ALPHABET DICTIONARY

Search the English-Norwegian dictionary by letter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
POPULAR QUERIES
WHAT PEOPLE ARE TRANSLATING RIGHT NOW
English - Norwegian popular words and their translations
English - Norwegian popular words and their translations

 English -  Norwegian

farge fargelegge mørkhudede fargen farger fargene
måned maned måneden måneder månedene
brenne svi brannsår brannskader stekes steik brenner brenn brent svir
livet leve livstid livets live livs iiv liv levende lever
brennende svie sviende brenning brennende følelse brenner brenne brant svir svidd
rart merkelig sprøtt snålt underlig sært snål pussig kleint snodig
gjeng noen flokk gjengen
studie studere studier lese ble undersøkelse studien studerer studiene studert
lære underviser lær laere belære lærer lærte lært undervise underviste
mørkt mørke mørkets frembrudd dystre morkt mørkner mørk mørket dystert
matcher kamp passer overmann like likemann stemmer treff fyrstikk stemme med
medlem lem medlemmet medlemmer medlemmene
hører hørsel høring ører snappe forkynnelse rettsmøtet høre hørt høringen
beskyttelse vern beskyttelsen
verdi verdsetter setter pris på verdifullt verdien verdier verdsette verdiene verdifull sette pris på
fine flott stilige liker lyst på fjonge fisefine flotte fint fin
form forme stand fasong skikkelse forfatning former formen formet
kamp slaget strid krig kjempe slagmarken dyst slåss mot kampen slag
våpen våpnet vapen våben våpenet våpnene
størrelse stor kroppsstørrelsen lengdemål størrelsen store størrelser stort større
smart lyst lyse skarpt lys stråler sterkt klar skinnende oppvakt
mengde beløp sum mye den mengden mengder summen
nåde barmhjertighet miskunnhet nådesbevisning forbarmet barmhjertig skånsel medlidenhet skåner vise
tjene serverer tilber dyrke serven tjenestegjort sone skjenke tjener tjen
amerikanere USA amerikanerne amerikaner
uke ukers ukes ukens uken uka uker
stakkars fattig dårlig fattige dårlige dårligere
tro religion tillit troens tiltro troen tror troende religionen tilliten
blod blodprøver blodet blodprøve
bilen lastebilen pickupen trailer varebilen lastbilen lastebil bil pickup traileren
paulus pål poul
retten hoffet forgård domstol rettssalen rettssak bane gård hoffets beile
sosiale personnummeret sosial sosialt personnummer
krysse kors gå over stryke korsets trosser passere kryssforhør kryssresistens krysser
skade vondt ondt skadelig krumme gjøre skader skadet skad
annerledes forskjellige ulike annet forandret anderledes anneriedes forskjellig andre annen
historie tidligere anamnese fortid historisk bakgrunn historikk sykehistorie har hatt sykdomshistorie
forferdelig fryktelig grusomt fæle veldig ille elendig skrekkelig svært grufulle
slipp løslate frigi frigjøre frigjøring frisetting fri befri løsne frigivelse
samfunnet selskap forening samfunnets sosieteten selskapslivet samfunn selskapet foreningen
kristen kristne kristelig kristent
tilbringe bruker gir er har feire yter vie bruke tilbringer
affære sak forhold anliggende utro ting affæren saken forholdet saker
stasjon kanal maktstilling radiostasjon stasjonen stasjoner kanalen
fødsel biologiske født ble født medfødte fødselen føder føde fødte fødsler
sende sender send sendte
markedet markedsføre marked markeder markedsfører
bære har føre bær frakter ta gå med transporterer utfører innebærer
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More