ABOUT THE WILL IN NORWEGIAN

How to say about the will in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.2367

Examples of using About The Will in a sentence and their translations

I wonder if she 's told you about the will of lavinia 's father?
Har hun fortalt deg om testamentet til lavinias far?
I knew nothing about the will until you told me about it.
Jeg visste ingenting om testamentet før dere fortalte om det.
How about you lied to me? about the will.
Du løy for meg angående testamentet.
Saul said he already spoke with you, but that he was serious about the will.
Og saul mente visst alvor da han snakket om et testamente.

You know, georges, if edgar had only known about the will, i am sure he never would have left.
Hadde edgar visst om testamentet, så ville han ikke forlatt oss.
I do not know if what she 's saying about the will is true or not, but... if he wanted her to have something... it 's worth talking about.
Jeg vet ikke om det hun sier om testamentet er sant, men hvis han ville at hun skulle få noe, burde vi diskutere det.
I only care about the will of the gods.
Jeg bryr meg bare om gudenes vilje.
But, what about the will of the people?
Hva med folkets vilje?
Did you know about the will, miss claiborne?
Kjente du til testamentet, mrs. claiborne?
Bev, i, uh... i went to see the lawyer about the will and, um... lt 's no good.
Bev, jeg... jeg dro for å snakke med advokaten om testamentet og... det gjelder ikke.
Everything about the person who will die.
Bare alt om den som skal dø.
Have you thought about what you will do about the baby?
Har du tenkt hva du skal gjøre med barnet?
You are gonna kill the story about will.
Stans storyen om will.
Okay, about the will, etta. rice institute was the only other beneficiary, was not it?
Var ikke rice lnstitute den eneste andre begunstigete i testamentet?
About the time you will get behind bars.
Omtrent den tiden du får bak murene.
A song about the fight that will lead to victory.
Den synger om kampen som fører til seier.
About the time i will be getting a beer.
Det er vel da jeg får øl.
And the old men will talk about the need of it.
Og de gamle menn vil snakke mye om behovene.
Tomorrow, the radio will hear about the recycling factory on the island.
I morgenstudioet prater vi om gjenvinningsfabrikken på samsø.
So if all i cared about was the will, why would i have done that?
Hvorfor skulle jeg gjort det hvis jeg bare brydde meg om testamentet?
Forget about the whole thing, will you?
Vil du glemme hele greia?
Well, the bulk of it will be about the pimento loaf.
Det er mest om kjøttpuddingen.
And what about the fishheads? will it cook them, too?
Hva med fiskeskallene, dør de også?
This murder raises serious doubts about the case against will graham.
Dette mordet kaster tvil over saken mot will graham.
Do not worry about what the russians will pay.
Ikke bry deg om hva russerne betaler.
I should talk to the president about how we will contain the damage.
Jeg får snakke med presidenten om eventuell skadebegrensning.
I thought we were gonna talk about how the surrogacy will work.
Jeg trodde vi skulle snakke om surrogatbabyen.
All the time, they is arguing about who will be the most pretty butteryflies.
De krangler hele tiden om hvem som blir den vakreste sommerfuglen.

Results: 30, Time: 0.2367

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "about the will"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More