Translation of "a little" in Norwegian

Results: 12192, Time: 0.122

litt en liten et lite lille iitt en smule ei lita lite en litt en lite litte

Examples of A Little in a Sentence

Baxter, we're a little disappointed in you, gratitudewise.
Baxter, vi er litt skuffet over deg, takknemlighetsmessig.
We had a little misunderstanding.
Vi hadde en liten misforståelse.
And a little ice.
Og litt is.
Maybe i need a little more adventure in my life.
Kanskje jeg trenger litt mer eventyr i livet mitt.
We're gonna take a little minute.
Vi tar et lite minutt.
I have a little boy, charlie.
Jeg har en liten gutt, charlie.
This isn't a little town, ethan.
Dette er ikke en liten by, ethan.
I see a little light moving through a fog.
Jeg ser et lite lys som gjennom tåke.
She's a little young, isn't she?
Hun er litt ung, er hun ikke?
Wifey... she's a little bit lonely.
Den lille kona er ensom.
We are a little worried over here and.
Vi er iitt bekymret her og.
It's a little vague, alice.
Det er litt vagt, alice.
Yes, you are a little princess.
Ja, du er en liten prinsesse, er du.
Mary had a little lamb.
Mary hadde et lite lam.
It's a little twig man oscar.
Det er lille kvist mannen oscar.
I just sell a little more beer.
Jeg selger bare litt mer øl.
And with a little boy?
Og den lille gutten?
I have a little picture.
Jeg har et lite bilde.
It's a little girl we're talking about.
Det er en liten jente vi snakker om.
Show a little less.
Vis en smule mindre.
A little taller a little more polished than the others.
Litt høyere... iitt mer polert enn de andre.
But she's just a little girl.
Hun er bare ei lita jente.
We can get a little house in town,
Vi kan kjøpe et lite hus i byen.
I dug a little deeper and found kyle reston.
Jeg gravde litt dypere og fant kyle reston.
I'm having a little talk with my boys, lloyd.
Jeg har en liten samtale med guttene mine, lloyd.
When people are sick, they deserve a little help.
Syke folk fortjener en smule hjelp!
Hey. can you imagine? having a little girl of our own?
Kan du forestille deg vår egen lille datter?
Isn't that a little heavy at 10 AM?
Er ikke den iitt tung nå?
Now, i have a little errand for you, gordon.
Nå har jeg et lite ærend for deg, gordon.
It's a little messy in here. how are you?
Det er iitt kaotisk der inne hvordan er det med deg?

Results: 12192, Time: 0.122

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More