ALWAYS KNOWN IN NORWEGIAN

How to say always known in Norwegian

S Synonyms

Results: 77, Time: 0.0675

Examples of using Always Known in a sentence and their translations

You have always known it.
Du har alltid visst det.
You have always known her.
Du har alltid kjent henne.
I have always known who you are, bruno.
Jeg har alltid visst hvem du var.
I feel like i have always known you.
Jeg har alltid kjent deg.

We have always known we loved each other.
Vi har alltid visst at vi elsket hverandre.
You have always known what you want, and you go after it.
Du har alltid visst hva du vil og gått for det.
I have always known you.
Jeg har alltid kjent deg.
I have always known what i am.
Jeg har alltid visst hva jeg er.
Some part of you has always known this story.
En del av deg har alltid kjent denne historien.

You have always known you weren't theirs.
Du har alltid visst at du ikke var deres.
You have always known you were different.
Du har alltid visst at du var annerledes.
I have always known i would not marry a pauper.
Jeg har alltid visst at jeg ikke ville gifte meg med en fattiglus.
I have always known i should be part of the march family.
Jeg har alltid visst at jeg burde være en del av familien march.
I have always known that since i was a girl.
Jeg har alltid visst det siden jeg var jente.
You have always known this day would come, ascanio.
Du har alltid visst dette dagen ville komme, ascanio.
We have always known that we were destined for... something greater.
Vi har alltid visst at vi var bestemt for noe større.
I have always known that, benjamin.
Jeg har alltid visst det, benjamin.
You have always known it deep in your heart.
Du har alltid visst det dypt i ditt hjerte.
Penny, i have always known i loved you.
Penny, jeg har alltid visst at jeg elsket deg.
You have always known this.
Det har du alltid visst.
You have always known that.
Det har du alltid visst.
And i have always known.
Og jeg har alltid visst det.
We have always known.
You have always known?
I have always known.
Jeg har alltid visst det.
All our lives, you have always known that i was the favorite.
Du har bestandig visst at jeg var mors yndling.
Somehow... i have always known.
Jeg har alltid visst det.
We have always known this day would come... haven't we?
Vi har alltid skjønt at denne dagen skulle komme, eller hva?
I don't know how much! i know! i have always known.
Jeg vet det, har alltid visst det.
Everybody in new york has always known everybody.
Alle i new york har bestandig kjent alle.

Results: 77, Time: 0.0675

SYNONYMS

S Synonyms of "always known"


"Always known" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More