ALWAYS IN NORWEGIAN

How to say always in Norwegian

S Synonyms

Results: 19677, Time: 0.147

Examples of using Always in a sentence and their translations

I have always been your son.
Jeg har alltid vært din sønn.
Not always, kirk.
Ikke alltid, kirk.
There-there's always wondercon in anaheim.
Vi har jo wondercon i anaheim.
I always heard it that you can't win if you don't play.
Jeg har hørt at du ikke kan vinne hvis du ikke spiller.

You're always hungry.
Du er alltid sulten.
Shado always told me that i wouldn't die here.
Shado fortalte meg bestandig at jeg ikke ville dø her.
I thought it was always night at the north pole.
Jeg trodde det bestandig var natt på nordpolen.
I always claim them, you know that.
Jeg pleier å ta på meg ansvaret, det vet du.
Always... and never.
Alltid og aldri.
I always shared with you.
Jeg har delt alt med deg.
But she always asks for $5.
Hun ber aiitid om 5 doiiar.
You always meet out of your home?
Møter du bestandig i hjemmet ditt?
You're always very clear on that score.
Det har du vært ganske tydelig på.
I always just say:.
Jeg pleier bare å si:.
You're always positive.
Du er alltid positiv.
Things aren't always what they seem.
Ting er ikke bestandig hva de ser ut som.
But not always my head.
Men ikke alltid hodet mitt.
Your family was always very good to him.
Familien din har vært snill med ham.
My ex boyfriend always made fun of it.
Eksen min pleide å spøke om det.
We always have mystery mounds on wednesday.
Vi har aiitid mysteriekiumper på onsdager.
We always meet with crohne.
Vi pleier å treffe chrohne.
Well, i always heard italian girls went for the mature type.
Jeg hadde hørt at italienske jenter satset på modne menn.
I always win, jack.
Jeg vinner alltid, jack.
Miss celie, why you always covering up your smile?
Hvorfor skjuier du aiitid smiiet ditt, CeIie?
I always heard it said"krayken".
Jeg har hørt det skal uttales"kraaken".
I always thought that dave there would come.
Jeg pleide å tro at dave kom også.
We always come on your birthday.
Vi pleier å komme på bursdagen din.
Something i always dreamt about.
Noe jeg bestandig drømte om som gutt.
Isn't always your mother.
Ikke alltid er moren din.
He will always keep his back to a wall.
Han kommer til å ha ryggen mot veggen og ser at du kommer.

Results: 19677, Time: 0.147

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More