YOU WILL TAKE IN FINNISH

Translation of You will take in Finnish

Results: 278, Time: 0.0861

Examples of using You will take in a sentence and their translations

At the start of treatment, you will take the lowest dose.
Hoidon alussa otat pienintä annosta.
We hope you will take these questions seriously.
Toivomme että otat nämä kysymykset vakavasti.
Lieutenant commander takashima, you will take commander Sinclair's place.
Komentaja luutnantti takashima, sinä otat komentaja sinclairin paikan.
Then you will take these from me.
Sitten viet nämä minulta.
I hope you will take it now.
Toivottavasti otat sen nyt.
You will take the grandest as your flagship and who's to argue?
Sinä otat isoimman lippulaivaksesi, ja mikäpä siinä?
You will take this and like it!
Otat tämän ja pidät siitä!
I'm waiting for you and you will take me with you.
Odotan sinua ja sinä otat minut mukaasi.
You will take me to him, now!
Viette minut hänen luokseen, nyt!
Then you will take my daughter on her college interview.
Ja sitten viet tyttäreni haastatteluun yliopistolle.
Now, girl, you will take his arms and hold him firm while i.
Tyttö, sinä pidät hänen käsiä paikallaan kun minä.
You keep saying that, you will take all the fun out of the idea.
Jankuttamalla sitä viet kaiken hauskan ajatuksesta.
Nevertheless, you will take us to him.
Viette meidät kuitenkin hänen luokseen.
And you will take one of mine.
Ja sinä otat yhden minulta.
In the meantime, you will take a commissión.
Sillä välin otat päällikkyyden.- mutta.
You will take temomedac alone once daily for the first 5 days.
Otat pelkästään temomedacia kerran päivässä ensimmäisten 5 päivän ajan.
You will take good care of her.
Sinä pidät hänestä hyvää huolta.
You will take us a few hundred meters away from the enterprise and hold position.
Viekää meidät muutaman sadan metrin päähän ulos ja pitäkää asema.
You will take us to them.
Viet meidät heidän luokseen.
Matthew, you will take the wing position here.
Matthew, sinä otat tämän reunapaikan.
You will take your men and your myth of the dark riders and
Otatte miehenne ja myyttinne ratsastajista ja lähdette ranskasta tai rakastajanne kuolee.
That's why you will take it directly up to abby.
Siksi viet sen suoraan abbylle.
You will take me to eel marsh house.
Viekää minut eel marsh houseen.
And you will take me!
Ja sinä otat minut mukaan!
You will take temozolomide hexal alone once daily for the first 5 days.
Otat temozolomide hexal -valmistetta yksinään kerran päivässä ensimmäisten 5 päivän ajan.
You will take us to them.
Viekää meidät ohmujen luo.
But you will take it.
Mutta sinä otat sen.
You will take his name. just as he did.
Te otatte hänen nimensä sellaisenaan.
Whether you purchase your badge and you will take turpanne or shutting up.
Joko hankitte apua ja otatte virkamerkkini tai suljette turpanne.
Tonight you will take them out of the castle.
Yöiiä viet heidät pois iinnasta.

Results: 278, Time: 0.0861

See also


you will take advantage
voit hyödyntää käytätte minua hyväksenne käytätte hyväksi hyödynnätte
you will take care of it
ei , hoida se haluatko pitää huolen tästä sinun pitävän huolen siitä sinä hoitelet minut
you will take care of this
huolehdit tästä saat hoitaa sen henkilökohtaisesti sinä hoidat tämän
will you please take
veisittekö ottaisitko veisitkö
you will never take me
ette vie minua ette ikinä saa minua et kyllä vie minua
will you take this woman
veisittekö tämän naisen tahdotko ottaa tämän naisen
will take you to school
vie teidät kouluun
will take you places
vie sinut paikkoihin vie sinua ympäriinsä vie sinut kauas
train will take you
junan vievän sinut juna vie sinut
tomorrow you will take
huomenna viet huomenna otat
will take you anywhere
vie sinut minne vain vievät mihin vain vievät sinut mihin
so you will take
sinäkö siis otat vietkö
will take you to the airport
vie sinut lentokentälle
will take you away from me
vie sinut pois luotani vievät sinut minulta vievät sinut luotani
will take you to your quarters
viemme sinut asuintiloihisi vievät sinut hyttiisi vie teidät majapaikkaanne
will help you take
auttaa sinua ottamaan auttavat sinua tekemään avulla voit tehdä
you will need to take
sinun täytyy ottaa sinun täytyy ryhtyä on otettava sinun pitää ottaa sinun tarvitsee käyttää

Word by word translation


you
- sinun sinä sinua sinulle
will
- tulee aikoo tahtoa saa voi
take
- ottaa viedä toteutettava kestää ryhtyä

S Synonyms of "you will take"


you're taking
you to have
you bring
you grab
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More