WOULD NEVER ALLOW IN FINNISH

How to say would never allow in Finnish

Results: 28, Time: 0.0646

ei koskaan sallisi (5) ei ikinä sallisi (4) ei ikinä antaisi lupaa (2)

Examples of using Would Never Allow in a sentence and their translations

Strategos would never allow it.
Sodanjohto ei koskaan sallisi sitä.
My husband would never allow it.
Mieheni ei ikinä sallisi sitä.
His faith would never allow that.
Hänen uskonsa ei koskaan sallisi sitä.
My government would never allow starfleet personnel on this ship.
Hallitus ei ikinä antaisi lupaa- tähtiliiton henkilöstön päästämiseen alukselle.

But henry would never allow that.
Mutta henrik ei ikinä sallisi sitä.
My family would never allow it.
Perheeni ei koskaan sallisi sitä.
My wife would never allow it.
Vaimoni ei ikinä antaisi lupaa.
The judge would never allow it.
Tuomari ei ikinä sallisi sitä.
Hershel: rick would never allow this.
Rick ei koskaan sallisi sitä.
She would never allow it.
Hän ei ikinä sallisi sitä.
I'm afraid the consul would never allow that.
Pelkäänpä, että konsuli ei koskaan sallisi sitä.
The vorlons would never allow kosh to be scanned.
Vorlonit eivät ikinä antaisi lupaa skannata koshia.
He would never allow his music to be recorded.
Hän ei koskaan sallinut omaa musiikkiaan nauhoitettavan.
I have always wanted to. but father would never allow it.
Olen aina halunnut, mutta isäni ei ikinä sallinut sitä.
Mr. aiken, my mother would never allow that, and neither would i.
Herra aiken, äitini ei olisi ikinä sallinut sitä, enkä myöskään minä.
The new archbishop would never allow a burial on consecrated ground.
Uusi arkkipiispa ei tule koskaan sallimaan hautausta pyhälle maalle.
The lord of mercia, perhaps. alfred would never allow another saxon to be called king.
Alfred ei ikinä salli toista saksia kruunattavan kuninkaaksi.
She's a servant. uther would never allow arthur to marry her.
Uther ei koskaan antaisi ottaa palvelijaa vaimokseen.
Cooke would never allow that to happen, anyway.
Cooke ei suostuisi siihen.
The reptilians and aquatics would never allow that.
Matelijat ja vesiperäiset eivät olisi suostuneet siihen.
She would would never allow you to leave.
Hän ei olisi päästänyt sinua lähtemään.
Your mother would never allow it.
Äitisi ei ikinä suostu siihen.
Karl would never allow a traverse. never.
Karl ei ikinä antaisi siihen lupaa.
But a good man would never allow himself to be put under obligation to anyone willing to write a big check.
Mutta hyvä mies ei koskaan anna itsensä jäädä kiitollisuudenvelkaan kenelle vain, kuka suostuu kirjoittamaan ison sekin.
With respect, sir, i think you're not telling the president'cause you know she would never allow this.
Mielestäni ette kerro presidentille, koska hän ei antaisi lupaa tähän.
And that in the first commandment given to moses, he did not allow anybody to worship any graven images; or to bow down to anything in the heavens, or the earth, or the sea below- he would never allow that.
Ja ensimmäisessä käskyssä joka moosekselle annettiin, hän ei antanut kenenkään palvoa jumalankuvia; tai kumartaa ketään taivaassa, tai maassa, tai meressä- hän ei ikinä sallinut sitä.
The magi would never allow him to be released for he would arise a walking disease, a plague upon mankind an unholy fiesh-eater with the strength of ages power over the sands and the glory of invincibility.
Magit vartioisivat häntä- sillä herätessään hän olisi kulkutauti, vitsaus ihmiskunnalle- lihansyôjä varustettuna ylettômillä voimilla- hiekan valtias- ja täysin voittamaton.
The member states would never allow us to do any such thing, but so much of what we criticise in
Jäsenvaltiot eivät ikinä sallisi meidän tekevän sellaista, mutta jotakin sellaista, mitä me arvostelemme ehdokasvaltioissa tai emme pidä yhteensopivana kööpenhaminan kriteerien kanssa,

Results: 28, Time: 0.0646

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More