him--in a strong light, dominating, and yet in complete accord with his surroundings--with the life of the forests and with the life of men.
Tämä on ollut viimeinen näkymä häntä- vahva valo, dominoi, ja vielä täysin sopusoinnussa hänen ympäristöönsä- kanssa elämän metsien ja elämän miehet.
médina alias the apothecary, ebullient, turbulent and in love with the life like all the grass artists, knows an agitated youth.
joel medina alias apteekkari, kuohuva, hurja ja kotona lempiä avulla elinikäinen kuin aivan nurmettua taiteilija, osata by kiihtynyt nuoriso.
You can't trust that d'haran with the lives of my family.
Et voi luottaa perheeni henkiä d'haranin varaan.
You even make deals with the lives of your friends.
Te jopa käytte kauppaa ystävienne hengillä.
You're the top aide to a man who pays your salary with the lives of women and children.
Sinä olet pääavustaja miehelle joka maksaa palkkasi naisten ja lasten elämien kanssa.
of all the multitudes of Christians; how many can we say are truly glorifying god with the lives they live?
jotka kutsuvat itseään kristityiksi. ajatelkaamme vähän sitä suurta joukkoa" kristittyjä"; kuinka monen heistä voimme sanoa kirkastavan jumalaa elämällään?
Not with the life i was living in foster homes.
Sen elämän vuoksi, jota vietin sijaiskodeissa.
Only together with the life of this strange century pass.
Vain yhdessä elämää tämän oudon vuosisadan taaksepäin.
The son is naturally endowed with the life of the father.
Ja pojan luonnollisiin varustuksiin kuuluu isästä oleva elämä.
What? he wants to kill the people infected with the life force.
Hän tahtoo tappaa kaikki elinvoiman tartuttamat.
You just remember, that i am trusting you with the life of my grandson.
Muista,- että luotan sinun käsiisi pojanpoikani hengen.
But you're a living, biological human being with the life of god in you.
Mutta sinä olet elollinen, biologinen ihminen jossa on jumalan elämä.
A mind such as yours would not be content with the life of a mere man.
Kaltaisenne mieli ei tyydy tavalliseen elämään.
Almost every tourist considers mandatory to come to the hill and to visit connected with the life of famous artists places.
Lähes joka turisti sinnittelee käydä monmartrelle ja vierailla kuuluisien taiteilijoiden elämän liittyvissä paikoissa.
No wonder, with the life she's had.
Eikä ihme, kun ajattelee hänen elämäänsä.
Promise me you're done with the life of crime?
Lupaatko lopettaa rikollisen elämäsi?
What's wrong with the life of a dirt farmer?
Mitä vikaa maanviljelijän elämässä on?
To pay you with the life of black jack Randall?
Haluatko, että maksan velkani jack randallin hengellä?
Mr la forge, we need a way to communicate with the life forms.
Mr la forge, meidän on keksittävä keino kommunikoida olentojen kanssa.
El finito is a true believer, but he is finished with the life.
El finito on tosiuskovainen,- mutta hän on jättänyt sen elämän taakseen.
You make up for that with the life of this one girl?
Sinä hyvität sen tämän tytön hengellä?
The lifetime of the vessel was increased by ten years with the life span extension.
Elinkaaren pidennyksellä aluksen käyttöikää lisättiin kymmenellä vuodella.
I'm never going to be able to provide my wife with the life that she deserves.
En pysty millään tarjoamaan vaimolleni hänen ansaitsemaansa elämää.
This court is concerned with the life and death of peter carter, not with past history or present plumbing.
Ilmoitan, että tässä istunnossa on kyse peter carterin elämästä- ei historiasta tai vesijohdoista.
One is to use me to scapegoat, but how could you play it with the life of sir Henry?
On eri asia pitää minua aasina, mutta leikkiä noin sir henryn elämällä, miten saatoit tehdä niin?

Results: 30, Time: 0.0808

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "with the life"


"With the life" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More