Translation of "after" in Norwegian

Results: 29553, Time: 0.1366

etter tross

Examples of After in a Sentence

Chicago after Midnight".
Chicago etter midnatt.".
After all, he was in tibet.
Han var tross alt i tibet.
Sigurd, after my father.
Sigurd, etter faren min.
And after three years?
Og etter tre år?
After all, it's your life or mine.
Det er tross alt enten ditt liv eller mitt liv.
Months after PDT(%).
Måneder etter PDT(%).
After all, he is the"piece of cholief.".
Han er tross alt vitsepolitimester.
After all, they have gotta have mothers.
De må tross alt ha mødre.
Weeks after treatment 1.
Uker etter behandling 1.
After four years.
Etter fire år.
Well, after all, i am much older than she is.
Jeg er tross alt mye eldre enn henne.
After brandon james.
Etter at brandon james.
I was creole, after all, and paris was the mother of new orleans.
Jeg var tross alt kreol, og paris var New Orleans' mor.
After you, greg.
Etter deg, greg.
But after all, you're the logical man from the west for the national ticket.
Men du er tross alt den logiske mannen fra vesten.
You come after me and my family.
Du kom etter meg og min familie.
After all, they were here long before us.
De var tross alt her lenge før oss.
Lucius verus, after my father.
Lucius verus, etter faren min.
After all, I'm one of them.
Jeg er tross alt en av dem.
After all, it's not like he fell or anything.
Tross alt, det er ikke som om han falt eller noe.
Before or after August?
Før eller etter august?
The police are after you.
Politiet er etter deg.
Perhaps you two can be useful after all.
Kanskje kan du være til nytte tross alt.
Hours after raltegravir.
Timer etter raltegravir.
After all, we almost had ourselves convinced.
Tross alt overbeviste vi nesten oss selv.
Lund, he's a colleague after all.
Lund, han er tross alt kollega.
After reconstitution, 1 ml contains 2 mg of verteporfin.
Ml inneholder 2 mg verteporfin etter rekonstituering.
And not buried after September?
Og ikke begravd etter september?
Yup, it wasn't such a bad day after all.
Ja, det var ikke en dårlig dag tross alt.
Iraq, kurdistan, syria, before and after, sudan.
Irak, kurdistan, syria, før og etter, sudan.

Results: 29553, Time: 0.1366

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"After" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More