AFTER IN NORWEGIAN

How to say after in Norwegian

S Synonyms

Results: 46069, Time: 0.0964

etter (42278) når (833)

Examples of using After in a sentence and their translations

Months after PDT(%).
Måneder etter PDT(%).
Because after i call you, i can get you moving.
Fordi når jeg ringer, kan jeg lede deg.
Months after PDT(%).
Måneder etter PDT(%).
After you panda.
Etter deg, panda.

What happens after we are married?
Hva skjer når vi er gift?
After you find my luggage.
Etter du har funnet bagasjen min.
I will call you after i find our friends.
Jeg ringer deg når jeg har funnet vennene våre.
Week after week.
Uke etter uke.
Hours after raltegravir.
Timer etter raltegravir.
Maybe after this is all over.
Kanskje når alt dette er over.
And after we are done... you can hate me.
Og når vi er ferdige kan du hate meg.
After dilution 1 ml contains 200 micrograms cangrelor.
Etter fortynning inneholder 1 ml 200 mikrogram kangrelor.
After i jim have crucified.
Når jeg har korsfestet jim,-.
After dilution 1 ml contains 5 mg bivalirudin.
Etter fortynning inneholder 1 ml 5 mg bivalirudin.
After dilution, 0.1 ml contains 0.125 mg ocriplasmin.
Etter fortynning inneholder 0,1 ml 0,125 mg okriplasmin.
But tomorrow night, after you have danced.
Men i morgen natt, når du har danset.
After reconstitution 1 ml contains 50 mg bivalirudin.
Etter rekonstituering inneholder 1 ml 50 mg bivalirudin.
After you have paid me my 30% finder 's fee, of course.
Når du har betalt meg min 30% finnerlønn, selvfølgelig.
After reconstitution 1 ml contains 50 mg bivalirudin.
Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 50 mg bivalirudin.
After we find my dad.
Når vi har funnet faren min.
Famotidine( 40 mg single dose taken 4 hours after rilpivirine)/ rilpivirine1.
Famotidin( 40 mg enkeltdose tatt 4 timer etter rilpivirin) /rilpivirin1.
After we have taken our land back.
Når vi har tatt tilbake landet vårt.
After i am spirit, i will not.
Når jeg er ånd, vil jeg ikke.
Hours after raltegravir.
Timer etter raltegravir.
After dilution 1 ml contains 200 micrograms cangrelor.
Etter fortynning inneholder 1 ml 200 mikrogram kangrelor.
After you give me jed and release my friends.
Når du har gitt meg jed og frigitt vennene mine.
After dilution 1 ml contains 5 mg bivalirudin.
Etter fortynning inneholder 1 ml 5 mg bivalirudin.
After i kill victor, i am coming for you.
Når jeg har drept victor, kommer jeg etter deg.
After dilution, 0.1 ml contains 0.125 mg ocriplasmin.
Etter fortynning inneholder 0,1 ml 0,125 mg okriplasmin.
After reconstitution 1 ml contains 50 mg bivalirudin.
Etter rekonstituering inneholder 1 ml 50 mg bivalirudin.

Results: 46069, Time: 0.0964

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More