AFRAID YOU WILL IN NORWEGIAN

How to say afraid you will in Norwegian

Results: 11, Time: 0.1006

Examples of using Afraid You Will in a sentence and their translations

Are you afraid you will end up like Barr?- helen.
Er du redd du vil ende som Barr?
L'm afraid you will ruin the game for us.
Jeg er redd du vil ødelegge spillet for oss.
I'm afraid you will fall in love with me.
Jeg er redd du vil forelske deg i meg.
If i tell you... I'm afraid you won't even try it.
Om jeg sier det... vil du nok ikke smake på den.

Because I'm afraid you will change your mind.
Fordi jeg er redd for at du vil ombestemme deg.
And I'm afraid you will say no.
Og jeg er redd for at du skal si nei.
You afraid you will jump or fall?
Er du redd for at du skal hoppe eller falle?
He's afraid you will steal his thunder.
Han er redd du skal stjele glansen fra ham.
I'm afraid you will get decompression sickness.
Jeg er redd du kommer til å få dykkersyke.
She's afraid you will turn up on her doorstep.
Nei, hun er redd du skal det.
I'm ALSO AFRAID YOU WILL SLEEP WITH ME IN ORDER TO GET TO HIM.
Jeg er redd du vil ligge med meg for å komme innpå ham.

Results: 11, Time: 0.1006

"Afraid you will" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More