A FEW IN NORWEGIAN

Translation of A few in Norwegian

Results: 5628, Time: 0.2765

A few
noen noen få en del mange et par litt flere enkelte fått noen lite

Examples of using A few in a sentence and their translations

She died a few weeks later.
Hun døde noen uker senere.
I have a few questions for you, Zachary.
Jeg har noen spørsmål til deg, Zachary.
I have a few questions About islamabad.
Jeg har et par spørsmål om Islamabad.
Jay, I have learned a few things in my 12 years.
Jay, jeg har lært et par ting på mine 12 år.
It 's just a few days.
Det er bare noen få dager.
Flowers are a few days old.
Blomstene er noen dager gamle.
He wrote he was coming home for a few days with Captain Crawley.
Han skrev at han kom hjem noen dager, sammen med kaptein Crawley.
He 's had a few drinks too many.
Han har drukket litt for mye.
What 's a few years, a few centuries, to those people?
Hva er noen få år, noen få århundrer for de folka?
Perhaps sleep a few hours before meeting General Carnaby.
Kanskje sove et par timer før jeg møter general Carnaby.
And... only a few monsters?
Og bare et par monster?
It will take a few minutes.
Det tar litt tid.
In a few minutes, it will be over to Alan.
Om noen få minutter er det over til Alan.
Got a few hairs in the sink, there, huh?
Ser du har en del hår i vasken?
I need a few hours in Beirut.
Jeg trenger noen timer i Beirut.
You had a few of them if I am not.
Ja. Du tok flere av dem, hvis jeg ikke... tar feil.
It was just a few days before Christmas.
Det var bare et par dager før jul.
A few weeks.
Noen få uker.
It was a few months after Irene.
Det var noen måneder etter Irene.
I guess we both know a few things, Ikeda-san.
Vi vet visst begge en del, Ikeda-san.
I want a few words with Danny, alone.
Jeg vil snakke litt med Danny, alene.
A few years.
Flere år.
She died a few months later.
Hun døde noen måneder senere.
I was bowling a few frames and ran into these guys.
Jeg bowlet litt, og traff dem.
Well, here 's a few things you do not know about me.
Det er enkelte ting du ikke vet om meg.
Not more than a few hours ago.
Ikke mer enn noen få timer siden.
I have looked into A few things since you were here.
Jeg har undersøkt en del ting siden du var her sist.
But... Well, we have a few minutes.
Men vi har et par minutter.
Just a few pieces of equipment necessary for security reasons.
Bare litt utstyr som er nødvendig av sikkerhetsgrunner.
I have a few mistakes under my belt, Lori.
Jeg har gjort mange feil, Lori.

Results: 5628, Time: 0.2765

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More