Translation of "always" in Norwegian

S Synonyms

Results: 17007, Time: 0.0944

alltid bestandig har aiitid pleier pleide hadde ha

Examples of Always in a Sentence

Eamon always had money.
Eamon hadde alltid penger.
Maybe not always, stiba.
Kanskje ikke alltid, stiba.
Shado always told me that i wouldn't die here.
Shado fortalte meg bestandig at jeg ikke ville dø her.
It's not always their fault when they break.
Det er ikke bestandig deres skyld.
There-there's always wondercon in anaheim.
Vi har jo wondercon i anaheim.
Always... and never.
Alltid og aldri.
You know, i have always been concerned.
Jeg har aiitid bekymret meg.
I always heard it that you can't win if you don't play.
Jeg har hørt at du ikke kan vinne hvis du ikke spiller.
There's always something.
Der er bestandig noe.
Calvin always had talent.
Calvin har alltid hatt talent.
And the love i have always dreamed of.
Og kjaeriigheten jeg aiitid har drømt om.
I always just say:.
Jeg pleier bare å si:.
Billie was always available.
Billie var alltid tilgjengelig.
Danny's always spoken very highly of you.
Danny har snakket svært pent om deg.
You could always see through my façade of gaiety.
Du gjennomskuer bestandig min muntre fasade.
You know how i always introduce renee as the future ex-mrs. Johnson?
Jeg pleide å presentere renee som min framtidige eks.
You always meet out of your home?
Møter du bestandig i hjemmet ditt?
Angela lansbury always had a plan.
Angela lansbury hadde alltid en plan.
That's what i always say, right?
Det er hva jeg pleier å si, ikke sant?
I always thought we were rather alike.
Jeg har tenkt at vi er like.
We have always heard that spanish blood is the hottest.
Vi har aiitid hørt at spansk biod er det heiteste.
I always thought that dave there would come.
Jeg pleide å tro at dave kom også.
Why do these things always happen when you're trying to get somewhere?
Hvorfor skjer bestandig sånt når man skal noe sted?
Isn't always your mother.
Ikke alltid er moren din.
We always made our decisions together.
Vi har tatt avgjørelser sammen.
Well, i always heard italian girls went for the mature type.
Jeg hadde hørt at italienske jenter satset på modne menn.
Oh, come on, lucy, you always have all the answers.
Du pleier å ha alle svarene.
We always have mystery mounds on wednesday.
Vi har aiitid mysteriekiumper på onsdager.
Always underestimating a vampire.
Undervurderer alltid vampyrer.
Must everything always be about Eric?!
Må alt bestandig handle om Eric?

Results: 17007, Time: 0.0944

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "always"


are
do
long
are still
get
have
wants
typically
are always
keeping
normally
used
will still be
nursed
usual
ever be
wear
is forever
tend
ever
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Always" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More