AM GOING IN NORWEGIAN

How to say "am going" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5381, Time: 0.406

Click norwegian translation to filter results
skal går drar vil blir kommer til skal gå tar reiser skal dra har tenkt kjører skai skal være stikker skal reise

Examples of using "Am Going" in a sentence and their translations

So, with your blessing, i am going to marry her.
Så, med din velsignelse, skal jeg gifte meg med henne.
I am going home, no more puzzles!
Jeg går hjem. ingen flere gjetteleker.
I am going to feed you.
Jeg skal mate deg.
Tomorrow morning, i am going to hang you and be done with you.
I morgen tidlig skal jeg henge deg og være ferdig med deg.
I am going with you.
Jeg drar med deg.
I am going home to make a pretzel sandwich! see ya!
Jeg går hjem og lager meg et smørbrød!
And... i am going home now.
Og jeg drar hjem nå.
And then, major... i am going to kill you.
Da, major... skal jeg drepe deg.
I am going after the other man.
Jeg går etter den andre mannen.
I am going to kill you and avenge my master!
Jeg vil drepe deg for min herres ære!
I am going to turn you into corporate master of the universe.
Jeg vil gjøre deg til virksomhetenes herre av universet.
And now i am going to tell you where the gold is.
skal jeg fortelle dere hvor gullet er.
I am going back to get adam.
Jeg går tilbake og henter adam.
But now, i say, i am going to jerusalem, serving the saints.
Men nu drar jeg til jerusalem i de helliges tjeneste.
I am going with you.
Jeg blir med dere.
I am going to die.
Jeg kommer til å dø.
I am going to managua.
Jeg skal til managua.
I'm going with or without you.
Jeg drar, med eller uten deg.
I am going from fengselssiden.
Jeg går fra fengselssiden.
I am going to be allowed to fulfill my destiny!
Jeg vil få lov til å følge min skjebne!
I'm going with you, alec.
Jeg blir med deg, alec.
Janet, i am going to cover your losses.
Janet, jeg skal dekke tapet ditt.
I am going, sir.
Jeg drar, sir.
And i am going to beat her.
Og jeg kommer til å beseire henne.
I'm going with peter gregory.
Jeg blir med peter gregory.
I am going to cut in here.
Jeg avbryte her.
You think i am going on this GSI-theater?
Tror du jeg går på dette GSI-teateret?
No, i am going to be a documentarist.
Jeg vil bli dokumentarfotograf.
I am going to tel aviv.
Jeg skal til tel aviv.
I am going nowhere, sire.
Jeg blir her med dem.

Results: 5381, Time: 0.406

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More