A BIG IN NORWEGIAN

How to say "a big" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3706, Time: 0.2211

Click norwegian translation to filter results
en stor en viktig en svær en diger en big et stort ei stor et viktig et svært en stort et digert

Examples of using "A Big" in a sentence and their translations

We're a big family.
Vi er en stor familie.
I'm a big man!
Jeg er en stor mann.
Well, it's a big case.
Det er en viktig sak.
Gonna be a big day tomorrow, roscoe.
Det er en viktig dag i morgen.
He had a big funeral.
Han hadde en stor begravelse.
We're not going to make a big deal out of it this year.
Vi skal ikke lage en svær greie ut av det i år.
I had a big boot on my car.
Jeg hadde en stor støvel på bilen min.
He bought a big bottle of the most expensive perfume.
Han kjøpte en diger flakong av den dyreste parfymen.
You have a big test today, right?
Du har en viktig prøve?
You're a big fella.
Du er en svær fyr.
That was a big explosion.-Man!
Det var en svær eksplosjon!
It's got a big stone in its hand.
Den har en diger stein i hånden.
I mean, obviously ifs a big deal for you.
Jeg mener, selvsagt ifs en big deal for deg.
It's a big locals' thing.
Det er en viktig lokal greie.
I'm a big boy.
Jeg er en stor gutt.
It was a big yellow car.
Det var en stor, gul bil.
That's kind of a big deal.
Det er slags en big deal.
It's a big morning.
Det er en viktig dag.
Not only do i got a big mouth, i got a.
Jeg har ikke bare en svær kjeft, jeg har.
It's not a big deal really.
Det er ikke mye styr.
There's a big, red man down there.
Det er en diger, rød mann der nede.
Is an affair a big deal to you?
Er en affare en big deal for deg?
Try" is a big word.
Prøve er et stort ord.
If it's a big deal, i can throw my own water balloons.
Hvis det er ille, kan jeg kaste egen vannballonger.
Louis was a big boy.
Louis var en stor gutt.
Down here, hunters are a big part of the economy.
Her nede er jegere en viktig del av økonomien.
With a big knife in his back?
Med en diger kniv i ryggen?
I don't wanna put a big glass cock in my mouth.
Jeg stikker ikke en svær glasskukk i munnen.
That's a big box. oh.
Det var en svær eske.
She had a big day.
Hun har en viktig dag.

Results: 3706, Time: 0.2211

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More