ALL DIE IN NORWEGIAN

How to say all die in Norwegian

S Synonyms

Results: 95, Time: 0.1029

English-norwegian dictionary

Examples of using All Die in a sentence and their translations

They will all die by God's hand.
De vil alle dø for guds hånd.
Well, we all die someday.
Vel, vi skal alle dø en dag.
Well, we all die alone.
Alle dør vi alene.
That's if we don't all die from an explosion first.
Hvis vi ikke alle dør av en eksplosjon først.
We all die.
Vi dør alle.
We all die.
Vi skal alle dø.
But we all die someday, don't we?
Men alle dør jo en dag, hva?
They all die eventually.
De dør alle før eller siden.
We all die alone.
Vi skal alle dø alene.
What she meant to say was, that we all die eventually.
Det hun mente var at vi alle dør til slutt.
Otherwise, we all die down here.
Ellers dør alle her nede.
We must all die.
Vi skal alle dø en gang.
They must all die in the arena.
De må alle dø i arenaen.
You know, the one where they all die.
Det var som scenen i"Titanic" hvor alle dør.
If one of us dies, we all die.
Hvis en av oss dør, dør alle.
Oh, we all die.
Vi skal alle dø.
What sense does retain in if all die?
Hva er vitsen i å holde oss som fanger, når vi alle dør?
Follow your dreams, because we all die young.
Så følg drømmene dine, for vi dør alle unge.
If i can't type, we all die.
Om jeg ikke skriver, dør alle.
Something changes in the future, and you all die.
Noe endret seg i framtida, og dere alle dør.
We will all die, skjervald.
Vi skal alle dø, skjervald.
We will all die.
Vi skal alle dø.
If i don't do this, you all die.
Hvis jeg ikke gjør det dør alle.
You could let us leave, or we can all die.
Du kan la oss dra, eller så kan vi alle dø.
We all live, or we all die.
Enten overlever alle eller så dør alle.
If you don't, we could all die.
Hvis du ikke gjør det kan vi alle dø.
Tell your people to fall back... or we can all die here.
Be folkene dine om å trekke seg ellers kan vi alle dø.
We can all make a deal or we can all die.
Vi kan alle gjøre en avtale eller vi kan alle dø.
If we stay, we could all die.
Blir vi her, kan vi alle dø.
If there is a single hostage taken, you will all die.
Hvis dere tar et eneste gissel, vil dere alle dø.

Results: 95, Time: 0.1029

SYNONYMS

"All die" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More