WON THAT BATTLE IN FINNISH

How to say won that battle in Finnish

Results: 30, Time: 0.081

voitimme sen taistelun (1)

Examples of using Won That Battle in a sentence and their translations

We won that battle, remember?
Me voitimme sen taistelun, muistatko?
Yeah, i think he won that battle.
Hän taisi voittaa sen taistelun.
Better man won that battle, jim.
Parempi mies voitti sen taistelun.
And who won that battle?
Ja kuka voittikaan sen taistelun?

You see, kevin creed won that battle.
Kevin creed voitti taistelun.
I fought against that and, having won that battle, i am not going to give that up to see the battle reopened via the back door of europe.
Taistelin ankarasti sitä vastaan, enkä tuon taistelun voitettuani suostu siihen, että taistelu aloitetaan uudelleen euroopan takaportin kautta.
And now that you're finally here, rumplestiltskin, you're going to help me win that battle.
Nyt, kun vihdoin olet täällä,- tittelintuure, autat minua voittamaan sen taistelun.
All of you fight the spirit of rebellion and only know through MY NAME, MY BLOOD can you win that battle against the spirit of rebellion.
Kaikki te taistelette kapinoinnin henkeä vastaan, ja tietäkää vain: MINUN NIMENI, MINUN VERENI kautta te kykenette voittamaan sen taistelun kapinoinnin henkeä vastaan.
Right now, young seems to be winning that battle.
Tällä hetkellä young vaikuttaa olevan voitolla.
Maybe we can still win that battle, but... It's over for us. It's over.
Ehkä voitamme tämän taistelun... mutta sitten se on meidän osaltamme ohi.
The same way i won that battle in vietnam.
Samalla tavalla kuin voitin sen taistelun vietnamissa.
We won some rounds in that battle over the european contribution at the monterrey conference.
Voitimme euroopan osuutta koskevassa taistelussa muutamia eriä monterreyn kokouksessa.
As in the joshua that won the battle of jericho.
Joosuan, joka voitti jerikon taiston?
This is a battle that can't be won.
Se on taistelu, jota ei voi voittaa.
Therefore i think we have reached an armistice, rather than that the battle is won.
Siksi minusta näyttää pikemminkin siltä, että olemme solmineet aselevon, kuin että taistelu olisi voitettu.
However, i must tell this house that the battle is not yet won.
Minun on kuitenkin sanottava parlamentille, että taistelua ei ole vielä voitettu.
Our traitor might believe that rome has won the battle for norway... and that he will avoid being punished for his sins, but believe me, birkebeinerne.
Petturi ehkä luulee, että rooma on voittanut taistelun norjasta. että hän pääsee pälkähästä, mutta uskokaa minua, birkebeinerit.
I was on a ship that got 13 battle stars and won the war.
Olin laivalla, joka sai 13 taistelutähteä ja voitti sodan.
That means the battle was won right there on the cross, not in the heart of the earth.
Se merkitsee, että taistelu voitettiin juuri siinä ristillä, ei maan sydämessä.
I will not send my people to their deaths in a battle that can't be won.
En lähetä miehiäni kuolemaan taisteluun joka ei ole voitettavissa.
Every battle won is built on the foundation of that sacrifice.
Jokainen voitettu taistelu pohjautuu siihen uhraukseen.
Christ states clearly that the battle with satan has already been won.
Kristus osoittaa selvästi, että taistelu vihollista vastaan on jo voitettu.
Hakeem may have won that little battle, but freda is clearly winning the war.
Sitten hän olisi saanut sen. hakeem ehkä voitti battlen, mutta freda on voitolla sodassa.
It was a fierce battle that we won here, particularly against the council.
Tässä asiassa voitimme ankaran taistelun ennen kaikkea neuvostoa vastaan.
As god is my witness, i am resolved that this battle will be won.
Vannon jumalan nimeen, että voitamme tämän taistelun.
We must admit that this battle will not be won without a greater sense of responsibility and ethical conduct.
Meidän on siis myönnettävä, että tätä taistelua ei voiteta ilman vastuuntunnon ja eettisen käyttäytymisen korostamista.
It is within the WTO that this battle must be fought and won.
Tätä taistelua on käytävä WTO: n tasolla ja se on voitettava.
I always knew that this was not a battle i could have won.
Tiesin aina, etten voisi voittaa tätä taistelua.
All i know is taking on HR... it's like fighting a battle that can't be won.
Hr:n kimppuun käyminen- on kuin taistelisi sotaa, jota ei voi voittaa.
We can safely say that a decisive battle has been won in favour of more democratic control.
Voidaan sanoa, että demokraattisemman valvonnan puolesta käyty ratkaiseva taistelu on voitettu.

Results: 30, Time: 0.081

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Won that battle" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More