YOU HAVE TO FIND IN FINNISH

Translation of You have to find in Finnish

Results: 330, Time: 0.1532

Examples of using You have to find in a sentence and their translations

You have to find a way to breach the walls of Athens.
Sinun täytyy löytää keino ateenalaisten muurien murtamiseen.
You have to find them before he blows this place up.
Sinun täytyy löytää ne, ennen kuin paikka räjähtää.
You have to find a balance, and... you do that better than most of us.
Sinun on löydettävä tasapaino. Pystyt siihen paremmin kuin useimmat.
Here you have to find the common denominator. Which one is it?
Tässä sinun pitää löytää näille yhteinen nimittäjä?
You have to find a way to get out. Nicholas.
Nicholas, sinun täytyy löytää keino päästä pois.
He's just misunderstood. You have to find someone else to procreate with.
Että sinun on löydettävä joku toinen kenen kanssa jatkaa sukua.
You have to find the real answer inside yourself.
Sinun täytyy etsiä oikea vastaus sisältäsi.
You have to find her.
Sinun pitää löytää hänet.
Who you can totally control. So basically you have to find a fourth board member.
Jäsen, jota voit hallita täysin. Sinun täytyy löytää neljäs hallituksen.
You have to find the real door,
Sinun on löydettävä oikea ovi,-
You have to find L'Américain. I will.
Sinun pitää löytää L'Americain. Varmasti.
You have to find Kai!
I'm staying out of it, you have to find your own fate now.
En puutu siihen. Sinun on löydettävä oma kohtalosi.
You have to find another way.
Sinun täytyy etsiä toinen reitti.
You have to find another way.
Teidän täytyy keksiä toinen keino.
You have to find him!
Sinun pitää löytää hänet!
You have to find her.
Sinun täytyy etsiä hänet.
I think Lois is saying that you have to find a way to express yourself creatively.
Lois yrittää sanoa että sinun on löydettävä keinosi ilmaista itseäsi.
Then you have to find me.
Sitten sinun pitää etsiä minut.
You have to find the monks that bear the symbol of the Brothers of DoIeo.
Teidän on löydettävä luostari jossa on Doleoveljesten merkki.
You have to find him yourself.
Sinun pitää etsiä hänet itse.
And Trask, you have to find Magneto and stop him by any means necessary.
Trask, sinun on löydettävä Magneto ja pysäytettävä hänet.
You have to find your thing,
Sinun pitää löytää oma juttusi.
You have to find me someone.
Sinun täytyy etsiä minulle joku.
You have to find her.
Teidän pitää löytää hänet.
If you have to find her, why did you go in the water?
Jos sinun on löydettävä hänet, miksi hyppäsit veteen?
You have to find Yaeli and be with Ben. It's all right.
Ei hätää. Sinun pitää etsiä Yaeli ja olla Benin kanssa.
You have to find that witness,
Teidän on löydettävä todistaja.
You have to find this farm, reconnect with our people
Sinun täytyy etsiä se maatila ja selvittää, mitä on tekeillä.
You have to find them brother.
Sinun pitää löytää heidät, veli.

Results: 330, Time: 0.1532

See also


you just have to find it
sinun täytyy vain löytää se sinun vain pitää löytää ne sinun on vain löydettävä se
you have to help me find
sinun täytyy auttaa minua löytämään sinun pitää auttaa minua löytämään
you have got to find out
sinun pitää selvittää sinun on selvitettävä sinun täytyy ottaa selville
you have got to find another
sinun täytyy löytää toinen sinun on löydettävä toinen täytyy löytää jokin toinen
you have to find your own
sinun täytyy löytää oma sinun pitää löytää oma sinun on löydettävä oma
have had to find
on ollut löydettävä on täytynyt löytää piti etsiä oli löydettävä piti löytää
i just have to find
minun pitää vain löytää
i have yet to find
ole vielä löytänyt
we have managed to find
olemme onnistuneet löytämään
we still have to find
meidän on yhä löydettävä meidän on vielä löydettävä on silti löydettävä pitää vielä löytää
i would have to find
minun täytyy etsiä pitäisi etsiä minun pitäisi löytää minun on löydettävä minun täytyisi löytää

Word by word translation


you
- sinun sinä sinua sinulle
have
- on saada pitää ovat olisi
to
- ja että to luo mukaan
find
- löytää etsi löytyy huomaamaan löydettävä

S Synonyms of You have to find


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More