YOU NEED TO ACT IN FINNISH

How to say you need to act in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1813

Examples of using You Need To Act in a sentence and their translations

You need to act now.
Okay. then you need to act.
Sitten sinun täytyy toimia.
You're facing some big changes, and you need to act now.
Olet suurten muutosten edessä. sinun täytyy toimia nyt.
So you need to act with dignity and respect.
Teidän täytyy käyttäytyä arvokkaasti ja kunnioittavasti.

You need to act and to act quickly.
Teidän on toimittava, ja se on tehtävä ripeästi.
Clients keep coming, and you need to act fast to park all the vehicles in time.
Osa asiakkaista pitää tulossa, ja sinun täytyy toimia nopeasti jättää kaikki ajoneuvot aikaa.
Then you need to act like it.
So you need to act like the questions don't bother you.
Sinun pitää teeskennellä, etteivät kysymykset liikuta sinua.
No need to act like you just invented air conditioning.
Ei tarvitse käyttäytyä kuin olisit juuri keksinyt ilmastoinnin.
We need you to act like a middle eastern terrorist right away.
Sinun pitää esittää terroristia suoraan lähi-idästä.
And if ever you need someone to act in one of your movies, just give me a call.
Ja jos koskaan tarvitset jonkun näyttelemään elokuvissasi, pirauta minulle.
Because there's a lot at stake... and i really need you to act like a grown-up right now.
Tässä on paljon pelissä,- joten sinun täytyy käyttäytyä kuin aikuinen.
You will need to act in a timely and preventative manner.
Teidän on toimittava oikea-aikaisesti ja ennalta ehkäisevällä tavalla.
You don't need to always act so tough.
Ei sinun tarvitse olla niin kova.
It's you who needs to act, ruth.
Sinun pitää toimia, ruth.
Mrs. song, when we get to the bridge, we're going to need for you to act as our tour guide.
Mrs. song, kun pääsemme sillalle, teidän on esiinnyttävä oppaanamme.
Maybe someday later, you will need to learn how to act for real.
Ehkä sinun täytyy opetella näyttelemään kunnolla vielä joskus.
You need to act soon.
Sinun on toimittava pian.
Still, you need to act fast.
Sinun on silti pidettävä kiirettä.
But you need to act carefully so that the plant does not stop in development and does not die.
Mutta sinun on toimittava huolellisesti, jotta laitos ei pysähdy kehityksessä eikä kuole.
You need to act rigorously to ensure full compliance and not allow member states to enter into a conspiracy that would cause us to move at the speed of the slowest.
Teidän on toimittava tiukasti, jotta direktiivien täysimääräinen noudattaminen voidaan varmistaa ja jotta jäsenvaltioiden ei sallita vehkeilevän niin, että meidän pitäisi toimia hitaimpien vauhdilla.
You need to see a badge before you act like a human?
Pitääkö sinun nähdä lätkä, ennen kuin olet ihmisiksi?
Use your right of initiative and show that you see the need to act.
Käyttäkää aloiteoikeuttanne ja osoittakaa ymmärtävänne, että nyt on toimittava.
To boring, monotonous life. to change the life situation, you need to make a certain act.
Vuoteen tylsää, yksitoikkoista elämää. voit muuttaa tilannetta elämässä, sinun täytyy tehdä siirto.
Commissioner, the mountains need you to act.
Arvoisa komission jäsen, vuoret vaativat teiltä toimintaa.
You really need to get your act together.
Sinun todella täytyy saada asiasi kuntoon.
I need you to drop the contrary act.
Sinun on lopetettava vastakkaista näytteleminen. en voi.
You need to act more drunker.
Sinun on näytettävä humalaisemmalta.
If you want me to treat you like a real client, you need to act like one.
Tiedän. kohtelen sinua oikeana päämiehenä, jos käyttäydyt niin.
You need to make decisions and act on the run.
Silloin pitää tehdä päätöksiä ja toimia salaman lailla.

Results: 30, Time: 0.1813

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"You need to act" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More