ABOUT YOU IN NORWEGIAN

How to say "about you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3795, Time: 0.2676

om deg med deg ved deg om dere for deg om dem med dere på deg etter deg hva du angående deg

Examples of About You in a Sentence

I'm not talking about you and sara.
Jeg snakker ikke om deg og sara.
What about you, Julie?
Hva med deg, Julie?
Rebecca talked about you.
Rebecca snakket om deg.
Aah! i know about you and sarah.
Jeg vet om deg og Sarah!
Hey, i don't know about you, but I'm starvin'.
Jeg vet ikke med deg, men jeg er skrubbsulten.
Everything about you is wrong.
Alt ved deg er feil!
What about you, Stuart?
Hva med deg, Stuart?
I know more about you than you know about me.
Jeg vet mer om dere enn dere vet om meg.
I don't know much about you, kvarnström.
Jeg vet ikke mye om deg, kvarnström.
What he admires most about you is your reputation with the ladies.
Det han beundrer mest ved deg, er ditt rykte hos damene.
What does that mean about you and Ben? i don't know.
Hva betyr det for deg og ben, da?
I have heard about you, nora.
Jeg har hørt om deg, nora.
Chris knows all about you, i have shown him all this.
Chris vet alt om dere jeg har vist dette til ham.
What about you, Nash?
Hva med deg, Nash?
It's the first thing about you that impressed.
Det var det første ved deg som imponerte.
What about you, Ronny?
Hva med deg, Ronny?
Let's talk about you chaps.
La oss snakke om dere, gutter.
He knows about you and mike.
Han vet om deg og mike.
Everything about you is so young.
Alt ved deg er så ungt.
There's something about you.
Det står noe om dem der.
What's the most important thing about you, Oklahoma?
Hva er det viktigste for deg, Oklahoma?
That's what i like about you, Wicke:.
Det liker jeg ved deg, Wicke:.
How about you and us against the pirates, huh?
Hva om dere, og oss går mot piratene?
What about you and simone.
Hva med deg og Simone?
There must be a girl somewhere who feels the same about you.
Det må være ei jente et sted som føler det samme for deg.
What about you two?
Hva med dere to? sludder.
Heard about you and marianne.
Hørte om deg og marianne.
I have heard so much about you from mother and my sister.
Jeg har hørt mye om dem fra min mor og søster.
The winchesters, i have heard so much about you.
Winchesterne, jeg har hørt så mye om dere.
What about you, Molesley?
Hva med deg, Molesley?

Results: 3795, Time: 0.2676

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "about you"


if ye
about you guys
after thee
about the people
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More