YOU WILL DIE IN FINNISH

Translation of You Will Die in Finnish

S Synonyms

Results: 419, Time: 0.0524

Examples of using You Will Die in a sentence and their translations

So, you will die for honor.
Kuolet siis kunnian vuoksi?
You will die like a rat, Bonnot!
Kuolet kuin rotta, bonnot?!
You will die, august corbin.
Sinä kuolet, august corbin.
At least you will die with a clean conscience.
Ainakin kuolet puhtaalla omalla tunnolla.

But you will die or you are scheduled for execution.
Mutta sinä kuolet tai sinulle on suunniteltu teloitus.
And then you will die too just like the doctor.
Sitten tekin kuolette, aivan kuten lääkäri.
You will die a spinster, dispossessed and alone.
En voi hengittää. kuolette vanhanapiikana, hylättynä ja yksin.
You will die here, all of you.
Te kuolette tänne, jokainen.
You will die in the shadow of a great man.
Kuolet suuren miehen varjossa.
No, you will die quickly.
Ei, sinä kuolet, nopeasti.
If you don't get to do it, you will die.
Jos sitä ei saa tehdä, kuolee.
You will die alone and unremarked... and forgotten.
Kuolette yksin, merkityksettömänä- ja unohdettuna.
You will die, hal jordan.
Sinä kuolet, hal jordan.
Follow the arrows, or you will die.
Seuraa nuolia, tai kuolet.
You will die and i will live.
Te kuolette, minä elän.
Then you will die, too.
Sitten sinäkin kuolet myös.
You will die heroically, but you have no hope of achieving victory.
Te kuolette sankareina- mutta te ette voi voittaa.
Then you will die, mr. secretary.
Sitten kuolette, herra ministeri.
Things you gotta have now, or you will die.
Asioihin, jotka on saatava nyt, tai kuolee.
You will die before 40, i guess.
Sinä kuolet ennen kuin olet 40, luulisin.
Stay on the path, or you will die.
Pysy reitillä, tai kuolet.
Do not touch the grass... or you will die.
Älä koske nurmikkoon, tai kuolet.
In five days' time, you will die.
Te kuolette viidessä päivässä.
If we're still lagging at the end of the second period, two of you will die.
Jos olemme perässä toisen erän lopussa, kaksi teistä kuolee.
If i die, you will die, too, dear Father!
Jos kuolen, sinäkin kuolet, rakas isä!
You will die now, beast!
Sinä kuolet nyt, peto!
If you do not eat- you will die.
Jos ei syö- kuolee.
If you continue to protect the inari, you will die.
Jos jatkatte inarien suojelua, kuolette.
You have until sunrise tomorrow, or you will die!
Saatte aikaa auringonnousuun, tai kuolette.
And today, under a wudan sword... you will die!
Ja tänään sinä kuolet wudangin miekan kautta!

Results: 419, Time: 0.0524

See also


then you will die
sitten kuolet
that you will die
että kuolet
you will die alone
te kuolette yksin
you will die here
kuolette täällä
you will probably die
kuolet luultavasti todennäköisesti sinä kuolet te varmaan kuolette kuolet ehkä
will die with you
kuolevat mukanasi kuolen kanssanne kuolee sinun mukanasi
because you will die
sillä kuolet sinä nimittäin kuolet koska tulet kuolemaan
you will die too
kuolet itsekin sinä kuolet myös tekin kuolette
you will die quickly
kuolet nopeasti
how you will die
näet kuinka kuolet miten kuolette
otherwise you will die
muuten kuolet tai sinä kuolet
you will die trying
kuolet yrittäessäsi kuolet jos yrität kuolette yrittäessänne
you will die if you
te kuolette jos te kuolet jos
you will die for this
kuolet tästä hyvästä kuolette sen takia te kuolette tästä hyvästä
most of you will die
useimmat kuolevat
i will let you die
annan sinun kuolla

Word by word translation


you
- sinun sinä sinua sinulle
will
- tulee aikoo tahtoa saa voi
die
- kuolla kuoleman die menehtyy kuolee

"You will die" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More