AGAINST IN NORWEGIAN

How to say "against" in Norwegian

Results: 9733, Time: 0.1472

mot imot

Examples of using "Against" in a sentence and their translations

What are the charges against brockie Drummond?
Hva er anklagen mot brockie Drummond?
What does she have against my sister?
Hva har hun imot søsteren min?
Cleveland against the dodgers.
Cleveland mot dodgers.
You're against mcquown and blaisdell.
Du er mot mcquown og blaisdell.
He's against us.
Han er imot oss.
Lennie cobb testified against ronnie and reggie kray.
Lennie cobb vitnet mot ronnie og reggie kray.
They're against me!
De er imot meg!
The people against the senators.
Folket mot senatorene.
What have you got against untrimmed penises?
Hva har du imot uomskårede peniser?
I cannot say more against it.
Jeg kan ikke si mer imot det.
Dewormer against roundworms and tapeworms.
Ormekur mot rundorm og bendelorm.
I know it's against the rules, but i must have you.
Jeg vet det er mot reglene, men jeg må ha deg.
I know it's against your religion and all.
Jeg vet at det er imot din religion.
Not against this.
Ikke mot dette.
You have always been against me.
Dere har alltid vært imot meg.
If you don't have anything against it?
Hvis du ikke har noe imot det.
Against my own people.
Mot mitt eget folk.
I won't be your revenge against this family, against my husband.
Jeg vil ikke være din hevn mot denne familien, mannen min.
You're either for me or against me.
Du er enten for meg eller imot meg.
Oh, and you're voting against HR 2029.
Og du stemmer imot HR 2029.
It's against my principles.
Det er mot mine prinsipp.
I don't know whether I'm for you or against you.
Jeg vet ikke om jeg er for eller mot deg.
What do you have against Jorge?
Hva har du imot Jorge?
And you're against santa Anna?- bitterly.
Og du er mot santa Anna?
You are either with us or against us.
Du er enten med oss eller imot oss.
Now lennie cobb and slasher daneford were witnesses against ron and reg.
Nå lennie cobb og slasher daneford var vitner mot ron og reg.
Not if you're against me.
Ikke hvis du er imot meg.
A vaccine gives you antibodies against the virus.
En vaksine gir deg antistoffer mot viruset.
You can't go against your own people, your own blood.".
Du kan ikke gå imot dine egne".
Ah, quinine, iodine, and antidote against scorpions.
Kinin, jod og motgift mot skorpioner.

Results: 9733, Time: 0.1472

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Against" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More