AM IN NORWEGIAN

How to say "am" in Norwegian

S Synonyms

Results: 107976, Time: 0.2789

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Am" in a sentence and their translations

Zack, i am amy farrah fowler.
Zack, jeg er amy farrah fowler.
What am i to do without you in our bed?
Hva skal jeg gjøre uten deg i senga?
I am martin hessler.
Jeg er martin hessler.
I am federico fabrizi.
Jeg er federico fabrizi.
I am sailing to england.
Jeg skal seile til england.
I am quentin, I'm from montargis.
Jeg heter quentin. jeg er fra montargis.
I am sherlock holmes and i always work alone.".
Jeg heter sherlock holmes og jobber alltid alene.".
I am responsible for him.
Jeg har ansvaret for ham.
What in my name am i supposed to do now? Huh?
Hva i mitt navn skal jeg liksom gjøre nå?
I am kunta kinte, son of omoro and binta Kinte!
Jeg er kunta kinte, sønn av omoro og binta kinte.
I am syrio forel.
Jeg er syrio forel.
Now, i am amelia gabble and this is my sister.
Jeg heter amelia gabble. dette er min søster.
In your land i am not seen.
I ditt land blir jeg ikke sett.
What am i to say to Lena?
Hva skal jeg si til Lena?
Miss conliffe, i am under contract for the next 30 performances.
Ms conliffe... jeg har kontrakt på ytterligere 30 forestillinger.
I am hannah and this is my daughter, ruth.
Jeg heter hannah, og dette er min datter, ruth.
I am un-manned.
Jeg blir umandiggjort.
I am responsible for 300 men in milorg.
Jeg har ansvar for 300 mann i milorg.
Am i driving you tomorrow too?
Skal jeg kjøre deg i morgen?
I am carmen ghia.
Jeg er carmen ghia.
Here i am, right here in front of you.
Jeg står her, rett foran deg.
I am eternally in your debt, senor coronel.
Jeg står i evig gjeld til deg, oberst.
I am michael dorsey.
Jeg er michael dorsey.
And i am sean.
Jeg heter sean.
Unworthy though i am, jesus said to me:.
Selv om jeg ikke var verdig sa jesus til meg:.
Mom! i am now entering a subhuman state.
Jeg blir nå undermenneskelig.
Why am i not wearing shoes?
Hvorfor har jeg ikke sko på?
I am never going baaaccckkk!
Jeg skal aldri tilbakeeee!
I am good englishman.
Jeg være god engelskmann.
I am gmork.
Jeg er gmork.

Results: 107976, Time: 0.2789

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More